BOH NIČÍ ASSISI A FATIMU

V roku 1997 vypuklo v Talianskom meste Assisi v ktorom sa na zvolanie pápeža Pavla 2 konali prvé medzináboženské modlitby zemetrasenie, ktoré značne poškodilo kostol v ktorom sa konali medzináboženské modlitby jednotlivých predstaviteľov náboženstiev za svetový mier. Hriech Assisi spočíval v tom, že pápež JP2 nehlásal účastníkom nekatolíckych náboženstiev Krista, kresťanskú vieru, a nepokúšal sa ich konvertovať na kresťanstvo, no predovšetkým v tom, že každý účastník svojho náboženstva sa mohol modliť svoju vlastnú modlitbu a používať svoje vlastné sošky (modly) a vzývať svojich vlastných bohov. Inak povedané JP2 presadzoval názor, že aj ostatné modlitby nekatolíckych náboženstiev môžu mať vplyv na dosiahnutie svetového mieru. Žiaľ, takéto "medzináboženské modlitby" v Assisi neskončili, ale pokračujú v odpadlíckej RKC i naďalej. Takéto niečo nezostalo dlho bez odozvy, a Boh dal najavo svoj názor, tým keď v roku 1997 vypuklo v Assisi zemetrasenie, ktoré zničilo kostol Assisi. 


Zjavenie Márie vo Fatime sa odohralo v roku 1917. Boh na 100 výročie Fatimy v roku 2017 poslal na Portugalsko najničivejší požiar v celej jeho histórii do oblastí Castanheira de Pera and Pedrógo Grande, Leiria, vzdialených len 60 kilometrov od Fatimy. Požiare zabili 66 ľudí a 204 ľudí zranili. Požiare tiež zničili takmer 45 tisíc hektárov pôdy. Išlo o najničivejší požiar v Portugalsku za celú jeho históriu. Zrejme nebude náhoda, že incident sa odohral presne 100 rokov po zjavení Márie vo Fatime a odohral sa v portugalskom regione Castenheira, čo je len 60 kilometrov juhozápadne od Fatimy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/June_2017_Portugal_wildfires

https://pt.distance.to/F%C3%A1tima/Castanheira-De-P%C3%AAra