OŽIVENÉ TELO

"V r. 1082 zomrel v Paríži slávny vedec Rajmond Diocrés. Jeho mŕtve telo bolo vystavené vo veľkej sále chrámu Notre Dame. Pri pohrebných obradoch sa jeho mŕtve telo zdvihlo a silným hlasom zvolal: "Spravodlivým Božím súdom som bol obžalovaný. Prítomní priskočili k mŕtvole, nadvihli plachtu. Nič, mŕtvy ležal nehybný, bez života, avšak ostali rozrušení a vystrašení. Pohrebné ofícium začalo znovu obrady, keď hovorili "Odpovedz mi...", mŕtvy sa pred očami všetkých zdvihol a jasne prehovoril: "Spravodlivým súdom Božím som odsúdený" a padol späť do truhly. Strach a hrôza. Biskup rozhodol, že pohreb sa odkladá na zajtra. Nasledujúci deň obrady začali znovu. Na to učencovo mŕtve telo sa nadvihlo a zvolal: "Spravodlivým Božím súdom som zatratený" a klesol späť do truhly. Prítomní boli zhrození, aj 45-ročný Bruno, a so svojimi šiestimi spoločníkmi odobral sa ihneď do kláštora Grande Chartreuse, tu založil najprísnejšiu rehoľu kartuziánov, 35-16."

https://puchov.fara.sk/kniznica/svedectva-z-druheho-sveta

https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Diocr%C3%A8s