KTORÁ CIRKEV JE TÁ SPRÁVNA/ PRAVÁ/NEOMYLNÁ ?

Dnes existuje množstvo kresťanských denominácii, ich počet sa odhaduje na 25 tisíc. Niektoré sa medzi sebou líšia viac, iné menej. V prvom rade treba uviesť, že neexistuje a ani nikdy neexistovala žiadna Cirkev ktorá by sa kompletne vo všetkom trafila do Božieho učenia. Existujú len cirkvi, ktoré sa viac či menej podobajú dokonalým neomylným Božím cirkvám.

Neexistovala jediná všeobecná cirkev, do ktorej by boli združené všetky cirkvi pod jedným vládcom - pápežom. Namiesto toho existovalo stovka rôzných kresťanských cirkví každá s iným učením. To sa dá ľahko dokázať :

1 : Grécky filozof Celsus v roku 175 píše o tom, že kresťania hoci boli na svojom počiatku jednotní, teraz sa stali rozdelení, a všetky jednotlivé kresťanské cirkvi sa navzájom viac či menej líšia. Ranné kresťanstvo pripomínalo skôr protestantizmus so stovkami rôznych malých od seba nezávislých cirkví, každá s iným učením, než jednu ucelenú veľkú cirkev, s jednotným učením : 

"Kresťanov bolo spočiatku málo a mali rovnaké názory; ale keď sa z nich stal veľký zástup, boli rozdelení a oddelení, pričom každý si želal mať svoju vlastnú individuálnu stranu, pretože to bolo ich cieľom od začiatku. Keďže sú takto oddelení svojimi číslami, navzájom sa zamieňajú, pričom stále majú takpovediac jedno meno spoločné, ak si ho ešte zachovávajú. A to je jediná vec, ktorú sa ešte hanbia opustiť, zatiaľ čo iné záležitosti určujú rôzne sekty inak.

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html Kniha 3 : 10-14

______________________________

2 : Biblický Novozákonný kánon nespadol z neba, namiesto toho bol výsledkom dlhého kompilačného procesu a završený bol až v polke 5 storočia na Rímskej a Kartágskej synode. Do tohto obdobia mali prví ranní cirkevní otcovia a ranní kresťania rozdielne názory, ktoré spisy sú a ktoré nie sú Bohom inšpirované. Ked mal teda každý kresťan iný názor na inšpirované spisy, je to dôkazom toho, že neexistovalo nič také ako jednotná cirkev pod jednou hlavou pápežom, ale namiesto toho existovalo stovky rôznych cirkví, pričom každá mala iné učenie.

_________________________

3 : Na stránke https://www.earlychristianwritings.com/index.html  je zoznam 200 ranných kresťanských spisov od 1-5 storočia. Sú tu spisy cirkevných otcov, ostatných kresťanov, apokryfy, gnostické spisy, a spisy Izraelitov, Grékov, Rimanov ktorí písali vo svojich spisoch spomínali kresťanstvo. Ak si dáte tú námahu a prečítate tieto spisy. zistíte že názory v nich sa veľmi rôznili, a to nielen kresťania medzi gnostikmi, ale hlavne cirkevní otcovia ako i ranní kresťania navzájom. Len málokedy sa stalo, že by sa v niečom dokonale zhodli. Väčšinou mali na jednotlivé kresťanské témy medzi sebou iné názory. To je ďalším dôkazom toho, že nič také ako jednotná cirkev s jednou hlavou - pápežom neexistovala, namiesto toho existovalo stovky kresťanských cirkví, každá s iným učením a nezávisle od seba - niečo podobné ako dnešný protestantizmus. Ak to mám teda zhrnúť, tak len toľko, že v rannom kresťanstve neexistovala jedna jediná jednotná neomylná cirkev, ale namiesto toho existovala stovka rôznych kresťanských cirkví. Pravá cirkev je teda tá cirkev, ktorá nie je neomylná, ale čo najbližšie sa trafila do apoštolského učenia obsiahnutého v biblii.

Na tejto stránke ukazujem rozpory učenia ranného kresťanstva v porovnaní s dnešným učením RKC

https://paranormalnejavy1.webnode.sk/rozpory-ucenia-rkc-s-tradiciou/