ZJAVENIE JANA 13,17,18 KAPITOLA

ZJAVENIE 13 KAPITOLA
"1 Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: "Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?" 5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 "Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých." 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť."
______________________
1 verš :
"ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená." -

Sedem hláv je 7 vrchov Ríma Zjv 17:9 

Zjavenie Jána 17:9

"9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena (Rímska cirkev) sedí"

10 rohov je 10 kráľov, kráľovstiev Zjv 17:12  s ktorými bola šelma - pápežstvo spojená - pozri výklad k Danielovi kto je tých 10 rohov https://paranormalnejavy1.webnode.sk/kniha-daniel-papezstvo/

Rúhavé mená sú pápežské tituly. Pápeži zvykli nosiť svoje tituly na hlave - čapka Mitra na ktorej mali vypísané názvy svojich titulov. Okrem toho pápeži počas svojej existencie na seba aplikovali viacero titulov, ktoré im nepatrili.

________________________
2 verš :
"podobala sa leopardovi" -
leopard je typický svojimi mnohopočetnými škvrnami ktoré sú rozšírené po celom jeho tele. Škvrny leoparda teda znázorňujú rozšírenosť RKC po celom svete.

"nohy mala ako medveď" -
čo značí stabilitu. RKC je naozaj veľmi stabilné. Vo svete existuje už od roku 538 bez toho aby zaniklo, alebo sa výrazne zmenšilo.

"a jej tlama bola ako tlama leva" -
čo značí jej rúhanie ktoré je počuť do celého sveta

"Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc" -
veľká moc v podobe vládnutia nad miliardami veriacimi i vladármi - hlavne počas stredoveku.
______________________
3 verš:
" Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila" -

Zrejme tu ide o Francúzsku revolúciu, ktorá uštedrila pápežskému štátu smrteľnú ranu. V roku 1798 Napoleonova armáda vpochodovala do Ríma a zatkla pápeža Pia VI, čím sa vláda pápeža skončila. V roku 1798 pápežský štát prestal existovať, a Napoleon vyhlásil rímsku republiku. Avšak v roku 1929 Benito Mussolini obnovil existenciu pápežského štátu, v roku 1929 vznikol pápežský štát Vatikán.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pius_VI.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n

"Celá zem obdivovala šelmu" -

čo naznačuje že šelma - RKC, ktorým predstaviteľom je pápežstvo, pápež, je rozšírené po celej zemi a veľmi obľúbené, a to platí obzvlášť v dnešnej dobe medzi ekumenickými pápežmi.
______________________

4 verš : "klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: "Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?" 

"klaňali sa drakovi"

Drak predstavuje satana, ktorý sa nám niekedy objavuje aj skrze falošné zjavenia Márie - pozri verše 11-16

Katolíci sa často krát zvyknú klaňať počas jednotlivých zjavení falošnej Márie klaňať

"že dal moc šelme"

Falošné Zjavenia Márie robia veľké znamenia a zázraky, tým dávajú šelme - RKC, veľkú duchovnú moc nad ľuďmi - vedú ku konvertovaniu veľké množstvo ľudí na katolícku vieru.

"a klaňali sa aj šelme a volali: "Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?"

Rímski katolíci, ktorí sú rozšírení po celom svete dnes vidia v RKC veľkú autoritu, považujú ju za matku všetkých cirkví, ktorej sa nikto nemôže rovnať a zvíťaziť nad ňou.

__________________

5-6 verš : "5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi"

Hovorenie veľkých vecí, rúhanie voči Bohu a moc na 42 "mesiacov" je komplet prevzaté z Daniela, a zmysel týchto výrazov som vykladal v Danielovi, pozri tu :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/kniha-daniel-papezstvo/

_______________________
verš 7 : "A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi."

Zrejme je tu narážka na stredovekú inkvizíciu, kedy RKC zabíjala kresťanov, vyhosťovala ich z krajiny a zbavovala práv. Fyzicky teda nad nimi skutočne zvíťazila.

"Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom"

V zmysle šíriť svoju náuku do celého sveta Zjv 13: 8-10
______________________
verš 8-10: "8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 "Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých."

šelmu budú uctievať a uznávať tí ktorí sú nespasení. Niektorí to odmietnu, no za trest pôjdu do zajatia (väzenie), alebo budú usmrtení - katolícka inkvizícia

"Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem,"

Tento verš sa vzťahuje na verš číslo 4 a vzťahuje sa na všetkých rímskych katolíkov, ktorí sú rozšírení po celej Zemi.

_______________________
11 verš : "
11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme." -

Ide o vystupovanie z podsvetia, z pekla, a teda ide priamo o satana - tváriaceho sa ako anjela svetla 2 Kor 11:14- falošné zjavenie Márie

"mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak" 

Navonok sa svojim vzhľadom zdala ako Boží služobník, ale z jej slov sa dalo zistiť klamstvo. Takto dnes nejako vyzerajú zjavenia Márie, ktoré opisujú katolíci. Skutočne na základe vonkajšieho výzoru, pôsobí zjavenie ako Boží služobník, ale je to len zástierka. Keď zjavenie začne hovoriť, dá sa zistiť, že ide o prezlečeného satana.

______________________
12 verš : "Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami" -

Prvá šelma z mora je RKC. Druhá šelma zo zeme sú falošné zjavenia Márie. Moc prvej šelmy - RKC, pozostáva zo zázrakov a šírenia katolíckeho učenia. Druhá šelma presne toto robí, falošné zjavenia Mária vykonávajú zázraky a šíria katolícke učenie konvertovaním mnohých ľudí na katolícku vieru.

"pred jej očami"

Zázraky a šírenie katolíckej viery falošnými zjaveniami Márie sú viditeľné očami RKC - očami členov RKC, biskupov, knazov, kardinálov, pápeža. Všetci títo sú toho svedkami a vidia to na vlastné oči.


"a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana." -

Svojimi zázrakmi satanské zjavenie Márie spôsobuje to, že obyvatelia zeme uznávajú RKC - šelmu. To môžme vidieť na Fatime. Falošné zjavenie Márie vykonalo vo Fatime slnečný zázrak, pričom Mariánske zázraky vedú oddanosť katolíkov ku katolíckej cirkvi a teda aj pápežstvu. Mariánske zjavenia vykonali už množstvo zázrakov, dokonca vytvorili aj čarovný obraz z Guadalupe. Tento obraz viedol ku konvertovaniu na katolícku vieru miliónov Mexičanov a dodnes vedie mnohých ľudí, ku konvertovaniu na katolícku vieru a teda vieru v RKC i pápežstvo.

https://www.slovoplus.sk/zazracny-obraz-z-guadalupe-obraz-plny-symbolov-a-nevysvetlitelnych-javov/

_________________________

13 verš : "A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem." -

V roku 1917 sa vo Fatime odohral slnečný zázrak, kedy zjavenie Márie vykonalo zázrak "tancujúceho slnka". Prítomní ľudia opisovali slnko ako pohybujúce sa a mnohí opisovali ako keby sa slnko približovalo k Zemi. To by vysvetľoval výraz - "oheň z neba (slnko) pred zrakmi ľudí zostupuje na Zem".

https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Sun

Falošné zjavenie Panny Márie vo Fatime sa po dobu 5 mesiacov zjavovalo 3 deťom každý mesiac v 13 deň mesiaca. Bolo to v 13. storočí, kedy Panna Mária darovala sv. Dominikovi ruženec. A opäť v 13. storočí darovala sv. Šimonovi Stockovi hnedý škapuliar. https://www.ncregister.com/blog/our-lady-of-fatima-appeared-on-the-13th-of-each-month-why-the-13th

Toto číslo 13 ktorým sa prejavovalo satanské zjavenie Márie nebolo náhodné, malo nám toho veľa odhaliť. Stačí sa držať trinástiek a pozrieť si 13 kapitolu 13 verš v Zjavení Jána, čítame nasledovné : "13 A robí (šelma zo Zeme) veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem." Zjavenie Jána 13 kapitola 13 verš

V roku 1917 13 oktobra sa vo Fatime odohral slnečný zázrak, kedy zjavenie Márie vykonalo zázrak "tancujúceho slnka". Prítomní ľudia opisovali slnko ako pohybujúce sa a mnohí opisovali ako keby sa slnko približovalo k Zemi. To by vysvetľoval výraz - "oheň z neba (slnko) pred zrakmi ľudí zostupuje na Zem". Tou šelmou v Zjavení je satanské zjavenie Panny Márie Fatimskej. Naozaj je len obyčajná náhoda, že ak sa držíme Máriinho čísla 13 a pozrieme 13 kapitolu 13 verš v Zjavení Jána, dostaneme presný opis toho čo sa udialo vo Fatime skrze satanské zjavenie Márie ???

________________

Zjavenie Jána 19:20

"Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou."

Písmo označuje šelmu zo zeme tiež ako "falošného proroka". To by veľmi sedelo na satanské zjavenia Márie. Zjavenia Márie totiž u katolíkov vykonávali nielen zázraky, ale zvykli hovoriť aj proroctvá, ktoré sa nesplnili. Najznámejšie takéto proroctvo je Fatimské proroctvo :

"Vtedy nám Panna Mária povedala: «Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju vieru."

https://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

V tomto proroctve sa nesplnilo viacero vecí :

",vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna"

Druhá svetová vojna však vypukla pol roka PO skončení pontifikátu Pia.

"Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom"

V roku 1938 vznikla silná geomagnetická búrka. Nešlo však o "neznáme svetlo", kedže ho vedci dokázali identifikovať ako polárnu žiaru.

https://en.wikipedia.org/wiki/January_1938_geomagnetic_storm

"Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier"

Pápež JP2 zasvätil Rusko v roku 2000, Rusko sa však neobrátilo. Počet katolíkov je v Rusku ani nie pod 3%. Dominujú pravoslávny, ktorí pápeža a RKC odmietajú.

_______________________

14 verš : "A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy" -
Ide tu o viacero falošných zázrakov zjavenia Márie. Ci už išlo o mariánsky obraz z guadalupe, zázračne vyzdravenie v lurdoch, či slnečný zázrak vo Fatime. Výraz "pred očami šelmy" znamená to, že šelma, RKC pozná Mariánske zázraky, je ich svedkom.

"nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila." -
Urobiť niekomu obraz znamená uctievať ho. Skrze obrazy sa v 1 storočí zvykli uctievať bohovia. Mariánske zjavenia vedú katolíkov k uctievaniu pápežstva ako sme si už hovorili.

_______________________

15 verš : "A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený." -
Obraz šelmy je pápežstvo ktoré vyžaduje uctievanie. Kto odmieta uctievať pápežstvo je usmrtený - katolícka inkvizícia
_______________________

16 verš : "16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak" 

Pravá ruka v jazyku Písma, ak je použitá obrazne, predstavuje fyzickú moc osoby, o ktorej sa hovorí; a keď sa použije na Boha, označuje signálny prejav Božskej moci proti jeho nepriateľom a v mene jeho ľudu. Pozri Žalm 17: 7; Žalm 20: 6; Žalm 21: 8; Žalm 45: 3, Žalm 45: 4 atď. Prijatie známky v pravej ruke musí preto znamenať, že všetci, ktorí ju prijímajú, venujú celú moc svojej mysle a tela propagovaniu obrazu šelmy - pápežstva. Rovnako takto to platí aj so znakom na čelo Zjavenie 9: 4; Zjavenie 14: 1; Zjavenie 22: 4.

Mať napísané niečo na čele, znamená mať napísané na čele charakteristiky a vlastnosti niekoho/niečoho Ex 28:38; Zjv 22:4. Áron nosil na čele napísané svoje previnenia, čo neznamená že by bol on doslova tým previnením, ale znamená to, že toto boli jeho vlastnosti Ex 28:38. Rovnako tak spasení budú mať na čele napísaný názov Ježiša, čo samozrejme neznamená, že by veriaci boli doslovne Ježišom, znamená to len to, že nosia Ježišove vlastnosti a charakteristiky Zjv 22:4

Kniha Exodus 28:38

"bude na Áronovom čele, aby tak Áron nosil previnenia, ktorých sa Izraeliti dopustia pri obetovaní všetkých svojich posvätných darov. Bude stále na jeho čele, aby oni dosiahli milosrdenstvo u Pána"

Zjavenie apoštola Jána 22:4

"3 Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; 4 budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno"

Zjavenie apoštola Jána 11:8

"Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán."

_______________________

17 verš : "a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 " -

za čias inkvizície bolo bežné, že "heretici" čo neuznávali pápežstvo boli prakticky vyhostení z krajiny, alebo ostatní katolíci sa s nimi nemohli stretávať a s nimi obchodovať. Znak a číslo mena znamená oddanosť pápežstvu. Takže obchodovať možu len tí čo sú katolíci. - katolícka inkvizícia
_______________________

18 verš : "tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť." -

Je možné, že výraz "spočíta" naväzuje na prvú a najznámejšiu "počítačovú" tabuľku ASCII, ktorá je v anglickom jazyku ? Ak použijeme túto tabuľku dostaneme číslo 666 :

GOD PAPACY = G+O+D+P+A+P+A+C+Y = 71+79+68+80+65+80+65+67+89 = 664

II. GOD PAPACY = 2 + 664 = 666

V preklade "druhý Boh pápežstvo" dáva v počítačovej tabuľke ASCII hodnotu 666. Pápežstvo sa často krát hralo na Boha, takže sa na neho výraz "Boh pápežstvo" viac než hodí. Prečo bol však použitý výraz "Druhý" ? Nuž, pápežstvo sa totiž často krát označovalo ako "druhý" Boh, samo seba vnímalo ako zástupcu Boha na Zemi, preto ten výraz "druhý Boh" sa na pápežstvo viac než hodí.

https://sk.wikipedia.org/wiki/ASCII

Mimochodom zrejme nie je náhoda že aj výraz "CATHOLICS" a teda katolíci dáva v ASCII hodnotu 666

C+A+T+H+O+L+I+C+S = 67+65+84+72+79+76+73+67+83 = 666

II. Catechist = II+ C+A+T+E+C+H+I+S+T = 2+67+65+84+69+67+72+73+83+84 = 666
V preklade "druhý katechét" katechét je katolícky výraz pre učitela náboženstva. RKC sa počas svojej histórie veľakrát označovala ako "učiteľ" všetkých cirkví. Tým zo seba robila po Bohu druhého duchovného učiteľa.
II. Vicariate = II+V+I+C+A+R+I+A+T+E= 2+86+73+67+65+82+73+65+84+69 = 666
Vikariát je katolícky názov pre označenie moci nad určitou časťou územia. RKC sa počas histórie označovalo za Božieho zástupcu (Vicar of Christ), ktorý dostal od Boha Božiu moc na Zemi, Tým zo seba robila po Bohu druhého Vikariáta.
___________________
Katolícke mená pápežov :
1 : Adeodatus A+D+E+O+D+A+T+U+S = 65+68+69+79+68+65+84+85+83 = 666 pápežské meno 68 pápeža.
2 : Tomacelli = T+O+M+A+C+E+L+L+I = 84+79+77+65+67+69+76+76+73 = 666 Rodné priezvisko pápeža Bonifáca IX
3 : Benedetto = B+E+N+E+D+E+T+T+O = 66+69+78+69+68+69+84+84+79 = 666 Rodné meno pápeža Bonifáca VIII.
4 : Bergoglio = B+E+R+G+O+G+L+I+O = 66+69+82+71+79+71+76+73+79 = 666 Rodné priezvisko pápeža Františka
5 : Alexander VI = A+L+E+X+A+N+D+E+R+VI = 65+76+69+88+65+78+68+69+82 + 6 = 666 Pápežské meno 214 pápeža 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes

Boh to tak zariadil aby toľko veľa katolíckych výrazov dávalo hodnotu 666, a to preto aby sme nemali žiadne pochybnosti nad Božou inšpirovanosťou biblie a nad tým, že šelma s číslom 666 nemôže byť nikto iný než pápežstvo - RKC !!!

ZJAVENIE 17 KAPITOLA
1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: "Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: "Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme." 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. 8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude. 9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: 10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní." 15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová.18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme."
__________________________
Verš 1 : "
Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky"

Neviestka je žena, ktorá podvádza svojho manžela, cudzoloží. Veľa krát sa to však deje v tajnosti, čiže na verejnosti je známa ako "verná muža" kým v skutočnosti je to cudzoložnica. Neviestka teda predstavuje organizáciu, ktorá sa na pohľad zdá ako verná žena, no v skutočnosti je to cudzoložnica. Tou cudzoložnicou je Rímska cirkev. Navonok sa zdá a tvári ako verná nevesta, ale v skutočnosti je to neviestka, pretože duchovne cudzoloží.

"ktorá sedí na mnohých vodách" -

Duchovne panuje nad ľudmi, zástupmi, národmi Zjv 17:15

__________________________
verš 2 : "2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." -

S ktorou duchovne smilnili a teda páchali modloslužbu králi zeme. Rímska cirkev mala hlavne počas stredoveku moc nad mnohými kráľmi a tí prijali jej učenie a duchovne s ňou smilnili.
__________________________
verš 3 : "V duchu ma preniesol na púšť." -

púšť naznačuje že sa dej odohráva na zemskom povrchu. Púšť tiež značí prostredie ktoré je neúrodne, mŕtve. Znamená to teda, že prostredie kde má neviestka - RKC moc, je duchovné neúrodné miesto.


"I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien." -

Žena predstavuje neviestku, rímsku cirkev -. Šarlátová šelma je pápežstvo - pápež. Šarlát je jemná, drahocenná bavlnená tkanina obyč. purpurovočervenej farby. Presne takúto nosili a nosia pápeži.

Sedem hláv je sedem vrchov na ktorých žena - rímska cirkev sedí Zjv 17:9. 10 rohov je 10 kráľov, kráľovstiev Zjv 17:12 s ktorými bola šelma - pápežstvo spojená - pozri výklad k Danielovi kto je tých 10 rohov https://paranormalnejavy1.webnode.sk/kniha-daniel-papezstvo/

Rúhavé mená sú pápežské tituly. Pápeži zvykli nosiť svoje tituly na hlave - čapka Mitra na ktorej mali vypísané názvy svojich titulov. Okrem toho pápeži počas svojej existencie na seba aplikovali viacero titulov, ktoré im nepatrili.

____________________
verš 4
"Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva."

"Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu"

To sme si už vysvetľovali - pozri verš 3 

"vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva."

Rímska cirkev dnes vlastní tísícky zlatých kalichov a ostatných zlatých predmetov, ale i pápežské koruny vyzdobené drahými kamenmi a diamantmi. "Zlatý pohár plný ohavností" môže symbolizovať pohár katolíckej cirkvi (v minulosti používali pri eucharistii vždy zlaté poháre) v ktorej sa vykonáva eucharistická obeta a podľa učenia RKC sa v nej premiena víno na Ježišovu krv a katolíci túto krv potom pijú. Písmo takéto niečo označuje za ohavnosť.
_______________________
verš 5 : "5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: "Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme."

Mať na čele napísané Babylon neznamená, že sa tým neviestka alias rímska cirkev identifikuje doslovne ako Babylon - "Kresťanský Rím". Zo Zjavenia Jána vieme, že Babylon je "Kresťanským Rímom" Zjv 11:8, Zjv 18 kapitola.

Mať napísané niečo na čele, znamená mať napísané na čele charakteristiky a vlastnosti niekoho/niečoho Ex 28:38; Zjv 22:4. Áron nosil na čele napísané svoje previnenia, čo neznamená že by bol on doslova tým previnením, ale znamená to, že toto boli jeho vlastnosti Ex 28:38. Rovnako tak spasení budú mať na čele napísaný názov Ježiša, čo samozrejme neznamená, že by veriaci boli doslovne Ježišom, znamená to len to, že nosia Ježišove vlastnosti a charakteristiky Zjv 22:4

Kniha Exodus 28:38

"bude na Áronovom čele, aby tak Áron nosil previnenia, ktorých sa Izraeliti dopustia pri obetovaní všetkých svojich posvätných darov. Bude stále na jeho čele, aby oni dosiahli milosrdenstvo u Pána"

Zjavenie apoštola Jána 22:4

"3 Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; 4 budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno"

"matka smilstva a ohavností zeme."

Rímska cirkev sa vlastnosťami/charakteristikou stotožňuje nielen ako Babylon, ale aj ako matka smilstva. Všimnime si, že RKC sa v histórii často krát označovala ako "MATKA". 

RKC tiež často krát používa výraz "Matka" nielen na označenie samej sebe, ale aj označenie Panny Márie ako našej MATKY, a dokonca i ako názov "Božia MATKA", pozri jej zmienky "MATKA" v katechizme RKC

https://katechizmus.sk/hladat?term=matka

"tajomstvo" 

To znamená, že v tom čase kedy mal apoštol Ján toto videnie, nikto nevedel určiť na základe opísaných znamení o koho ide, preto to anjel označil "tajomstvom". V skutočnosti to, že neviestka = rímska cirkev bolo nám všetkým známe až nedávno, dokiaľ sa vyplnili všetky proroctvá v zjavení na rímskej cirkvi.

A nakoniec, aj dnes v 21 storočí, hoci sa už vyplnili všetky charakteristiky na RKC, stále existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí v RKC nevidia neviestku zo Zjavenia Jána. V podstate len veľmi malé % ľudí na svete dnes identifikuje neviestku ako RKC, pre zvyšných 95% ľudí, je proroctvo zo Zjavenia stále tajomstvom, stále nedokážu prísť k správnemu výkladu. Výraz "tajomstvo" sa teda na RKC hodí ako charakteristika viac než dosť.

________________________
verš 6 : "I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov."

- ide o katolícku inkvizíciu.

"Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil." -

Ján sa zadivil, pretože Rímska cirkev v prvom storočí bola ešte ako relatívne normálnou cirkvou. Potom sa však zopslula a úplne zišla z pravého učenia, podobne ako dakedy Jeruzalem, ktorý bol Bohu v minulosti verný, no neskôr sa "zopslul" a Boh ho preto nazýval tiež neviestkou. Iz 1:21
______________________
verš 7 : "7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí."

Anjel povie tajomstvo
______________________

verš 8 : "8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude."

""8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je;" - 

Ako sme si už ukazovali, výraz "bola a nie je a zase bude" sa vzťahuje na obnovenie pápežského štátu. Ten vznikol v roku 754, no zanikol v roku 1798, avšak znovu sa obnovil v roku 1929 vznikom štátu Vatikán. Keď vznikol pápežský štát Vatikán, viacero ľudí sa tomu čudovalo, nečakali totiž že sa pápežský štát znovu obnoví, a to predovšetkým keď neexistoval od roku 1798 a teda vyše 131 rokov. Znovuzrodení kresťania už v roku 1929 vedeli na základe knihy Zjavenia identifikovať šelmu ako RKC ako i pápežský štát, ktorý mal prestať existovať a nakoniec sa znovu obnoviť, takže to pre nich nebolo žiadnou novinkou. Avšak ateisti, agnostici, a všetci tkzv. falošní "kresťania", ktorí nemajú prorockého Ducha a prekrúcajú biblické verše, títo patrili medzi tých, ktorí sa tomu čudovali lebo o tom zo Zjavenia Jána nevedeli a kedže neboli naplnení Božím Duchom a nemali v sebe Božie poznanie, nekráčali cestou do neba, ale do zatratenia, ich mená neboli zapísané v knihe života.

______________________

verš 9 : "9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem"

7 vrchov je 7 vrchov Ríma, a teda ide o Rím, Rímsku cirkev. 7 kráľov je prvých 7 rímskokatolíckych pápežov štátu Vatikán. Vatikán vznikol v roku 1929.

______________________

verš 10 : "10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas" -

toto proroctvo sa dalo pochopiť za čias panovania pápeža Jána Pavla druhého :

1. Pius XI. 1922 - 1939 - vznik štátu Vatikán, padol

2. Pius XII. 1939 - 1958 - padol

3. sv. Ján XXIII. 1958 - 1963 - padol

4 sv. Pavol VI. 1963 - 1978 - padol

5. Ján Pavol I. 1978 - padol

6. sv. Ján Pavol II. 1978 - 2005 - jeden je

7. Benedikt XVI. 2005 - 2013 - bude smieť zostať len na krátky čas - prvá rezignácia po 600 rokov, panoval len 8 rokov

8. František 2013.... - šelma

__________________________

verš 11 : "11 Šelma, ktorá bola a nie je" - ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby." -

"Šelma"

šelma predstavuje vo všeobecnosti pápežstvo, no pápežstvo vždycky zastupuje nejaký človek. V tomto prípade ide o pápeža Františka

Nie je bez zaujímavosti, že na pápeža Františka sedí označenie "šelma" tak ako na žiadného iného človeka na Zemi. V pápežovom mene BERGOGLIO sa nachádza číselná hodnota 666. V čase keď bol zvolený dva krát udrel blesk do baziliky Petra, pričom blesk znamená príchod satana Lk 10:18. Je posledný na Malachiášovom zozname - posledný pápež na Malachiášovom zozname mal podľa kresťanskej tradície predstavovať Antikrista. Je to bezpochyby najviac heretický pápež zo všetkých 265 pápežov. Pre viac info pozri tu :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/papez-frantisek-ako-antikrist-1-2/


" ktorá bola a nie je"

Pápež František zastupuje pápežstvo. O pápežstve a jeho výraze "bolo a nie je" sme si už vysvetľovali v predchádzajúcich veršoch.

"8 kráľ "

8 pápež štátu Vatikán - pápež František

"je z tých siedmich" 

teda je rovnaký ako jeho predchodcovia a teda je tiež pápežom.

_________________________

verše 12-14 : "12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní."

"10 kráľov" 

A teda jednotlivý králi - kráľovstva, rozšírený na území Europy v období stredovekej inkvizície. O tom kto sú títo 10 králi, týchto 10 rohov, pozri výklad k Danielovi : 

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/kniha-daniel-papezstvo/

"ktorí ešte nedostali kráľovstvo" -

ktorí ešte nedostali kráľovstvo - plnú moc od RKC. V čase stredoveku mala RKC moc aj nad jednotlivými panovníkmi a ich kráľovstvami.

"ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou."

na jednu hodinu, teda na krátky čas. V Písme sa výraz "hodina" často krát používa v symbolickom zmysle na označenie krátkeho času 1 Jn 2:18

"13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme." 

A teda panovníci budú spolupracovať spolu s RKC na prenasledovaní a zabíjaní kresťanov Zjv 17:14. Králi najprv dostanú povolenie od RKC aby zabíjali a prenasledovali kresťanov, tým od nej dostanú schválenie, moc. Avšak aj králi odovzdajú túto svoju moc RKC, ale tým spôsobom, že použijú svoje armády, vojakov, obyvateľstvo na prenasledovanie kresťanov. Tým sa splní to, že vzhľadom na prenasledovanie kresťanov, dostanú moc nielen králi - vladári, ale aj samotná RKC.

_______________________

Verš 14 :

"14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní." 

budú bojovať proti Baránkovi, a teda budú prenasledovať a bojovať proti kresťanom. No ani inkvizícia nebude úspešná v potlačení protestantského hnutia - Baránok teda zvíťazí.

__________________________

verš 15 :

"15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky."

A teda neviestka - RKC panuje nad mnohými ľudmi, národmi a jazykmi.

___________________________

verš 16 : "A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom."

Tento verš sa javí trochu chaoticky, lebo to vyzerá tak, že šelma ktorou je pápežstvo by znenávidelo smilnicu a teda rímskokatolícku cirkev, čo moc zmyslu nedáva. Treba si však uvedomiť, že  ide o zlý katolícky preklad veršu.

Iné oveľa presnejšie preklady používajú výraz "a desať rohov, ktoré si videl NA šelme znenávidia smilnicu" a to už dáva úplne iný význam.

KJV preklad :

"16 And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore"

Králická biblia :

"16 Deset pak rohů, kteréžs viděl NA šelmě, ti v nenávist vezmou nevěstku"

CESKY BIBLE 21 :

"16 Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět"

Takže v tomto prípade sa hovorí o 10 rohoch NA šelme. Šelma sa tu zvlášť nespomína. V takomto prípade je potom výklad nasledovný. 10 kráľov sú podriadení králi katolíckej inkvizície v Európe, ktorý na začiatku spolupracovali s RKC - neviestkou, ale po čase s ňou prestali spolupracovať a znenávideli ju. Išlo ale o pomalý proces. RKC mala najväčší vplyv v období stredoveku, v 12-13 storočí. V tom čase za vlády pápeža Inocenta III jej bolo podriadených 10 kráľovstiev - 10 rohov. Avšak behom ďaľších storočí sa vláda RKC stále viac a viac začala zmenšovať, RKC pomaly prestávala mať moc nad týmito kráľovstvami. Tento pomalý proces bol završený až v roku 1798 definitívnou porážkou RKC - zničením pápežského štátu.

_________________________

verš 17 : "17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová."

"kým sa nezavŕšia Božie slová"

Božie slová, a teda slová, ktoré hovorili o získaní moci pápežského štátu a jeho vyplienení, sa ukončili v roku 1798. vtedy neviestka, alias pápežský štát prestal existovať.

_________________________

verš "18 : "A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme."

žena - neviestka - rímska cirkev ktorá sídli v Ríme. Pápežský štát predtým ako prestal existovať v roku 1798, sídlil v Ríme, pričom Rím vtedy patrilo rozlohovo medzi jedno z najväčších miest Európy, bolo to skutočne právom označené ako "veľké mesto".

______________________________


DODATOK : Toľko k výkladu kapitoly Zjavenia 13 a 17 kapitoly v ktorej sa nachádza "žena" a "šelma". O tom že žena je RKC svedčí aj vyobrazenie Vatikánu ako ženy držiacej kalich na Vatikánskej mince z roku 1961


KTO JE BABYLON ?

Vieme že šelma z mora predstavuje pápežstvo, šelma zo zeme a falošný prorok sú satanské zjavenia Márie, neviestka je RKC. Kto je však Babylon ? Aby sme to zistili, musíme si spraviť výklad 18 kapitoly :

__________________

1 verš : "1 Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý má veľkú moc; a jeho sláva ožiarila zem."

Príchod anjela

_________________

2 verš : "2 Zvolal mohutným hlasom: "Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri."

Babylon predstavuje "kresťanský" Rím, úvodzovky sú preto lebo v skutočnosti kresťanský nie je, iba sa na kresťanov hraje, ale svojím učením ho popiera. V 4 storočí keď rímsky cisár Konštantín zlegalizoval kresťanstvo, a kresťanstvo nahradilo pohanskú rímsku vieru, sa Rím stal hlavným centrom kresťanstva, ktoré však v sebe stále obsahovalo veľa pohanských prvkov, ktoré prevzalo z rozpadajúceho náboženstva rímskej ríše. Vtedy sa vyplnilo, že kresťanský Rím duchovne padol a stal sa príbytkom démonov a nečistej zveri.

"skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri."

Tento verš sa splnil v hore uvedenej situácii, avšak tento verš mal dvojité naplnenie, a jeho druhotné naplnenie pre ešte lepšiu identifikáciu nastalo na Bazilike sv. Petra 8. decembra 2015 počas svetelnej show Fiat lux. Počas tohto podujatia boli obrazy rozličných vtákov a zvierat premietnuté na fasádu Baziliky sv. Petra, presne sa zhodujúc s tým, čo je uvedené v Apokalypse 18:2. Slovo, ktoré je v Apokalypse 18:2 preložené ako príbytok, by sa dalo preložiť aj ako klietka. Kvôli stĺpom pred Bazilikou sv. Petra zvieratá vyzerali, akoby boli zadržiavané v klietke/väznici, presne ako uvádza proroctvo.

Petrova bazilika bola postavená v 16 storočí v "kresťanskom" Ríme - Babylone a až do 20 storočia bola súčasťou Ríma - Babylonu.

____________________

3 verš : "3 Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!"

"z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili" - duchovného smilstva, "kresťanský" Rím rozšíril svoju zhubnú náuku do celého sveta

"a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!"

"Kresťanský" Rím v ktorom panovala RKC, bol jeden z najbohatších miest počas stredoveku, pretože RKC nahanobila počas svojej histórie cez desiatky a inkvizíciu obrovské majetky. Nečudo, že sa potom stala významným obchodným partnerom mnohých kupcov, veď ten kto veľa vlastní, aj veľa investuje. A aj dnes patrí Rím medzi jedno z najbohatších miest Europy !!!

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_EU_metropolitan_areas_by_GDP

____________________

4 verš : "4 A počul som iný hlas volať z neba: "Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán"

Tento verš dokazuje, že ide o Rím, nie však o pohanský Rím ale o "kresťanský" Rím. Veď ľudí v pohanskom Ríme by Boh nikdy nenazval "môj ľud". "Boží ľud" môžu byť len tí, ktorí veria že Ježiš je Boh a Spasiteľ, že konal zázraky a vstal z mŕtvych. Toto katolíci v "kresťanskom" Ríme naozaj verili a dodnes veria. Problém je len v tom, že popri tejto viere si pridali i množstvo pohanského učenia - uctievanie Márie, pápežstvo, ekumenizmus, Tradície, sochy sošky atd... Katolíci teda tvoria Boží ľud, lebo vyznávajú toho pravého Boha, avšak je to Boží ľud ktorí verí mnohým pohanským bludom. Boh preto vyzýva katolíkov aby vyšli z "kresťanského Babylonu", nie telesne, ale duchovne, a nezúčasťňovali sa na jeho náuke - hriechoch.

__________________

5 verš : "5 lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti."

Je tu opísaná heretická náuka "kresťanského" Ríma

__________________

6 verš : "6 Odplaťte mu, ako aj on odplatil. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne!"

"Kresťanskému" Rímu najlepšie "kresťanský" Rímsky ľud odplatí tak, že vystúpi z RKC, a prestane ju finančne a duchovne podporovať, ale bude vyvraciať jej učenie.

"do pohára do ktorého nalieval"

Zrejme sa tu myslí eucharistický kalich, do ktorého RKC nalievala počas každej omše víno.

"nalejte mu dvojnásobne!"

Nalejeme mu do kalicha dvojnásobne až sa celý preplní, ale nie víno, ale Božie slovo, ktoré ho usvedčí z bludnej náuky a zničí ho.

__________________

7 verš : "7 Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: »Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem."

"»Sedím ako kráľovná"

Sedí ako kráľ na žezle, podobne ako sedeli rímsky pápeži na žezle a na hlave mali korunu v "kresťanskom Ríme".

"vdova nie som a smútok neuzriem"

Ide o vystatovanie, že neuvidí neštastie. RKC zvykla v "kresťanskom" Ríme o sebe prehlasovať a aj dnes to o sebe prehlasuje že "ani brány pekelné ju nepremôžu". Tým napĺňa výrok "vdova niesom, smútok neuzriem".

__________________

8 verš : " 8 Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrť i smútok a hlad a ohňom bude spálený. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho odsúdil."

"Jedného dňa" - Ten deň bude krátko pred koncom sveta, alebo v čase konca sveta.

___________________

9-19 verš : "9 I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uzrú dym z jeho požiaru. 10 Zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú volať: "Beda, beda, ty veľké mesto Babylon, mesto také mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!" 11 Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nekúpi ich tovar: 12 Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru; 13 škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a ľudské duše. 14 A ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba, všetko cenné a skvostné sa ti stratilo a už ich viac nenájdu. 15 Kupci týchto vecí, ktorí z neho zbohatli, zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť, 16 budú volať: "Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa obliekalo do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom, drahými kameňmi a perlami, 17 lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!" Všetci kormidelníci a všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč, 18 a keď videli dym jeho požiaru, volali: "Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu?" 19 Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: "Beda, beda, ty veľké mesto, v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené."

Rím je vzdialený 50 kilometrov od mora, a nachádza sa v nadmorskej výške 700 metrov. Ak bude spálené celé mesto, dym z neho a teda jeho horenie bude určite vidno aj zo vzdialenosti 50 kilometrov, a to obzvlášť ak sa tak stane v noci, a v dobe kedy existujú ďalekohlady. Námorníci v stredozemnom mori sa o tejto udalosti a teda o zničení Ríma dozvedia pravdepodobne cez internet. Následne zaostria ďalekohľadmi a budú pozorovať túto scenáriu a žialiť.

"veľkému mestu"

"Kresťanský Rím" dnes patrí medzi jedno z najväčších miestu Európy

"17 lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!"

V kresťanskom Ríme sa dnes nachádza veľa bohatstva, Rím patrí jedno z najbohatších miest Európy. Skaza Ríma bude rýchla, bude to doslova "za jedinú hodinu".

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_EU_metropolitan_areas_by_GDP

"Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru; 13 škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a ľudské duše."

Všetky tieto veci Taliansko vyváža, a tým pádom aj Rím, ktorý je hlavným mestom Talianska a v ktorom sa mimo iné nachádza i Talianska vláda ktorá riadi vývoz týchto vecí z Talianska.

vývoz dobytka

https://www.agrobiznis.sk/clanky/4433-export-hovaedzieho-dobytka-z-eu

vývoz vína za miliardy eur

https://sita.sk/vpotravinarstve/krajiny-europskej-unie-vyviezli-vino-za-miliardy-eur-viac-ako-polovica-smerovala-do-usa/

vývoz olivového oleja TOP 2 po Španielsku

https://sita.sk/vpotravinarstve/najvacsim-vyvozcom-olivoveho-oleja-je-spanielsko-viac-ako-tretina-exportu-putuje-do-usa/

vývoz pšenice - múky - 33 na svete

https://oec.world/en/profile/bilateral-product/wheat/reporter/ita

vývoz ocele - železa - 3 na svete

https://oec.world/en/profile/bilateral-product/iron-or-steel-articles/reporter/ita

Vývoz zlata - 22 na svete

https://oec.world/en/profile/bilateral-product/gold/reporter/ita

vývoz striebra 5 na svete

https://oec.world/en/profile/hs/jewellery-and-parts-silver-including-plated-silver

"kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu"

To sú všetko drahé oblečenia. Nutno dodať, že Taliansko a teda aj Rím sú nielen top v tvorbe módy, ale aj v jej exporte. V roku 2023 činil Talianský vývoz odevov hodnotu 6 miliárd eur !

https://tradingeconomics.com/italy/exports-of-textile-apparel-products

"perál"

V roku 2023 Taliansko exportovalo perly o hmotnosti 413 kilogramov ! To je celkom dosť. Vzhľadom k tomu, že 1 perla váži okolo 2 gramov, išlo by o celkový počet 206 tisíc perál iba za jediný rok !!!

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ITA/year/2019/tradeflow/Exports/partner/ALL/product/711610

vývoz medi - o hodnote 4,3 miliardy eur v roku 2021

https://www.reportlinker.com/clp/country/7009/726368

vývoz mramora o hodnote 2,1 miliardy eur

https://www.marmomacchineinternational.com/en/in-2022-italys-natural-stone-exports-surpassed-worth-of-2-1-billion-euros/

všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva. Ide o dekoračné sošky či iné predmety z dreva, medzi ne patria aj drevené kríže. Ide o predmety, ktoré zvyknú kupovať turisti. Taliansko patrí medzi TOP turistické krajiny, v roku 2023 malo na turizme obrat 7,6 miliardy eur !

https://tradingeconomics.com/italy/tourism-revenues

vývoz voňaviek - TOP 4

https://oec.world/en/profile/bilateral-product/perfumes-and-toilet-waters/reporter/ita

vývoz škorice

https://trendeconomy.com/data/commodity_h2/0906

Celkovo vývoz kozmetiky kde určite patrí aj kadidlo, maste, balzamy, tvoril v roku 2022 v Taliansku hodnotu vyše 3 miliárd eur

https://www.statista.com/statistics/407691/italy-cosmetics-industry-export-value-countries/

"ľudské duše a otroci" - zrejme sa tu naráža na ľudskú prostitúciu, respektíve na obchod s bielym mäsom a donútenú prostitúciu - novodobé otroctvo. Prostitúcia v Taliansku síce povolená je, avšak vzhľadom k tomu, že Taliansko je jedna z najkatolíckejších krajín, obchod s bielym mäsom sa v Taliansku neteší veľkej obľube. Zrejme preto Ján vymenoval novodobú prostitúciu až na konci zoznamu, z čoho sa dá vybadať, že z týchto vecí plynú v Taliansku, respektíve v Ríme len malé zisky, v porovnaní s ostatnými vecami na zozname.

__________________

20 verš : "20 Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom!"

"Kresťanský" Rím ublížil všetkým týmto, preto sa všetci títo budú tešiť z jeho pádu. "Svätým" ublížil počas RKC inkvizície, "Ježišovým apoštolom" ublížil tým, že prekrútil ich učenie, a "prorokom" myslia sa tu novodobí proroci (pozri 24 verš), ublížil tiež skrze RKC inkvizíciu.

_________________

21-23 verš : "21 Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal: "Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viac ho nebude. 22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov, hudobníkov, flautistov ani poľnicu; už v tebe nebude majster v nijakom remesle, ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude; 23 svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty,"

Z tohto opisu je zrejmé, že "kresťanský Rím" bude definitívne vymazaný z povrchu zemského.

"lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy."

kupci veľmoži - vlády jednotlivých krajín.

čary - falošné zázraky a znamenia - katolícke zázraky a zázraky  falošnej Panny Márie, alias satana

__________________

24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi!"

"krv prorokov" - nie tých Starozákonných, ale tých novodobých kresťanských 1 Kor 14:5; Sk 21:9. Proroci budú existovať v kresťanstve až do konca sveta. "Kresťanský" Rím, počas inkvizície zabil množstvo kresťanov prorokov.

___________________


DODATOČNÉ VERŠE O BABYLONE :

Okrem 18 kapitoly existujú ešte 4 zmienky o Babylone v Zjavení Jána

1 : Zjavenie apoštola Jána 17:5

Na čele mala (neviestka) napísané meno, tajomstvo: "Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme."

Mať napísané niečo na čele, znamená mať napísané na čele charakteristiky a vlastnosti niekoho/niečoho Ex 28:38; Zjv 22:4. Áron nosil na čele napísané svoje previnenia, čo neznamená že by bol on doslova tým previnením, ale znamená to, že toto boli jeho vlastnosti Ex 28:38. Rovnako tak spasení budú mať na čele napísaný názov Ježiša, čo samozrejme neznamená, že by veriaci boli doslovne Ježišom, znamená to len to, že nosia Ježišove vlastnosti a charakteristiky Zjv 22:4. Neviestka predstavuje RKC, a Babylon predstavuje "kresťanský Rím". RKC a "kresťanský Rím" sú učením a charakteristikou jedno a to isté.

__________________

2 : Zjavenie Jána 14:8

Za ním šiel iný anjel a volal: "Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva!"

Opis pádu Babylonu počas, alebo tesne pred koncom sveta, ktorý sa vzťahuje na Zjv 18:21-23

__________________

3 : Zjavenie apoštola Jána 16:19

"18 A nastali blesky, burácanie, hrmenie aj veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi - také veľké bolo zemetrasenie. 19 Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. 20 Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo."

Jeden z ďalších opisov pádu Babylonu - "kresťanského" Ríma, ktorý sa odohrá tesne alebo pred koncom sveta alebo počas konca sveta a ktorý sa vzťahuje na Zjv 18:21-23

___________________


KATOLÍCKE PROTIARGUMENTY :

RKC tvrdí, že :

šelma z mora = Pohanská Rímska Ríša, ale aj Nero

šelma zo zeme = Všetci falošní proroci

neviestka = pohanský Rím

Babylon = taktiež pohanský Rím

drak = satan

Tento výklad má viacero problémov :

_________________


šelma z mora CHARAKTERISTIKY = pohanská Rímska ríša /Nero ?

1 : "Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila." Zjv 13:3

Poznámka : Šelma z mora má 7 hláv, jednej jej hlava bola smrteľne ranená, ale potom ožila. Ako tento verš zladiť s Rímskou ríšou ? Čo v Rímskej ríši bolo smrteľne ranené, a potom ožilo ? Katolíci dnes tento verš nevedia vyložiť.

_________________

2 : "A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov" Zjv 13:5

Poznámka : Či už je 42 mesiacov 3,5 roka, alebo 1260 rokov ak sa z dní spravia roky, tak či onak sa to nedá zladiť s rímskou ríšou. Rímska ríša mala predsa predsa nadvládu oveľa viac než 3,5 roka, no súčasne menej než 1260 rokov. Rímska ríša vznikla v roku 625 pred našim letopočtom a rozpadla sa v roku 476 nášho letopočtu, čiže ani jej existencia nebola dlhšie ako 1100, nieto ešte jej moc.

_________________

3 : "Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude." Zjv 17:8

Poznámka : Poznáme z histórie udalosť kedy sa obyvatelia Rímskej ríše čudovali, že Rímska ríša "bola, a nie je a zasa bude" ? Nie, o žiadnej takejto ani len trochu podobnej udalosti z histórie nič nevieme !!!

________________

4 : "Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: 10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby." Zjavenie Jána 17: 9-11

Poznámka : Podľa katolíckeho výkladu, prvým kráľom je Julius Caesar, šiestym Nero a ôsmym Domicián. To by však potom znamenalo že šelma je Domicián. Lenže v Zjv 13:18 sa píše o tom, že číslo šelmy je 666, a podľa katolíckeho výkladu tá šelma je Nero, ktorý pod gréckym výrazom "cisár Nero" dáva hodnotu 666. Lenže ako môže byť cisár Nero tou šelmou, keď Ján píše o tom, že šelma je 8 kráľ a teda v tomto prípade by to bol Domicián, a nie Nero ktorý je 6 kráľom ?? Ako vidíme, katolícky výklad si aj v tomto verši protirečí !

_________________

5 : "12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní." Zjavenie Jána 17:12-14

Poznámka : V Danielovi katolícky výklad udáva, že 10 rohov sú jednotlivé národy, ktoré vznikli po rozpade Rímskej ríše

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/27/kniha-proroka-daniela-kapitola-7/katolicky-preklad/

No ak je tomu tak, to by potom znamenalo, že jednotlivé národy, ktoré vznikli po rozpade Rímskej ríše, budú spolu so šelmou a teda spolu s pohanskou Rímskou ríšou prenasledovať Baránka, a teda kresťanov. Dáva to zmysel ?? No nedáva, pretože nie je možné, aby národy po rozpade Rímskej ríše prenasledovali kresťanov spolu s pohanskou rímskou ríšou, ktorá v čase existencia týchto národov už NEEXISTOVALA !

_________________

6 : "16 A desať rohov, ktoré si videl na šelme znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová." Zjavenie Jána 17: 16-17

Poznámka : Ak je šelma pohanská rímska ríša, a smilnica pohanský Rím, znamenalo by to, že pohanská Rímska ríša znenávidí a zničí pohanský Rím !! Toto nielenže nedáva zmysel, ale ani sa takáto udalosť nikdy v histórii neodohrala !

__________________


šelma zo zeme CHARAKTERISTIKY = falošní proroci ?

1 : "A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem." Zjavenie Jána 13:13

Poznámka : Ak šelma zo zeme predstavuje falošných prorokov, vyvstáva otázka, kedy v pohanskej rímskej ríši falošní proroci robili zázraky padajúce ohňa pred očami ľudí ? O ničom takom z historických spisov nevieme, keďže sa takáto udalosť ani nikdy nestala !

________________

2 : "14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila." Zjavenie Jána 13:14

Poznámka : To by znamenalo, že falošní proroci robia zázraky padajúceho ohňa a skrze tieto zázraky - znamenia, zvádzajú obyvateľstvo pohanskej ríše a nútia ho aby uctievalo rímsku ríšu - šelmu. Naozaj v histórii falošní proroci skrze znamenia presviedčali obyvateľstvo aby uctievalo Rímsku ríšu ? Podľa všetkého nie, keďže história o tomto mlčí.

________________


neviestka - CHARAKTERISTIKY = pohanský Rím ?

1 : "I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí." Zjv 17:6-7

Poznámka : Ak je neviestka pohanský Rím, prečo sa Ján tak veľmi zadivil keď uvidel identifikáciu neviestky ??? Veď Ján predsa žil v čase pohanského Rímu, pre neho určite nemohlo byť žiadným prekvapením, ak by všetky tieto zlé charakteristiky sedeli na pohanský Rím. A prečo anjel hovorí o "tajomstve" ? Ak ľudia v 1 storočí vedeli, že tieto charakteristík v Zjavení sedia na pohanský Rím, už nemohlo ísť o "tajomstvo" keďže išlo o niečo čo muselo byť v tej dobe široko známe.

_________________

2 : "1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi: "Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, 2 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov. 3 A znova volali: "Aleluja! A dym z nej bude vystupovať na veky vekov!" Zjavenie apoštola Jána 19: 1-32 

Poznámka : Neviestka nemôže predstavovať pohanský Rím, lebo neviestka má byť zničená a dym z nej vystupovať na veky vekov. Pohanský Rím síce bol zničený, ale dym z neho nevystupuje na veky vekov.


Babylon - CHARAKTERISTIKY = pohanský Rím ?

1 : "Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, 5 lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti." Zjavenie Jána 18: 4-5

Poznámka : Ak Babylon predstavuje pohanský Rím, prečo Boh pohanský ľud nazýva svojim ľudom ? Pohanský ľud určite nebol Božím ľudom. A pokiaľ sa jedna o kresťanský ľud ktorý bol v tom čase v pohanskom Ríme, prečo im Boh prikazuje vyjsť z pohanského Ríma ? Veď nie je hriechom, žiť v pohanskom Ríme, a v biblii nikde nenájdeme príkaz, že by kresťania mali opustiť mestá, ktoré sú hriešne. Pavol hovorí, že to ani nie je možné, lebo to by sme museli utiecť z tejto zemegule, aby sme sa vyhli hriechu tohto sveta 1 Kor 10:5

__________________

2 : "10 Zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú volať: "Beda, beda, ty veľké mesto Babylon, mesto také mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!......21 Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal: "Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viac ho nebude. 22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov, hudobníkov, flautistov ani poľnicu; už v tebe nebude majster v nijakom remesle, ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude; 23 svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy." Zjavenie Jána 18:10-23

Poznámka : Ján opisuje pád Babylon ako rýchly "v jedinú hodinu prišiel na teba súd", a definitívny "už v tebe nebude počuť hlas". Treba však povedať, že pád pohanského Rímu bol v skutočnosti len veľmi pomalý proces, určite nie rýchly, a mesto pohanského Ríma spolu s jeho obyvateľstvom nebolo definitívne zničené.

_________________

3 : "11 Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nekúpi ich tovar: 12 Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru;13 škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a ľudské duše. Zjavenie Jána 18: 11-13

Poznámka : Pohanský Rím bol top miesto prostitúcie a predaja otrokov, nedáva preto zmysel, prečo ak by Ján tu opisoval pád pohanského Ríma, dával prostitúcie a predaj otrokov až na poslednú zmienku, čo sa týka obchodu pohanského Ríma ?