STIGMATA

Ako stigmy (množné číslo od pôv. Gréckeho stigma, znamenie) sa označujú rany na tele v miestach, kde mali byť spôsobené Ježišovi Kristovi počas ukrižovania. Najznámejším katolíckym nositeľom stigiem je svätý František z Assisi.

Rany sa spravidla objavujú v miestach označovaných ako Kristove rany alebo Päť rán Kristových: otvory po klincoch v dlaniach a nohách a rana v boku od tzv. Svätej kopije.

Za prvého nositeľa stigiem je zvyčajne považovaný sv. František z Assisi, ktorý ich mal získať na hore La Verna (u Chiusi della Verna) 17. septembra 1224. V neskorom stredoveku sa potom osôb so stigmami objavuje veľké množstvo, medzi inými Lukardis z Oberweimaru, Katarína Sienská, Gertruda z Oosten, Katarína Janovská, Katarína z Ricci. Bolestné zranenia nemuseli byť vždy viditeľné - Katarína Sienska mohla pozorovať svoje stigmy podľa svojej výpovede iba sama.

Stigmy sa objavujú aj u osôb v modernej dobe. U pátra Pia sa podľa jeho výpovede vyskytli po duchovnom zážitku, a to už v mladom veku. Ďalšou nositeľkou bola Therese Neumann von Konnersreuth, ktorá v priebehu svojho života trpela 6 stigmami a mala aj dar uzdravovania a zároveň bola breathariánkou. Asi najznámejší stigmatičkou súčasnosti je Catalina Rivas žijúca v Bolívii. Pri nej sa stigmy objavujú len raz do roka na veľký piatok. Ďalším súčasným nositeľom stigiem je P.James Manjackal. Stigmy sa u neho prejavujú najmä pri svätej omši pri premieňaní.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stigmata