ZJAVENIE JANA 13,17 KAPITOLA

ZJAVENIE 13 KAPITOLA
"1 Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: "Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?" 5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 "Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých." 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť."
______________________
1 verš :
"ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená." -

sedem hláv je 7 vrchov Ríma Zjv 17:9 

Zjavenie Jána 17:9

"9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena (Rím) sedí"

10 rohov 10 kráľov Zjv 17:12  s ktorými bola šelma - pápežstvo spojená. 10 Králi sú teda králi Európy, ktorí pomáhali RKC v inkvizícii proti kresťanom. Rúhavé mená sú pápežské tituly. Pápeži zvykli nosiť svoje tituly na hlave - čapka Mitra na ktorej mali vypísané názvy svojich titulov

________________________
2 verš :
"podobala sa leopardovi" -
leopard je typický svojimi mnohopočetnými škvrnami ktoré sú rozšírené po celom jeho tele. Škvrny leoparda teda znázorňujú rozšírenosť pápežstva po celom svete.

"nohy mala ako medveď" -
čo značí stabilitu. Pápežstvo je naozaj veľmi stabilné. Vo svete existuje už od roku 300 bez toho aby zaniklo, alebo sa výrazne zmenšilo.

"a jej tlama bola ako tlama leva" -
čo značí jej rúhanie ktoré je počuť do celého sveta

"Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc" -
veľká moc v podobe vládnutia nad miliardami veriacimi i vladármi - hlavne počas stredoveku.
______________________
3 verš:
" Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila" -

Zrejme tu ide o Francúzsku revolúciu, ktorá uštedrila pápežstvu takmer smrteľnú ranu. Každopádne vidíme, že len jedna z mnohých hláv šelmy pápežstva bola smrteľne ranená, takže len časť pápežstva sa dostalo pod smrteľný tlak. To sa stalo počas Francúzskej revolúcii. Pápežstvo vo Francúzsku a okolitých krajinách stratilo svoju moc, avšak prežilo, ale už len živorilo bez svojej plnej sily. Pápežstvo tu teda bolo smrteľne ranené, rana sa mu však zahojila ale sila sa mu už nevrátila.

"Celá zem obdivovala šelmu" -

čo naznačuje že pápežstvo je rozšírené po celej zemi a obľúbený, a to platí obzvlášť v dnešnej dobe medzi ekumenickými pápežmi.
______________________
4 verš : "klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: "Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?" -
Aj dnes rímsky katolíci keď im hovoríte že pápež učí herézy namietnu - "si ty azda pápež že ma poučuješ ? Kto si ty že odporuješ rímskemu pápežovi ustanoveného celou cirkvou a Petrom ?
_______________________
verš 5-6 : 

rúhanie voči Bohu
_______________________
verš 7 : "A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi."

Zrejme je tu narážka na stredovekú inkvizíciu, kedy RKC zabíjala kresťanov, vyhosťovala ich z krajiny a zbavovala práv. Fyzicky teda nad nimi skutočne zvíťazila.

"Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom"

V zmysle šíriť svoju náuku do celého sveta Zjv 13: 8-10
______________________
verš 8-10: "8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 "Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých."

šelmu budú uctievať a uznávať tí ktorí sú nespasení. Niektorí to odmietnu, no za trest pôjdu do zajatia (väzenie), alebo budú usmrtení - katolícka inkvizícia
_______________________
11 verš : "
11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme." -

ide o vystupovanie z podsvetia, z pekla, a teda ide priamo o satana - tváriaceho sa ako anjela svetla 2 Kor 11:14- falošné zjavenie Márie

"mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak" 

Navonok sa svojim vzhľadom zdala ako Boží služobník, ale z jej slov sa dalo zistiť klamstvo. Takto dnes nejako vyzerajú zjavenia Márie, ktoré opisujú katolíci. Skutočne na základe vonkajšieho výzoru, pôsobí zjavenie ako Boží služobník, ale je to len zástierka. Keď zjavenie začne hovoriť, dá sa zistiť, že ide o prezlečeného satana.

______________________
12 verš : "Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami" -

je priamo spojená a poverená pápežstvom - šelmy.


"a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana." -

Svojimi zázrakmi satanské zjavenie Márie spôsobuje to, že obyvatelia zeme uznávajú pápežstvo - šelmu. To môžme vidieť na Fatime. Falošné zjavenie Márie vykonalo vo Fatime slnečný zázrak, pričom Mariánske zázraky vedú oddanosť katolíkov ku katolíckej cirkvi a teda aj pápežstvu. Mariánske zjavenia vykonali už množstvo zázrakov, dokonca vytvorili aj čarovný obraz z Guadalupe. Tento obraz viedol ku konvertovaniu na katolícku vieru miliónov Mexičanov a dodnes vedie mnohých ľudí, ku konvertovaniu na katolícku vieru a teda vieru v pápežstvo.

https://www.slovoplus.sk/zazracny-obraz-z-guadalupe-obraz-plny-symbolov-a-nevysvetlitelnych-javov/

_________________________

13 verš : "A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem." -

V roku 1917 sa vo Fatime odohral slnečný zázrak, kedy zjavenie Márie vykonalo zázrak "tancujúceho slnka". Prítomní ľudia opisovali slnko ako pohybujúce sa a mnohí opisovali ako keby sa slnko približovalo k Zemi. To by vysvetľoval výraz - "oheň z neba (slnko) pred zrakmi ľudí zostupuje na Zem".

https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Sun

Zjavenie Jána 19:20

"Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou."

Písmo označuje šelmu zo zeme tiež ako "falošného proroka". To by veľmi sedelo na satanské zjavenia Márie. Zjavenia Márie totiž u katolíkov vykonávali nielen zázraky, ale zvykli hovoriť aj proroctvá, ktoré sa nesplnili. Najznámejšie takéto proroctvo je Fatimské proroctvo :

"Vtedy nám Panna Mária povedala: «Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju vieru."

https://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

V tomto proroctve sa nesplnilo viacero vecí :

",vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna"

Druhá svetová vojna však vypukla pol roka PO skončení pontifikátu Pia.

"Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom"

V roku 1938 vznikla silná geomagnetická búrka. Nešlo však o "neznáme svetlo", kedže ho vedci dokázali identifikovať ako polárnu žiaru.

https://en.wikipedia.org/wiki/January_1938_geomagnetic_storm

"Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier"

Pápež JP2 zasvätil Rusko v roku 2000, Rusko sa však neobrátilo. Počet katolíkov je v Rusku ani nie pod 3%. Dominujú pravoslávny, ktorí pápeža a RKC odmietajú.

_______________________

14 verš : "A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy" -
ide tu o viacero falošných zázrakov zjavenia Márie. Ci už išlo o mariánsky obraz z guadalupe, zázračne vyzdravenie v lurdoch, či slnečný zázrak vo Fatime. Výraz "pred očami šelmy" znamená to, že šelma, pápežstvo pozná Mariánske zázraky.

"nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila." -
Urobiť niekomu obraz znamená uctievať ho. Skrze obrazy sa v 1 storočí zvykli uctievať bohovia. Mariánske zjavenia vedú katolíkov k uctievaniu pápežstva ako sme si už hovorili.

_______________________

15 verš : "A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený." -
Obraz šelmy je pápežstvo ktoré vyžaduje uctievanie. Kto odmieta uctievať pápežstvo je usmrtený - katolícka inkvizícia
_______________________

16 verš : "16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak" 

Pravá ruka v jazyku Písma, ak je použitá obrazne, predstavuje fyzickú moc osoby, o ktorej sa hovorí; a keď sa použije na Boha, označuje signálny prejav Božskej moci proti jeho nepriateľom a v mene jeho ľudu. Pozri Žalm 17: 7; Žalm 20: 6; Žalm 21: 8; Žalm 45: 3, Žalm 45: 4 atď. Prijatie známky v pravej ruke musí preto znamenať, že všetci, ktorí ju prijímajú, venujú celú moc svojej mysle a tela propagovaniu obrazu šelmy - pápežstva. Rovnako takto to platí aj so znakom na čelo Zjavenie 9: 4; Zjavenie 14: 1; Zjavenie 22: 4.
_______________________

17 verš : "a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 " -

za čias inkvizície bolo bežné, že "heretici" čo neuznávali pápežstvo boli prakticky vyhostení z krajiny, alebo ostatní katolíci sa s nimi nemohli stretávať a s nimi obchodovať. Znak a číslo mena znamená oddanosť pápežstvu. Takže obchodovať možu len tí čo sú katolíci. - katolícka inkvizícia
_______________________

18 verš : "tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť." -

Šelma predstavuje pápežstvo. Jeden z pápežských titulov je VICARIVS FILLI DEI - Staviteľ mostov. V latinskej abecede dáva tento názov hodnotu 666

ZJAVENIE 17 KAPITOLA
1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: "Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: "Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme." 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. 8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude. 9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: 10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní." 15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová.18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme."
__________________________
Verš 1 : "
Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky"

Rímska cirkev

"ktorá sedí na mnohých vodách" -

panuje nad mnohými krajinami
__________________________
verš 2 : "2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." -

s ktorou duchovne smilnili a teda páchali modloslužbu králi zeme. Rímska cirkev mala hlavne počas stredoveku moc nad mnohými kráľmi a tí prijali jej učenie a duchovne s ňou smilnili.
__________________________
verš 3 : "V duchu ma preniesol na púšť." -

púšť naznačuje že sa dej odohráva na zemskom povrchu. Púšť tiež značí prostredie ktoré je neúrodne, mŕtve. Znamená to teda, že prostredie kde má neviestka - RKC moc, je duchovné neúrodné miesto.


"I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien." -

Žena predstavuje neviestku. Šarlátová šelma je pápežstvo - pápež. Šarlát je jemná, drahocenná bavlnená tkanina obyč. purpurovočervenej farby. Presne takúto nosili a nosia pápeži.

sedem hláv je 7 vrchov Ríma Zjv 17:9. 10 rohov je 10 kráľov s ktorými spolupracovala RKC na prenasledovaní kresťanov počas inkvizície Zjv 17:12. Rúhavé mena sú pápežské tituly, ktoré zvykli mávať napísané na hlave - na svojej čapke - mitre.

________________________
verš 4
"Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva."

Rímska cirkev dnes vlastní tísícky zlatých kalichov, ale i pápežské koruny vyzdobené drahými kamenmi a diamantmi. "Zlatý pohár plný ohavností" môže symbolizovať pohár katolíckej cirkvi (v minulosti používali pri eucharistii vždy zlaté poháre) v ktorej sa vykonáva eucharistická obeta a údajne sa v nej premiena víno na Ježišovu krv a oblátka na Ježišove telo. Písmo takéto niečo označuje za ohavnosť.
_________________________
verš 5 : "5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: "Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme."
Babylon = žena Zjv 17:18 = neviestka = rímska cirkev. RKC sa zvykne aj dnes označovať za "MATKU všetkých k nej spojených cirkví".

"tajomstvo" - 

To znamená, že v tom čase kedy mal apoštol Ján toto videnie, nikto nevedel určiť na základe opísaných znamení o koho ide, preto to anjel označil "tajomstvom". V skutočnosti to, že neviestka = rímska cirkev bolo nám všetkým známe až nedávno, dokiaľ sa vyplnili všetky proroctvá v zjavení na rímskej cirkvi.

________________________
verš 6 : "I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov."

- ide o katolícku inkvizíciu.

"Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil." -

Ján sa zadivil, pretože Rímska cirkev v prvom storočí bola ešte ako relatívne normálnou cirkvou. Potom sa však zopslula a úplne zišla z pravého učenia, podobne ako dakedy Jeruzalem, ktorý bol Bohu v minulosti verný, no neskôr sa "zopslul" a Boh ho preto nazýval tiež neviestkou. Iz 1:21
______________________
verš 7 : "7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí."

Anjel povie tajomstvo
______________________

verš 8 : "8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude."

""8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je;" - 

Výraz "bola a nie je" sa pravdepodobne vzťahuje na verš Zjv 13:3 -" Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila". Ako sme si už hovorili ide tu o smrteľné zranenia jednej z mnohých hláv šelmy pápežstva. To sa stalo počas Francúzskej revolúcii. Pápežstvo vo Francúzsku a okolitých krajinách Europy PO Francúzskej revolúcii stratilo svoju moc, avšak prežilo, ale už len živorilo bez svojej plnej sily. Pápežstvo tu teda bolo smrteľne ranené, rana sa mu však zahojila ale sila sa mu už nevrátila. A teda bolo a nie je v zmysle toho, že dakedy bolo silné a pri plnej moci, a teraz už len živorí bez moci v Europe.

""má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude."

Tento verš hovorí o tom, že niekdajšia sila pápežstva sa znovu obnoví - bola a nie je, a ZASA BUDE". Tento verš sa zatiaľ nesplnil, po Francúzskej revolúcii platí IBA to, že sila pápežstva bola a nie je, no v budúcnosti zrejme nastane situácia kedy pápežstvo znovu získa svoju silu a teda ZASA BUDE.

______________________

verš 9 : "9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem"

7 vrchov je 7 vrchov Ríma, a teda ide o Rím. 7 kráľov je prvých 7 rímskokatolíckych pápežov štátu Vatikán. Vatikán vznikol v roku 1929.

______________________

verš 10 : "10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas" -

toto proroctvo sa dalo pochopiť za čias panovania pápeža Jána Pavla druhého :

1. Pius XI. 1922 - 1939 - vznik štátu Vatikán, padol

2. Pius XII. 1939 - 1958 - padol

3. sv. Ján XXIII. 1958 - 1963 - padol

4 sv. Pavol VI. 1963 - 1978 - padol

5. Ján Pavol I. 1978 - padol

6. sv. Ján Pavol II. 1978 - 2005 - jeden je

7. Benedikt XVI. 2005 - 2013 - bude smieť zostať len na krátky čas - rezignácia po 600 rokov, panoval len 8 rokov

8. František 2013.... - šelma

__________________________

verš 11 : "11 Šelma, ktorá bola a nie je" - ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby." -

"Šelma"

šelma predstavuje vo všeobecnosti pápežstvo, no pápežstvo vždycky zastupuje nejaký človek. V tomto prípade ide o pápeža Františka

"bola a nie je"

Pozri výklad veršu Zjv 17:8

Inak všimnime si že pri opise 8 kráľa autor používa výraz "BOLA A NIE JE" pričom nespomína výraz "A ZASA BUDE". To teda značí tomu, že 8 kráľ a teda 8 pápež, pápež František ako pápež ktorý zastupuje pápežstvo spĺňa iba výraz "BOLA A NIE JE" ale nespĺňa výraz "a ZASA BUDE". Vysvetlenie prečo tomu tak je je jednoduché. Pápežstvo ktorému aktuálne šéfuje pápež František je pápežstvo, ktoré už nemá v sebe žiadnu silu, už je len reprezentatívne, už nepanuje nad panovníkmi a nevytvára svetské zákony. Preto Ján nazval toto pápežstvo Františka "BOLO A NIE JE". Každopádne však v budúcnosti PO Františkovi príde pápežstvo, ktoré znova získa svoju silu a bude sa na neho vzťahovať výraz "A ZASA BUDE".

"8 kráľ "

8 pápež štátu Vatikán - pápež František

"je z tých siedmich" 

teda je rovnaký ako jeho predchodcovia a teda je tiež pápežom.

_________________________

verše 12-14 : "12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní."

"10 kráľov" 

A teda jednotlivý králi rozšírený na území Europy v období stredovekej inkvizície.

"ktorí ešte nedostali kráľovstvo" -

ktorí ešte nedostali plnú moc od RKC. V čase stredoveku mala RKC moc aj nad panovníkmi.

"ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou."

na jednu hodinu, teda na krátky čas. V Písme sa výraz "hodina" často krát používa v symbolickom zmysle na označenie krátkeho času 1 Jn 2:18

"13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme." 

A teda panovníci budú spolupracovať spolu s RKC na prenasledovaní a zabíjaní kresťanov.

_________________________

Verš 14 :

"14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní." 

budú bojovať proti Baránkovi, a teda budú prenasledovať a bojovať proti kresťanom. No ani inkvizícia nebude úspešná v potlačení protestantského hnutia - Baránok teda zvíťazí.

__________________________

verš 15 :

"15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky."

A teda neviestka - RKC panuje nad mnohými ľudmi, národmi a jazykmi.

___________________________

verš 16 : "A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom."

Tento verš sa javí trochu chaoticky, lebo to vyzerá tak, že šelma ktorou je pápežstvo by znenávidelo smilnicu a teda rímskokatolícku cirkev, čo moc zmyslu nedáva. Treba si však uvedomiť, že zrejme ide o zlý preklad veršu.

Iné preklady používajú výraz "a desať rohov, ktoré si videl NA šelme znenávidia smilnicu" a to už dáva úplne iný význam.

KJV preklad :

"16 And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore"

Králická biblia :

"16 Deset pak rohů, kteréžs viděl NA šelmě, ti v nenávist vezmou nevěstku"

CESKY BIBLE 21 :

"16 Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět"

Takže v tomto prípade sa hovorí o 10 rohoch NA šelme. Šelma sa tu zvlášť nespomína. V takomto prípade je potom výklad nasledovný. 10 kráľov sú králi katolíckej inkvizície v Európe, ktorý na začiatku spolupracovali s RKC - neviestkou, ale po čase s ňou prestali spolupracovať a znenávideli ju, čoho výsledkom bola až Francúzska revolúcia ktorá zvrhla RKC z tronu.

_________________________

verš 17 : "17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová."

Ide tu o pripomenutie 13 veršu.

_________________________

verš "18 : "A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme."

A teda to mesto je Rím.

______________________________


DODATOK : Toľko k výkladu kapitoly Zjavenia 13 a 17 kapitoly v ktorej sa nachádza "žena" a "šelma". O tom že žena je RKC svedčí aj vyobrazenie Vatikánu ako ženy držiacej kalich na Vatikánskej mince z roku 1961