BOLA POTOPA CELOSVETOVÁ ALEBO LOKÁLNA ???

Všeobecne prevládaný názor u vedcov je dnes taký, že k celosvetovej biblickej potope Gn 7:1-26 nikdy nedošlo, ale potopa bola len lokálna na území Blízkeho východu. Keďže sme však pred 4400 rokmi nežili, a nikto nebol toho očitým svedkom, jediným spôsobom ako by sa dala vyvrátiť či dokázať celosvetová potopa by bol geologický profil. Aký je dnes geologický profil ? Z vedeckého hľadiska k potope došlo, no potopa bola len lokálna na území Metopánie v roku 2900 pred naším letopočtom, a nie svetová ! Z biblického hľadiska sa dá tiež dokázať, že Noe pri opise potopy mal na mysli lokálnu potopu a nie svetovú potopu !

Z vedeckého hľadiska :

1 : každé jedno súvrstvie obsahuje odlišné skameneliny, pozostatky samostatného spoločenstva dávnych organizmov, tieto vrstvy teda nemohli vzniknúť behom jednej katastrofy, lebo v prípade ak by sa tak stalo, všetky vrstvy by boli premiešané, a neexistovali by oddelené vrstvy a oddelené skameneliny, ale len jedna pomiešaná vrstva spolu so všetkými skamenelinami, videli by sme v geologickom zázname totálny miš maš !

2 : "Model celosvetovej potopy predpokladá jednoduchú, celosvetovo rozšírenú vrstvu hrubozrnného štrku a piesku, na ktorej by ležala celosvetová vrstva ílovcov," upozorňuje Prothero. Nič také neexistuje. Geologický záznam, je namiesto toho plný rozličných vrstiev ako vidíme aj z obrázka.

3 : Keďže mnohé vrstvy v horninových sledoch nesú stopy po dlhodobom rozpade pred pochovaním mladšími vrstvami (napr. jav zvaný paleokras - praveké krasové útvary) aj bez datovania (a odhliadnuc od obsahu skamenelín a dôkazov o striedaní prostredia vzniku) s istotou vieme, že nevznikli pri jednorazovej udalosti, ale postupne, v priebehu miliónov rokov.

4 : Že tieto vrstvy nevznikli behom jednej katastrofy vieme aj na základe datovania veku hornín, kedy sú horniny v nižších vrstvách oveľa staršie ako horniny vo vyšších vrstvách. V prípade že by všetky tieto vrstvy vznikli naraz behom jednej potopy, vek hornín zo všetkých vrstiev by bol rovnaký, to však nie je !!!

5 : Z geologického hľadiska však k potope naozaj došlo, ale nie k tej celosvetovej ale lokálnej, ktorá sa stala na územi Mezopotánie (odtiaľ pochádzal aj Noe) asi okolo 2900 pred naším letopočtom, voda siahala do výšky až 32 metrov a zatopila obrovské územia !

https://www.ulc.org/ulc-blog/geological-evidence-suggests-that-noahs-flood-could-have-actually-happened

https://ncse.ngo/yes-noahs-flood-may-have-happened-not-over-whole-earth

____________________

Vedecké protiargumenty zástancov globálnej potopy :

1 : Bludné balvany

Ide o veľké bloky horniny, ktoré sa nachádzajú na miestach kam pôvodne nepatrili, pretože majú iné zloženie ako ďalšie horniny v ich okolí, pretože pochádzajú z geologicky odlišného prostredia. Tieto balvany teda museli byť v minulosti niečím prenášané. Globalisti tvrdia, že keď vody opadávali a vracali sa do vnútra Zeme, vytvorilo to tak silné prúdy vody ktoré hýbali a presúvali tieto balvany. To sa však nezdá ako možné riešenie, pretože vody mali opadávať 150 dni Gn 8:3 a najväčší blúdny balvan váži až 2000 ton, a má rozmery 8 metrov do výšky a 10 metrov do šírky, a na jeho pohyb by bolo zapotreby sila o veľkosti 20 milión Newtonov, alebo inak povedané, prúd vody o rýchlosti 25 m/s - 90 km/h !! A keďže voda opadávala až 150 dní, a žriediel hlbočín bolo viacero a museli byť obrovské, určite nemohli vytvoriť až tak silný tlak, že mimo žriediel hlbočín dosahovali vodné prúdy rýchlosť 90 km/h !

Lepšie vysvetlenie ponúkajú ľadovce. Kontinentálny ľadovec v období starších štvrtohôr predtým, než sa roztopil blúdne balvany z miesta ich pôvodu transportoval do veľkých vzdialeností. Ľadovec keď sa topí, kĺže sa a nesie so sebou všetko čo sa nachádza v jeho vnútri.

2 : Hromadné fosílie po celej Zemi

Áno, fosílie sa zvyknú tvoriť počas katastrofickej udalosti, a sú po celom svete, to však nedokazuje celosvetovú potopu, pretože fosílie sa nachádzajú nie v jednej geologickej vrstve, ale v rôznych geologických vrstvách. Počas histórie Zeme sa odohralo veľa lokálnych katastrof v rôznom čase po celom svete, preto dnes vidíme fosílie po celom svete avšak v rôznych geologických vrstvách. Ak by nastala v jednom čase celosvetová katastrofa, videli by sme všetky fosílie v jednej jedinej geologickej vrstve po celom svete, to sa však nedeje.

3 : Rovné geologické vrstvy bez erózie ?

Keď sa pozrieme na geologické vrstvy zblízka, často krát vidíme rovné vrstvy bez erózie, čo si kreacionisti vysvetľujú, že vrstvy vznikali rýchlo, bez toho aby erózia stihla zakriviť povrch. Je to však klamlivé zdanie, pretože stačí sa pozrieť na geologické vrstvy z väčšej diaľky, a tým pádom uvidíme viac povrchu, a čím viac povrchu uvidíme, tým skôr si všimneme, že tie geologické vrstvy nezvyknú byť rovné. Erózia sa nezvykne prejaviť na malých výsekoch povrchu, ale na veľkej ploche je štatisticky už veľmi pravdepodobné, že tam eróziu uvidíme. Toto však platí len pre "miernu eróziu". Poznáme totižto aj extrémne eróziu, volá sa to "tilted lines" a teda "naklonenené vrstvy".

Takže ako vidíme z obrázkov, nie je pravda, že sa v prírode nenachádzajú vrstvy s eróziou, oni sa nachádzajú, a sú dôkazom toho, že tieto vrstvy nevznikli počas jednej 150 dňovej katastrofy ! Erózia je totiž veľmi pomalý proces, a čo i len mierna erózia by trvala desiatky rokov, čiže aj mierna erózia jasne ukazuje, že sa tak nemohlo stať počas jednej 150 dňovej katastrofy, natož pak ak ide o extrémnu eróziu !

4 : morské skameneliny na horách

Niekedy nachádzame morské skameneliny na vrchoch hôr. Ako sa tam tie skameneliny dostali ? Azda len skrze celosvetovú potopu ? Nuž, existuje aj iný spôsob : Vo vnútrozemí vznikne more (v Izraeli je to mŕtve more), toto more časom vyschne a uložia sa na jeho povrchu skameneliny. Po istej dobe sa začnú na tomto mieste tektonické procesty, a povrch mora začne stúpať a vznikať z neho pohorie - z rovného povrchu sa stane pohorie - je to rovnaké ako keď proti sebe tlačíte dve protiľahlé strany papiera. Tak sa stane to, že skameneliny, ktoré sa v minulosti nachádzali na povrchu rovného vyschnutého mora, sa teraz nachádzajú na povrchu hory.

___________________


DÔKAZY LOKÁLNEJ POTOPY Z BIBLIE :

1 : Počet zvierat, ktoré vstúpili do archy počas 1 dna 

"12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. 13 A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi. 14 Oni a všetky zvieratá podľa svojho druhu i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, podľa svojho druhu a všetko vtáctvo podľa svojho druhu - všetky operence a okrídlence" Genezis 7: 12-14

Poznámka : Noe s rodinou a spolu so zvieraťami mali vojsť do archy v priebehu jedného dňa Gn 7:13. Ak bola potopa svetová, muselo ísť o všetky druhy zvierat, a tých je vyše milión = milión druhov hmyzu, 2500 druhov obojživelníkov, 4500 druhov cicavcov, 6000 druhov plazov, 8000 druhov vtákov. Dokopy 1,02 milióna druhov. Toto číslo treba následne vynásobiť dvomi, pretože každý druh vstúpil do archy v páre samec a samice, a teda išlo by o dokopy 2,04 milióna zvierat !!! Viete si predstaviť, že 2,04 milióna zvierat malo vstúpiť do archy v priebehu jedného dňa ? Aj keby rátame s extrémom, a totiž že zvieratá vstupovali do archy celý deň a teda 24 hodín, tak každú sekundu by do archy muselo vstúpiť 23 zvierat. Ak v arche bolo 8 ľudí, každú sekundu musel jeden človek v arche odprevadiť aspoň 3 zvieratá v arche do svojej maštale. To je niečo čo je nemožné stihnúť !!! Oveľa reálnejšie je teda situácia, kedy by do archy nevstúpili druhy zvierat z celého sveta, ale len z malej lokálnej oblasti, pretože aj potopa bola iba lokálna !

__________________

2 : Nedostatok vzduchu a miesta pre zvieratá

"15 A postav ho takto: tristo lakťov bude jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška." Genezis 7:15

"16 Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola! Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie." Genezis 7: 16

Poznámka : Rozmery archy boli 137x23x13 = 41 tisíc m3

Avšak ak potopa bola svetová, počet živočíchov v pároch na arche bolo okolo 2,04 milióna čo je 41000 : 2040000 = 0,02 m3 vzduchu pre jedno zviera. A keďže vody potopy trvali 150 dní Gn 7:24, jedno zviera v arche si muselo v priemere vystačiť iba s 0,02 m3 vzduchu po dobu 150 dní čo je len 0,02:150 = 0,00013 m3 vzduchu počas jedného dňa čo je len 1,3 deci vzduchu na zviera. Toto číslo však bude ešte o niečo menšie, lebo voľný objem nebol celých 41 tisíc m3 ale menej, keďže treba zarátať aj poschodia, zvieratá, ohrady, jedlo, ktoré zaberajú voľný priestor. Reálnejší odhad je teda okolo 35 tisíc m3 voľného vzduchu.

Jeden človek za minútu potrebuje asi 6 litrov vzduchu, to je 1296000 litrov vzduchu počas 150 dní na 1 človeka. Pri 8 ľudoch by to bolo 10368000 litrov vzduchu a teda 10368 m3 vzduchu, čo je až 30% voľnej kapacity archy !!! Ak len 8 ľudia vydýchajú toľkoto vzduchu, je zcela zrejmé, že by v arche nebolo dostatok vzduchu pre zvyšných 2,04 milióna zvierat !

Niekto by však mohol namietnúť že v arche sa pravidelne vetralo čím sa dodávalo dostatok vzduchu. Áno, je síce pravda, že sa vetralo, a k tomuto slúžil jeden kruhový otvor, ktorý bol však len o veľkosti 1 lakťu, čiže obsah tohto kruhového otvoru bol len 0,07 m2, čo je veľkosť podobná štvorcu o veľkosti strany len 27 centimetrov !! Takýto malý otvor prívodu nového vzduchu moc nepomohol.

________________

" 16 Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola! Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie." Genezis 6:16

Poznámka : Rozmery šírky a dĺžky archy boli 137x23, a na arche boli tri poschodia. Tým pádom obsah 3 poschodí archy bol 137x23x3= 9453 m2

Z tohto čísla odpočítajme ešte 5%, čo tvorí ohrady, stajne, zásoby jedla, a cestičky ktorými Noe s rodinou chodili kŕmiť zvieratá a vyjde nám 9000 m2 voľného priestoru. Ale počet zvierát bol cez 2 milióny čo by znamenalo len 0,0045 m2 = 45 cm2 na 1 zviera !!!

Suma sumárov, potopa nemohla byť svetová, lebo počet zvierat by bol obrovský a nielenže by sa do archy nezmestili, ale aj zadusili. Potopa preto musela byť len lokálna a na arche len malý počet zvierat. Všimnime si tiež, že na arche mali byť vtáci, dobytok a plazy Gen 6:20, ale nespomína sa hmyz, obojživelníci a ani rastliny. Ako sa títo zachránili ak neboli na arche ?? Očividne potopa preto nemohla byť celosvetová ale iba lokálna.

"20 Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu vojdú po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť" Genezis 6:20

_________________

3 : Ako silno muselo pršať pri celosvetovej potope ?

"12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. Genezis 7:12

Poznámka : Everest má cez 8000 metrov, ak bola potopa celosvetová, musela byť výška vodnej hladiny nad 8000 metrov aby to zaplavilo aj Everest. Keďže však pršalo 40 dní, muselo denne napadnúť cez 200 metrov vody ! To by ale autor Genezis už nenazval ako "dážď" to by už muselo byť "liatie vody z oblohy". Dážd sú padajúce kvapky vody, no tie nikdy nespôsobia nárast vodnej hladiny o 200 metrov za deň !

____________________

4 : Prežitý olivovník

10 Potom čakal ďalších sedem dní a opäť vypustil z korába holubicu.11 A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. Genezis 8: 10-11

Poznámka : Nie je možné, aby pred potopou existoval olivovník, ten bol následne potopený pod vodu, vydržal 150 dní, a následne si v sebe zachoval olivy. Z tohto verša je teda zrejmé, že holubica musela nájsť olivovník ktorý bol mimo zatopenej oblasti, tým pádom nie celá Zem bola zatopená, ale časť Zeme zostala aj počas potopy suchá. To vyvracia celosvetovú potopu, ale dokazuje lokálnu potopu.

__________________

5 : Kam zmizli vody potopy ?

1 : "1 Tu si Boh spomenul na Noema a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe, a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali." Genezis 8:1

Poznámka : Ak boli vody potopy po celom svete, ako by asi tak pomohlo ich zníženiu vietor ? No nijako ! Lebo aj keby to bol vysušujúci vietor z rovníku, nebolo by ho dostatok aby vysušil celú Zem. No keby ju aj zázrakom celú vysušil, nepomohlo by to, lebo všetka voda potopy by sa premiestnila do atmosféry v podobe oblakov, a znova by napršala, takže by bola znova tá istá potopa. Potopa preto musela byť len lokálna na menšom území, v takom prípade by bolo dostatok rovníkového teplého vetru. Tento teplý vietor vysuší všetku vodu lokálnej potopy, umiestni ju do oblakov v podobe vodnej pary, vzniknú z toho oblaky, a tieto oblaky Boh následne rozptýli po zvyšku celej suchej Zeme, takže by sa voda z lokálnej potopy rozptýlila na predtým nezatopenom území. To dáva zmysel, a je to jediné možné riešenie.

2 : "Zatvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské priepusty a prestal pršať dážď z neba. 3 Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po stopäťdesiatich dňoch vôd ubudlo." Genezis 8: 2-3

"4 Vetry sú tvojimi poslami, ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. 5 Zem si postavil na jej základoch, nevychýli sa nikdy-nikdy. 6 Oceán ju prikryl sťa odev, nad vrchmi vody zastali. 7 Pred tvojou hrozbou odtiekli, zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým.8 Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, na miesto, ktoré si im vyhradil. 9 Položil si hranicu a neprekročia ju, ani viac nepokryjú zem." Žalmy 104: 4-6

Poznámka : V Gn 8:2 sa jasne píše, že žriedla hlbočín sa zatvorili, čiže voda nemohla opadávať naspäť do Zeme. Kde teda opadávala voda ? Nuž vidíme to v žalm 104:8, vody ktoré dosahovali vrchy, STIEKLI do údolia a tam im bola určená hranica a tam aj zostali ! Lenže vody potopy mohli stiecť do údolí len vtedy, ak údolia boli suché. Pri celosvetovej potope kedy by bolo všetko zaplavené, vody by nemali ako odtekať do údolia lebo aj tie údolia by boli zaplavené. A teda všetko ukazuje na to, že jedna kotlina v krajine bola celá zatopená, ale všetky ostatné doliny v krajine boli suché, a práve do nich odtekala voda zo zatopenej kotliny. A ako odtekala ? No tak, že sa voda z kotliny vplyvom teplého vetru z rovníku vyparila, vznikol oblak, a tento oblak pršal do ostatných dolín v krajine a vodu z kotliny rozptýlil na veľké územie, tým vznikli mnohé rieky v dolinách, preto na tieto rieky následne platí "Položil si hranicu a neprekročia ju". Hranice rieky sú jej okraje. Nevieme čo sa s týmito riekami stalo, či niektoré existujú dodnes, alebo už všetky vyschli, no určite sa znovu nevyliali.

_________________


PROTIARGUMENTY GLOBALISTOV

1 : Voda bola na celej Zemi !

"13 Tu povedal Boh Noemovi: "Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou." Genezis 6:13

"1 Potom Pán povedal Noemovi: "Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení." Genezis 7:1

"Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách" Genezis 7:18

"lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme." Genezis 8:9

Globalisti si myslia, že keď sa píše "celá Zem" musí to nutne znamenať celú zemeguľu. Lenže nie nevyhnutne, biblia viacej krát používa výraz "celá zem" na označenie lokálneho územia 1 Sam 17:46; Jud 11:16; Rim 10:18; Lk 23:44; Dan 6:26, Gen 47:13; Jn 8:6; Lk 24:5; Heb 11:9 atd. Niekedy síce biblia myslí pod výrazom celá zem, naozaj celú zem, ale nie je tak vždy. Výraz "celá zem" preto nie je dôkazom, že potopa MUSELA byt celosvetová, keďže rovnaký výraz "celá zem" sa v biblii používal aj na označenie lokálnych území. Veď sami uznajte :

Kniha proroka Daniela 6:26

"Potom kráľ Dárius napísal všetkým národom, kmeňom a nárečiam, ktoré bývali po celej zemi"

Poznámka : Kráľ Dárius určite nepísal všetkým národom po celej Zemeguli, ale iba národom na určitej časti Zemi.

________________

Kniha proroka Daniela 4:17

"Strom, ktorý si videl, ten veľký a mocný, ktorého výška siahala do neba a bolo ho vidieť po celej zemi"

Poznámka : Žiaden strom, nech by bol akokoľvek vysoký, by nebolo vidno po celej Zemi a to kvôli zakriveniu a guľatosti Zeme. Je teda zrejmé, že výraz "celej Zemi" musí znamenať len "lokálne územie".

_________________

List Rimanom 10:18

"Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta."

Poznámka : Slová apoštolov sa v 1 storočí určite nerozliehali po celom svete, veď v tej dobe evanjelium v Južnej Amerike a Austrálii určite nebolo dostupné.

________________

Prvá kniha Samuelova 17: 45-46

"45 Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. 46 Dnešného dňa ťa Pán vydá do mojej ruky, zrazím ťa, odtnem ti hlavu a mŕtvoly tábora Filištíncov dám dnes nebeským vtákom a zemskej zveri a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha."

Poznámka : Celá planéta sa určite v ten deň nedozvedela o Izraelskom Bohu, ale iba určité malé územie Filištíncov.

__________________

Evanjelium podľa Jána 8:6

"Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi."

Poznámka : Ježiš písal prstom len po malej časti zemského povrchu. Tu jasne vidíme, že výraz "zemi" nemusí vždy znamenať "zemeguľu ako celok", ale často krát to označuje len určitú časť zemského povrchu.

__________________

Evanjelium podľa Lukáša 24:5

"Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?"

Poznámka : Ženy sklonili tvár len k určitému malému územiu zemského povrchu - Zemi. Oni nesklonili svoju tvár pred celou zemeguľou, také veľké ich tváre neboli aby sa mohli skloniť pred celou zemeguľou.

_______________

List Hebrejom 11:9

"S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia."

Poznámka : Abrahám sa usadil len na malom území zemského povrchu, on nebol usadený po celej zemegule !

______________

Myslím, že som uviedol viac než dosť dôkazov, že výraz "zem" často krát neznačí celú zemeguľu, ale len malý úsek zemského povrchu. Ak budeme takto chápať výraz "zem", ako nie celá zemeguľa ale len určité územie zemského povrchu, potom zistíme, že aj výraz "celá zem" Gn 8:9 znamená "celý povrch určitého lokálneho územia". Potom zistíme že aj výraz "koniec všetkému čo má telo" Gn 6:13 znamená len "koniec všetkého čo má telo na tomto lokálnom území". Potom tiež zistíme, že výraz "iba ty si spravodlivý v tomto pokolení" Gn 7:1 znamená, že "iba ty si spravodlivý v tomto pokolení medzi ľudmi na tomto lokálnom území". Potom tiež zistíme, že výraz "zaplavili všetko na zemskom povrchu" Gn 7:18 znamená len to že "vody zaplavili všetko na lokálnom území zemského povrchu".

_________________

2 : Čo sa vyriešilo lokálnou potopou ?

Niektorí globalisti namietajú, že lokálna potopa by nič nevyriešila, lebo Boh by zahubil len niektorých hriešných ľudí, ale ostatní hriešni ľudia by zostali nažive. Takýto nech si uvedomia, že Bohu neišlo o vyhubenie hriechu ako CELKU, veď kebyže chce vyhubiť hriech ako CELOK musel by zariadiť, aby Noemovo potomstvo už viac nebolo hriešne, to však Boh nedocielil, lebo dobre vieme, že veľa dnešných ľudí je hriešnych a mnohí sú extrémne hriešny. Bohu teda neišlo o zničenie hriechu ako CELKU, jemu išlo len o to zničiť určitú skupinu ľudí na určitom území a to podobne ako tomu spravil počas zničenia Sodomy. Aj vtedy zničil len malé lokálne územie, pričom je zcela zrejmé, že hriech neexistoval len v Sodome ale aj na iných častiach Zeme, ibaže v Sodome bol ten hriech asi najvýraznejší, preto sa rozhodol zničiť výlučne Sodomu. Takto isto to bolo aj počas Noemovej potopy, v jeho oblasti museli žiť ľudia najhriešnejšie spomedzi všetkých ľudí na planéte, a preto sa Boh rozhodol vyhubiť výlučne túto časť populácie.

______________________-

3 : Nesplnený Boží sľub ?

"21 I zavoňal Pán príjemnú vôňu a povedal si: "Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. .................11 Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.........Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory." Genezis 8-9 kapitola

Poznámka : Niektorí globalisti tvrdia, že ak by bolo potopa len lokálna Boh by porušil svoj sľub, že už viac nebude potopy, pretože ako vieme, lokálne potopy sa aj po Noemovej potope vyskytujú. Lenže treba čítať s porozumením, Boh nehovorí, že už nebude žiadna potopa, ale že nebude potopa ktorá by vyhubila všetko živé. A taká potopa od doby Noema naozaj nebola. Lebo hoci bolo od doby Noema viacero lokálnych potôp, nikdy nebola taká potopa, ktorá by vyhubila všetko živé v danej lokalite. Od Noema, nikdy nebola taká silná a rýchla potopa, ktorá by zatopila celú kotlinu a nič živé by sa nezachránilo.

____________________

4 : Ako boli ohraničené vody potopy ?

Niektorí globalisti si nevedia predstaviť, ako môže byť zemský povrch zatopený len lokálne a nie celosvetovo a ako mohli byť hory prikryté vodou bez toho aby sa voda preliala. Oni si to totiž predstavujú nejako takto :

A nevedia si to predstaviť takto, kedy je zatopená len 1 kotlina a vnútri nej sa nachádzajú "hory" (žlté znázornenie), ktoré sú zatopené.

5 : Prežitie zvierat

Keď bola potopa len lokálna, ako je možné, že zomreli všetci ľudia a zvieratá v kotline ? Vari nemali čas a priestor presunúť sa na nezatopené územie ? Nuž treba si uvedomiť, že pršať v kotline zrejme začalo v noci, kedy všetci spali. Voda prúdila zo žriediel hlbočiny a z oblohy. Myslím si, že na začiatku muselo veľmi silno pršať, čiže ľudia sa zobudili a už mali vody po krk. Zvieratá vyšlo zo svojich nor a ocitli sa v kalužiach vody. Ani vtáky nemohli ujsť, lebo pršalo tak strašne silno, že dážď im oťažieval krídla. A keď bola v tom čase hmla a veľmi silno pršalo, tak ani zvieratá nemohli ujsť z kotliny, jednak pre veľkú mláku vody, jednak pre bahno, a jednak pre 0 orientáciu, ťažko sa totiž orientuje v hmle keď nevidíte pred seba a brázdite sa v mláke vody. Navyše zvieratá nemajú rozum, oni nevedia, že sa nachádzajú v kotline a že keď stúpa hladina musíte ujsť z kotliny. Nevedia ani ako utiecť. Nevedia ani to, že inde sa voda nenachádza.

____________________

6 : Zatopený vrch Ararat

"A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat." Kniha Genesis 8:4

Globalisti si na základe tohto veršu myslia, že Písmo hovorí o jednom vrchu, a že tento Ararat je ten Ararat, ktorý má dnes výšku 5 kilometrov. Lenže ide o nesprávny katolícky preklad. Králicka biblia a iné presnejšie preklady uvádzajú "horách Ararat". Čiže nejde o vrch, ale o horu (hora je do výšky menšia než vrch) a nejde o jednu horu, ale o viac hôr - pohorie. Treba tiež poznamenať, že v staroveku neexistovalo nič také ako "pohorie Ararat". Existovala len krajina Ararat 2 Kr 19:37; Iz 37:38; a kráľovstvo Ararat Jer 51:27. Preto ak sa hovorí "Archa pristála na horách Ararat" može ísť o AKÚKOĽVEK horu v krajine Ararat. Je to rovnaké ako keby som povedal "hory Slovenska". Krajina Ararat v staroveku predstavovala územie Mezopotámie. Výška hôr býva obvykle malá, najmenšie hory majú len niekoľko desiatok metrov, tak napríklad Olivová hora v Jeruzaleme sa týči nad Jeruzalemom len do výšky 100 metrov. Noemova archa mohla pristáť na akúkoľvek horu v oblasti krajiny Ararat, mohlo ísť teda aj o malú horu vysokú len niekoľko desiatok metrov !!

A nemuselo ísť len o oblasť Mezopotánie, kto vie, možno pred 4400 rokmi existovali aj iné regióny v Ázii, Európe, Afrike, ktoré sa volali Ararat, mohlo ísť teda o akýkoľvek región v Ázii, Európe, Afrike !