Pravda o slnku a hviezdach

V Mt 24:29 sa píše, že v súdny deň bude vidno padať hviezdy z neba. Pozorovateľ zo Zeme by mohol vidieť padajúce hviezdy len vtedy, ak by hviezdy boli v blízkej vzdialenosti od Zeme. Ak by hviezdy boli od Zeme vzdialené hoci len stovky svetelných rokov, trvalo by len stovky rokov dokiaľ by ich svetlo doputovalo k nám, a teda ak by v deň súdu začali padať hviezdy, pozorovateľ by si to všimol až za stovky rokov, to by však už bolo dávno po súde...... V Mt 2: 1-23 sa zas píše o tom, že mudrci uvideli hviezdu na oblohe, a táto hviezda sa pohybovala a išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bol Ježiš. To by znova bolo možné, len vtedy ak by sa hviezdy nachádzali blízko Zeme, takže by ich svetlo za krátky čas dopadlo na Zem.

V Zjv 12:4 sa píše o tom, že diabol vrhol tretinu nebeských hviezd na Zem. To by však bolo možné len vtedy, ak by hviezdy boli niekoľko násobne menšie než Zem. Ak by boli hviezdy väčšie ako Zem, tretina (viditeľných) nebeských hviezd by sa na Zem nijako nezmestila ! O padajúcej hviezde na Zem sa píše aj v Zjv 8:10

V noci pri pohľade na oblohu vidíme voľným okom hviezdy. Určite sa každý z nás zamýšľal ako ďaleko od Zeme sú tieto hviezdy. "Vedci" z NASA tvrdia, že tieto hviezdy sú od nás vzdialené od 4 až 1000 svetelných rokov. Možno to bude pre mnohých šok, ale hviezdy ktoré vidíme na oblohe nie sú od nás takto ďaleko. V skutočnosti sú oveľa bližšie a sú oveľa menšie. Najprv ale pekne postupne :


1 : Zmenšovanie zorného uhľu vplyvom zvyšujúcej sa vzdialenosti 

Otvoril som si vesmírnu aplikáciu https://stellarium-web.org/ a pozeral hviezdy. V aplikácii sa uvádza, že napríklad hviezda Sulafat je od Zeme vzdialená 620 svetelných rokov. Táto hviezda je pritom na nebi viditeľná voľným okom ! Je vôbec možné, aby sme voľným okom hviezdu vzdialenú od nás 620 svetelných rokov ? Pustil som sa teda do výpočtov : Zdroje uvádzajú, že polomer Sulafatu je 15,4 násobne vyšší než polomer slnka

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_Lyrae

To by následne znamenalo že priemer Sulafatu je 21,43 miliona km. Skúsme teda rátať s týmito údajmi, hoci pre tieto údaje neexistujú žiadne overiteľné relevantné hmatateľné dôkazy, ale ok, podriaďme sa. 21,43 miliónov km je 71 svetelných sekúnd. Ak by bol Sulafat od nás vzdialený 620 svetelných rokov, potom by pomyselný obvod meral 3894 svet. rokov - pozri obrázok

Ak následne predelíme 3894 svetelných rokov : 71 svetelných sekúnd čo je priemer Sulafatu dostaneme = 122801184000

Veľkosť Sulafatu by z 360 stupnového kruhu o veľkosti 3894 svetelných rokov tvoril len jednu stodvadsaťdvamiliardtinu !

Sulafat by sme tým pádom na nočnej oblohe voľným okom videli pod zorným uhľom 360 : 122,8 miliárd = vyjadrené zlomkom 1/2,93 miliardy !

Podotýkam, že ľudské oko dokáže ešte veľmi matne uvidieť objekt pod najmenším zorným uhlom ktorý je 0,16 stupňa, teda vyjadrené zlomkom 1/6. Zorný uhol o veľkosti 1/2,93 miliardy, je až o takmer 500 milionov krát menší, než aký by vôbec ľudské oko dokázalo uvidieť ! Ludské oko by nedokázalo uvidieť Sulafat kebyže je tak ďaleko ako sa uvádza, je teda zrejmé, že NASA nám o vzdialenosti hviezd klame, a hviezdy musia byť neporovnateľne krát bližšie než sama uvádza.

___________________

Toto bola demonštrácia len na viditeľné hviezdy na oblohe. NASA tiež tvrdí, že nad našou planétou sa vznáša akýsi Hubbleov ďalekohľad ktorý dokáže uvidieť hviezdy až vo vzdialenosti 6 miliárd svetelných rokov !!! 6 miliárd svetelných rokov je však o 60 milionov násobne viac než vzdialenosť 600 svetelných rokov. Ak by sme rátali že hviezda má podobnú veľkosť ako hviezda Sulafat, Hubbleov ďalekohľad by musel vedieť priblížiť obraz hviezdy o 3 miliardy x 60 miliónov = 1,8 x 10 na 17 násobne !!! Reálne však naša optika dokáže priblížiť predmety (mikroskop) len 1000 násobne, teda 10 na 3 násobne. A tu zrazu NASA tvrdí, že ona vlastní nejaký super ďalekohľad ktorý dokáže priblížiť objekt 10 na 14 násobne viac, než najlepší mikroskop na Zemi. Je to nezmysel. A samozrejme, keďže je Hubbleov ďalekohľad vo vesmíre, bežný človek si nemá ako overiť či niečo takéto čo i len z kvapky dokáže.

__________________________


2 : Zatmenie slnka 

Celkové zatmenie slnka vzniká keď je slnko, Zem a mesiac v jednej priamke. Umbra na Zemi je široká približne 150 kilometrov a na jej povrchu je celková tma. Penumbra na Zemi je zas široká niekoľko tisíc kilometrov, je to čiastočne pohltené slnečné svetlo odrazené od mesačného povrchu a na jej povrchu je polotieň.

Zaujímavé je však to, že tento obrázok je v mierkach ktoré nesedia s heliocentrickým systémom. Obrázok je totiž znázornený tak, ako keby mesiac bol len okolo 3 tisíc kilometrov nad zemským povrchom, slnko vzdialené len 18 tisíc kilometrov, a menšie ako Zem. Pri takýchto parametroch, by sa dalo znázorniť prečo vidíme toľko tieňu na Zemi pri zatmení slnka, ako vidíme. Pokiaľ by sme však na obrázok aplikovali heliocentrickú mierku, obrázok by nedával zmysel, pretože množstvo tieňa Umbry a Penumbry na Zemi by bolo výrazne menšie než pozorujeme, ak by teda vôbec nejaký tieň bol. Z tohto dôvodu sa heliocentrické mierky pri znázorňovaní zatmenia slnka nepoužívajú, lebo by sa skrze ne nedalo znázorniť množstvo dopadajúceho tieňa, ktoré na Zemi pozorujeme.

_____________________


3 : Ako vyzerajú hviezdy 

Niektorí heliocentristi tvrdia, že to prečo takto vidíme hviezdy je spôsobené tým, že fotky nie sú dostatočne zaostrené. Takéto tvrdenie má však niekoľko problémov :

1 : Nedá sa dokázať, že autori fotiek nepoužívali zaostrovanie

2 : Aj keby sa fotil nezaostrený svetelný zdroj, v skutočnosti by to nespôsobovalo to čo vidíme cez teleskop. Fotky cez teleskop sú výrazne odlišné od fotiek svetelných objektov, ktoré fotíme nezaostrené.

V Iz 14:12 sa zlý pyšný kráľ označuje ako "hviezda". V Dt 4:19 sú to hviezdy ktorým sa ľudia klaňali a uctievali ich namiesto Boha Dt 4:19. V Gn 37:9 sú zas hviezdy opisované ako tie, ktoré sa klaňali človeku Gn 37:9. Jud 1:13 prirovnáva nespasených k blúdnym hviezdam. V Mt 12:1-7 sa Herodes na základe hviezdy dozvedel, že sa má narodiť Mesiáš, a teda následne poslal do Betlehema vojsko ktoré malo Mesiáša Ježiša zabiť. V Zjv 12:4 hviezdy slúžia ako strelná munícia, ktorú vrhá diabol na Zem. Hviezdy v Zjv 8:11 spôsobujú vyschýnanie riek. V Žalm 148:3 a Dan 3:63 sa hviezdy vyzývajú aby sa klanali Bohu, z čoho je zrejmé, že hviezdy nie sú nejakými neživými objektami, ale živými. Inak by nedávalo zmysel, prečo by sa neživému predmetu nariaďovalo aby sa klanal Bohu. Hviezdy sú démoni, ktorý sú transformovaní aby znázorňovali výzor hviezd.

______________________


4 : Meranie veľkosti slnka na základe rotácie Zeme

Zo stránky https://stellarium-web.org/ sa dá sledovať pohyb slnka po oblohe. Ak si v čase t0 označíme dotyčnicu ku slnku, vieme zistiť za aký čas prejde slnko svoju šírku. Podľa merania to vyšlo na 2 minúty a 14 sekúnd. Zem sa točí rovnomerne rýchlo, a teda za 24 hodín sa otočí o 360 stupňov, za hodinu len o 15 stupňov, a za 2 minúty 14 sekúnd o 0,558 stupňa.

Ak poznáme vzdialenosť Zeme od slnka, a veľkosť uhľa, vieme si cez goniometrické funkcie vypočítať veľkosť modrej čiary, ktorá by znázorňovala veľkosť slnka. Bolo by to približne 1,45 milióna kilometrov. Naše slnko by teda malo 1,45 mil. kilometrov šírku, čo by sedelo s údajmi, ktoré o slnku tvrdí NASA. Lenže pozor !

My nevidíme cez našu atmosféru celé slnko ! My vidíme len tú časť slnka, ktorého slnečné lúče smerujú priamo na Zem ! Ostatnú časť slnka nevidíme, keďže jeho slnečné lúče smerujú mimo atmosféru Zeme, teda do medzihviezdneho priestoru kde je vákuum, a cez ktoré nie je vidno slnečné svetlo. V skutočnosti teda vidíme len zhruba 1/100 veľkosti slnka. A táto 1/100 podľa meraní na základe točenia Zeme a vzdialenosti od slnka, by merala 1,45 milióna kilometra. Celé slnko by teda meralo 1,45 x 100 = 145 miliónov kilometrov ! To je 100 násobne viac ako nám tvrdí NASA. Je teda zrejmé, že NASA nám o našom slnku nehovorí plnú pravdu...

__________________


5 : Veľkosť slnka z fotiek 

Ak by by veľkosť slnka (zelená čiara) bola 1,4 milióna kilometrov, potom by sme vedeli vypočítať veľkosť medzi ním a Zemou (červená čiara). Tá by merala zhruba 5 miliónov kilometrov, čo by znamenalo, že by vzdialenosť medzi Zemou a slnkom bola 5 miliónov, a nie 149 miliónov ako tvrdí NASA.

_________________


6 : Slnečné osvetlenie / absencia tmavej oblohy na Zemi

Slnko je údajne od Zeme vzdialené  150 miliónov kilometrov a jeho priemer je 1,4 milióna kilometrov, pričom jeho lúče smerujú na nás. Ak by toto bola pravda, potom by bola neustále osvetlená nielen naša Zem, ale aj blízke okolie našej Zeme do státisícov kilometrov. Neexistovala by na Zemi noc. Na Zemi by sme neustále videli plne osvetlenú oblohu zo všetkých strán ako na obrázku. 

Námietka Ateistov : Vo vesmíre sa nenachádza hmota, takže slnečné svetlo nie je vidno mimo našej Zeme, pretože prechádza cez vesmírne vákuum. Len na Zemi máme atmosféru s hmotou cez ktorú vidíme slnečné svetlo.

Odpoveď : Overiteľné dôkazy pre bežného človeka, že existuje vo vesmíre vákuum poskytnuté neboli. Bežný človek si teda nemá ako overiť existenciu vákua vo vesmíre, môže iba slepo dôverovať tvrdeniam tej či onej vesmírnej inštitúcii. Za druhé, ak by vo vesmíre neexistovala hmota, ako by sa vesmírom pohybovali hmotné objekty ako sú meteority, či sondy ? Bez hmotného prostredia v "ničote" by nebol možný pohyb. Ak by prítomnosť hmoty mala vplyv na to ako vidíme svetlo hviezd, ako je potom možné, že z vysokého kopca o výške trebárs h = 4000 metrov pri bezoblačnej oblohe vidíme svetlo hviezd lepšie, než pri pozorovaní bezoblačnej oblohy v noci zo zemského povrchu vo výške h = 2 metre ? Množstvo hmoty v atmosfére o výške h=4000 metrov, by bolo predsa o dosť nižšie, než vo výške h=2 metre, a tým pádom by sme aj svetlo hviezd vrátane slnka mali vidieť slabšie. Deje sa však presný opak.

Na povrchu slnka má byť údajne teplota 5500 stupňov Celsia. Pokiaľ by v medzihviezdnom priestore nebola hmota, teplota zo slnka by sa nestrácala, keďže by teplo neodovzdávala medzihviezdnej hmote. V tom prípade by ale predávanie tepla zo slnka prišlo až s kontaktom s hmotnou Zemou. Zem by v tom prípade zasiahli vysoko horúce teplotné lúče o teplote 550 stupňov, ktoré by spálili našu atmosféru a Zem.

Aj keby bolo vo vesmíre vákuum, moc by to nepomohlo. Podľa zdrojov ateistov, atmosféra Zeme siaha až do výšky 10000 kilometrov (1). Ak by slnko bolo také veľké aké je, tak slnečné lúče by prenikali aj do atmosféry na odvrátenej strany Zeme a to cez slnečnú šírku a slnečnú výšku. Síce by ju nezaplnili celú, ale takmer celú. V podstate by sme nevideli žiadne hviezdy, pretože slnečné svetlo by bránilo ich videniu. V realite však vidíme, hviezdy po celej 180 stupňovej oblohe. Nočná obloha by nebola úplne čierna, ale skôr by to pripomínalo polotmu "šero".

_________________________


7 : Videná slnečná výška pri heliocentrickom modeli

Zo stránkyhttps://stellarium-web.org/ sa dá sledovať pohyb slnka na oblohe. Pokiaľ by sa Zem otáčala okolo slnka ako tvrdia ateisti, videná slnečná výška niekoľko desiatok minút po východe slnka, by mala byť stále rovnaká, lenže ona sa zvyšuje po 6 hodinách o 16% !  Výsledky pozorovaní sa preto nedajú zladiť s heliocentrickým modelom ako nám ho prezentujú ateisti

_________________________


8 : Gravitačné javy telies 

Veľké telesá, ktoré sú blízko Zeme vyvolávajú silné gravitačné javy. Veľkosť akou gravitačnou silou na Zem pôsobia ostatné vesmírne objekty sa dá vypočítať podľa vzorcu Fg = Gm1 m2 / r2. Gravitačná sila mesiaca je 1,97 x 10^20 newtonov. Mesiac svojou gravitačnou silou na Zem spôsobuje príliv a odliv. V prípade slnka, slnko na Zem pôsobí silou 3.52 x 10^22 newtonov, čo je sila 178 násobne väčšia než sila mesiaca. Ako je teda možné, že kým mesiac na Zem pôsobí skrze príliv a odliv, slnko žiaden príliv a odliv, ani iné silnejšie gravitačná javy v porovnaní s mesiacom nespôsobuje ? Ak má slnko naozaj také rozmery aké má, nedáva to zmysel. Vyzerá to preto tak, že slnko je v skutočnosti o dosť menšie než ako nám v súčasnosti NASA hovorí.  

____________________________


9 : Teplota slnka :

Na povrchu slnka, sa údajne má pohybovať teplota okolo 5 500 °C, pričom v slnečnej atmosfére je táto teplota údajne ešte vyššia. NASA tvrdí, že v medzihviezdnom priestore sa nenachádza ani vietor ani žiadna hmota. Množstvo hmoty je len 1 atóm na m3. To by ale potom znamenalo, že teplé lúče o teplote 5500 stupňov, ktoré vystrelia zo slnka, by svoju teplotu neodovzdali hmote v medzihviezdnom priestore, keďže tam žiadna nie je, ale prvý krát by ju odovzdali až hmote na Zemi ! Zemská hmota by bola neustále bombardovaná vysoko horúcimi slnečnými lúčmi o teplote 5 500 °C ! Zem by potom bola zachvíľku spálená, nebolo by možné aby sme na zemi mali teploty od -30 do 40 stupňov Celzia.

Tento obrovský rozpor by sa dal vyriešiť jedine tak, ak by slnko v skutočnosti nebolo desiatky násobne väčšie než Zem, ale bolo by niekoľko násobne menšie a mnohonásobne bližšie k Zemi. Tým pádom by i teplota slnka bola oveľa menšia.  Je to niečo podobné ako žiarovka. Malá žiarovka v byte dokáže osvetliť celú miestnosť, pričom teplo ktoré žiarovka vyžaruje sála iba z jej povrchu. Inak povedané žiarovka osvetľuje plochu 10 metrov, pričom veľkosť žiarovky je len 5 centimetrov, preto aj teplo ktoré zo žiarovky vyžaruje, vyžaruje v šírkovom rozsahu len 5 centimetrov, a nie 10 metrov. Slnko by teda osvetľovalo celý zemský povrch, no priamo by ohrievalo len veľmi malé plochy a nie priamo celý povrch ako nám tvrdí NASA. Veterné prúdy by následne distribuovali teplo do celej Zeme. Je to teda podobné ako keď máte doma radiátor, ktorý z jedného miesta na malej ploche roznáša teplo do celého domu. 

______________________


10 : Uhoľ slnečných lúčov smerujúcich na Zem

Pokiaľ by slnko bolo skutočne 109 násobne do šírky väčšie ako naša Zem a slnečné lúče by smerovali kolmo zo slnka k zemi, slnečný obvod z ktorého by na Zem kolmo putovali lúče by bol uhlovo veľmi malý. Stačilo by totiž len 1/109 slnečného oblúku, aby sa celá naša zem slnkom osvietila. 1/109 slnečného oblúka zviera uhoľ len 180 : 109 = 1,65 stupňa. To by teda znamenalo, že uhoľ slnečných lúčov na našu Zem by sa pohyboval IBA od 0,1 po 1,65 stupňa. To sa však nedeje. Uhly na našej Zeme sa líšia podľa rôznych oblastí Zeme od 0 po 90 stupňov ! Takýto široký rozsah uhľov na jednotlivých častiach Zeme by sa dal zlúčiť jedine tak, pokiaľ by slnko nad našou Zemou bolo oveľa menšie, než ako nám ho v súčasnosti prezentuje NASA. Len pri malom slnku, by sa kružnicový oblúk slnka pokrývajúci Zem mohol pohybovať od 0 po 90 stupňov. 

Toto podporuje aj fotka slnka z ISS. Zreteľne totiž môžeme vidieť slnečné lúče pod rôznymi vzájomne vysoko rozdielnými uhľami, ktoré smerujú na Zem. To by bolo možné, len ak by slnko bolo malé a tesne nad Zemou. V prípade že by slnko bolo ďaleko od Zeme, Zem by nezasiahli iné lúče, než tie ktoré smerujú na Zem kolmo pod 90 stupňovým uhľom.

_________________________


11 : Vek slnka

Slnko má mať údajne 4,6 miliardy rokov. Slnko neustále horí a vyžaruje svoju energiu do vesmíru. To by teda znamenalo že slnko by muselo byť pred miliónmi, či stovkami miliónov až miliárd rokov oveľa väčšie než je teraz. Každý veľký plameň ako dohára sa časom zmenšuje až dohorí. Inak tomu nie je ani v prípade slnka. Lenže tu nastáva problém. Ak bolo slnko v minulosti väčšie než teraz, život na Zemi by nebol možný, pretože Zem je veľmi citlivá na jeho polohu voči slnku. Stačilo by aj malé priblíženie vzdialenosti k slnku a teploty na Zemi by sa prudko oteplili a život na Zemi by nebol možný. Tento paradox by sa dal vyriešiť jedine tak, ak by slnko nebolo staré miliardu rokov, ale iba niekoľko tisícok rokov, takže by sa jeho rozmerová veľkosť a veľkosť vyhorenia za takúto krátku dobu v minulosti nijako výrazne nezmenila.  

_______________________


12 : Overiteľné a neoveriteľné výpočty

Overiteľné vedecké výpočty, ktoré si môže overiť každý jeden človek na Zemeguli teda naznačujú, že hviezdy nie sú od nás vzdialené XYZ svetelných rokov, ale neporovnateľne krát bližšie. Podobne je to aj v prípade slnka. Slnko a podľa všetkého i ostatné hviezdy nie sú väčšie ako Zem. Slnko je staré len niekoľko tisícov rokov. Tieto fakty veľmi potvrdzujú existenciu Stvoriteľa, ktorý nestváral vesmír chaoticky. Nahrávajú tiež biblii, ktorá hore uvedené javy opisuje. NASA si je tohto veľmi dobre vedomá, že overiteľné dôkazy podporujú existenciu Stvoriteľa a autentickosť biblie. Preto sa snaží svoj príbeh o jej realite hviezd a slnka dokazovať nie skrze overiteľné dôkazy, ktoré jej teórie vyvracajú, ale iba skrze neoveriteľné dôkazy. Medzi ne patria napríklad tie, že NASA údajne poslala do vesmíru sondu, tá prišla až na Jupiter a na iné planéty a zmerala že tie sú od nás XYZ kilometrov ďaleko. Takisto údajne vyslala zo svojho observatória vysoko v kopcoch zo svojich špeciálnych prístrojoch radarové vlny, ktorými údajne zmerala vysokú vzdialenosť objektov v našej slnečnej sústave. Postavila údajne taký ďalekohľad, ktorými je vidieť až hviezdy vzdialené miliardy svetelných rokov... zachytila údajne červený posun hviezd, ktorý údajne vykazoval také znaky že sú tie hviezdy od nás vzdialené miliardy svetelných rokov.... Tieto veci si však bežný človek nemá ako overiť, či sú alebo nie sú pravdivé, to vedia len zamestnanci NASA a aj to len zopár z nich, ktorý údajne vykonávajú tieto merania, či prevádzkujú lety na "vzdialené" planéty... Každopádne ľudom neoveriteľné dôkazy stačia, teda aspoň 99% ľudom, ktorí nad jednotlivými vecami bližšie nerozmýšľajú, ale sú ochotní automaticky prijať akúkoľvek teóriu, pokiaľ to povie tá či oná vesmírna inštitúcia. Platí staré známe, a totiž že americkí vedci zistili, že ľudia veria tomu čo americkí vedci zistili.

______________________


13 : Okultizmus v NASA

Tou najhlavnejšou otázkou je však to, prečo NASA jednoducho neprizná realitu taká aká je, ale prečo sa snaží silou mocou spochybniť existenciu Boha a autentickosť biblie ? Je to preto, lebo NASA nie je nejaká nestranná nezávislá vedecká inštitúcia. Je to inštitúcia, ktorá je vysoko zapojená v okultizme. vid obrázky :

Ako inak vysvetliť že :

1 : logo NASA znázorňuje hadí jazyk ? Had je v biblii symbolom satana - odporca Boha

2 : Je len obyčajnou náhodou, že spojením dvoch "V" v logu NASA vznikne satanský pentagram ?

3 : Je len obyčajnou náhodou, že z výrazu NASA vieme prehodením písmen vytvoriť slovo SA...AN , pričom zmenou sklonu písmena "V" vieme vytvoriť písmeno "T" a z toho sa už potom ľahko vytvorí slovo SATAN ?

4 : Výraz NASA znamená NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. Ak si zoradíme 26 písmen abecedy, pričom ich číselne hodnotenie dáme inverzne, a teda Z= 26, A = 1, potom spočítaním hore uvedeného výrazu dostaneme satanské číslo 666 !!! Náhoda ?

5 : Výraz "NASA" v hebrejčine, teda v jazyku biblie skrze ktorého sa dajú odhaľovať skryté satanské kódy, znamená "vzniesť" dvíhať sa, byť pozdvihnutý, vyvýšený, povyšovať sa.... Toto sú presne znaky satana. Bol to on ktorý sa VZNIESOL až na nebesia, chcel zvrhnúť Boha a prirovnať sa Bohu. Je to on kto sa neustále POVYŠUJE nad Boha !