CELOSVETOVÁ POTOPA

Všeobecne prevládaný názor u ateistických "vedcov" je dnes taký, že k celosvetovej biblickej potope Gn 7:1-26 nikdy nedošlo. Keďže sme však pred 4400 rokmi nežili, a nikto nebol toho očitým svedkom, jediným spôsobom ako by sa dala vyvrátiť či dokázať celosvetová potopa by bol geologický profil. Aký je dnes geologický profil ?

Po celom svete dnes nachádzame takýto typ geologických vrstiev. Ako vznikli ? Evolucionisti dnes tvrdia, že vznikli nasledovne : Vznikne jazierko ako na obrázku :

Nad jazierkom sa nachádzajú skaly, tie sa vplyvom vetra a dážďu za určitý čas rozdrobia na prach. Tento prach potom vietor sfúkne do jazierka, a v jazierku sa usadia na dne. Takto to bude fungovať dlhé obdobie až sa časom nahromadí jedna geologická vrstva o určitej hrúbke. Tento istý kolobeh sa potom bude znovu a znovu opakovať len pri iných typoch hornín. Výsledkom toho bude vznik geologických rôznych vrstiev o hĺbke až niekoľkých stoviek metrov či dokonca kilometrov. Takýto predpoklad však má niekoľko problémov :

1 : Geologické vrstvy sú stvrdnuté a nie mäkké. Pri ukladaní skalného prachu by vznikla mäkká vrstva, ona je však stvrdnutá ako kameň. Vyzerá to ako keby niekto tie vrstvy spevňoval spaľovaním ohňa. A nie je to tak iba lokálne, ale celosvetovo ! Skôr to teda podporuje celosvetovú globálnu katastrofu, kedy došlo k rozštiepeniu kontinentov, zvýšeniu podzemného tlaku, a k prudkému uvoľňovaniu tepla z jadra až do vrchných častí Zeme, ktoré spevnili jednotlivé vrstvy po celom svete.

2 : V týchto vrstvách sa pravidelne vo veľkej miere nachádzajú skameneliny. Lenže ak vrstvy vznikajú pomalým nahromadením odfúknutého skalného piesku do vody, skameneliny by nikdy nevznikli, pretože vznik skameneliny vyžaduje rýchle prekrytie horninou bez prístupu vzduchu !

3 : Ak sa pozrieme na jednotlivé vrstvy po celom svete, tie zvyknú byť rovné ako pravítko, lenže ukladanie skalného prachu je veľmi pomalý proces, a dostatok času na to aby sa prejavila aj vodná erózia na dne jazera, teda rôzne priehlbeniny vo vrstvách. Tie sa však častejšie nevyskytujú ako vyskytujú, čo dokazuje že na počiatku nejaká katastrofa spôsobila rýchly vznik všetkých rovných vrstiev, tie totiž vznikajú pri katastrofách. Následkom času však dochádzalo občas k zemetraseniam, či zosuvom pôdy, čo spôsobilo že v malej časti vrstiev zostali priehlbeniny, no väčšina zostala rovná.

4 : Geologický profil pozostáva z viacerých vrstiev. Existujú geologické profily aj kilometer hlboké v ktorom sa striedajú desiatky rôznych geologických vrstiev. Ak vrstvy vznikajú ukladaním skalného prachu, ako sa môže na jednom mieste vyskytovať desiatka rôznych hornín ? Azda na jednom a tom istom mieste sa v priebehu miliónov rokov desiatky násobne krát striedali horniny ? Ako by to bolo možné ? Ak je na danom mieste len jedna hornina - vápenec, a ak sa vápenec rozdrobí na prach a padne do jazierka, tak vznikne len jedná vápencová vrstva. Dalšie vrstvy iných hornín na danom mieste už nikdy nevzniknú ! To by nejakým zázrakom muselo dochádzať k presunu skál na dané miesto, a to neustále desiatky krát po sebe. Lenže skaly sú ťažké, skaly sa nepohybujú krížom krážom cez krajinu a už tobôž nie desiatky krát.

5 : Daľšou otázkou je prečo sa vrstvy vždy skladajú len z jednej horniny ? Prečo sa jedna vrstva neskladá trebárs z dvoch hornín pol na pol ? To azda vždy pri danom jazierku bol nablízku len jeden typ horniny ? A nebolo to skôr tým že pri celosvetovej potope dochádzalo k chemickému podzemnému javu kedy sa častice jednej látky oddeľovali od častíc druhej látky čím vytvorili navzájom od seba oddelené vrstvy ?

6 : Na vysokých kopcoch hlboko vnútrozemí ďaleko od morskej hladiny dodnes nachádzame skameneliny morských živočíchov. Ako inak než celosvetovou potopou sa tam dostali ? Subdukčnými pohybmi asi nie, pretože subdukčné pohyby Zeme spôsobia len vyvýšenie povrchu, nie však jeho presun, a už tobôž nie hlboko do vnútrozemia. Subdukčný pohyb je rovnaký ako keď tlačíte 2 protiľahlé strany papieru oproti sebe - dochádza len k zvýšeniu povrchu, nie však jeho presunu. Navyše, viaceré kopce s morskými skamenelinami sa nachádzajú na miestach, kde sa subdukčné zóny nenachádzajú !!!

7 : Geologický profil nie je všade rovnaký, ale všade je inak hlboký. Niekde dosahuje hĺbku len 100 metrov, inde je aj vyše 1,7 kilometra hlboký. Prečo existujú dnes tak veľké rozdiely v hĺbke geologického profilu, a prečo tie hĺbky nie sú približne rovnaké keď rýchlosť tvorby nového sedimentu po celom svete je približne rovnaká ? V prípade celosvetovej potopy by sa tento problém dal ľahšie vyriešiť, jednoducho po celom svete boli doliny v tvare U s rozdielnými hĺbkami. Do týchto dolín sa morskými prúdmi nahromadili živočíchy ktorých podvodné sedimenty zasypali.

8 : Rýchlosť tvorby nového sedimentu je podľa evolucionistov okolo 0,1 mm ročne ! Každopádne pri takejto rýchlotvorbe by mali byť dinosaury ktorí žili pred 100 miliónmi rokov 100 kilometrov hlboko v zemi. Ako to, že ich potom nachádzame často krát na pevnine a ich kostí sú vo veľmi dobrom stave ? Vyzdvihli dinosaury nahor subdukčné zóny ? Asi nie, keďže dinosaury sa nachádzajú na povrchoch aj na miestach kde nie je oblasť subdukčných zón. Buď teda dinosaury žili len nedávno, pred zopár tisíckami rokov a boli súčasťou biblickej potopy, alebo sa z nejakého paranormálneho javu dostali ich kosti tam kde nemajú čo hľadať a sú až paranormálne dobre zachované.... Existencia dinosaurích kostí na zemskom povrchu teda viac podporuje rýchle tvorenie geologických vrstiev.

9 : Bludné balvany sú veľké kamenné bloky, ktoré sa zložením značne odlišujú od miestnych hornín a tvarom od okolitej prírody. Preto sa dnes dospelo k záveru, že tieto balvany majú umelý pôvod, teda boli na dané miesto niekým premiestnené. Ateistickí vedci ich vysvetľujú tým, že tieto balvany premiestnili ľadovce. Jedni hovoria, že roztápajúce ľadovce vytvorili silný prúd vody, ktorý pohol a premiestnil týmito kameňmi. To je však nemožné, pretože roztápanie ľadovcov nebolo zo dna na deň, ale bol to veľmi pomalý proces, takže by nevznikli tak silné toky premiestňujúce veľké kvádre. Preto iní ateisti tvrdia, že tieto bloky boli presúvané pohybujúcimi sa ľadovcami. Ladovce boli údajne až stovky metrov vysoké, a vo svojom vnútri obsahovali tieto kamenné bloky. Ladovce sa zdola topili, čim vytvárali klzký povrch po ktorom sa ľadovec kĺzal. Táto teória má však tiež vážne trhliny, keďže dnes nachádzame bludne balvany aj na rovníku, kde sa ľadovce nenachádzali.
Navyše, roztápajúci ľadovec by sa mohol pohybovať len po klesajúcom povrchu, akonáhle by nastala rovina, ľadovec by sa nepohyboval. Preto by sa pohyb ľadovca dal vysvetliť len na veľmi krátke vzdialenosti, napríklad ked by balvan vznikol na hore a nachádzal sa 100 metrov od hory v najbližšej doline. Prítomnosť bludných balvanov na dlhé vzdialenosti, či na miestach kde nie sú blízko hory sa vysvetliť ľadovcami nedá.
Preto je dnes jediným možným riešením pohybu veľkých kamenných blokov na veľké vzdialenosti po celom svete existencia celosvetovej potopy. Počas ústupovej fázy potopy sa cez kontinenty valili obrovské prúdy vody a tie preniesli množstvo balvanov na obrovské vzdialenosti. To taktiež vysvetľuje, prečo mnohé z týchto balvanov nesú známky po silných nárazoch počas prepravy.

10 : Je tiež zaujímavé, že popri tradícii o stvorení sveta Bohom, boli tradície o veľkej potope druhou najčastejšou tradíciou starovekých národov ! Väčšina starovekých národov po celom svete totiž má vo svojich tradíciach príbehy o veľkej potope. Takáto obrovská zhoda konsenzu o potope by sa ťažko dala vysvetliť tým, že si to všetky národy vymysleli.
______________________________
Záverom : Ak teda sedimenty nevznikali pomaly ale behom globálnej katastrofy, je to dokaz celosvetovej potopy, ale i toho, že všetky tie sedimenty tvoria jedno časové obdobie, tým pádom všetky tie živočíchy žili v jednej dobe, čím by sa podporil nielen model potopy, ale aj vyvrátila teória evolúcie od vývinu najjednoduchšieho po najzložitejší počas milión rokov dlhých časových období ! jediná možnosť evolúcie by potom bola tá evolúcia, ktorá vznikla až po Adamovom hriechu. Vtedy na svet prišla smrť, a možno jeden z dedičných trestov na živočíchy bola aj evolúcia, že zvieratá začali bojovať medzi sebou a začali evolvovať.