PÁPEŽ FRANTIŠEK AKO ANTIKRIST 1/2


1 : Číslo 666 

Číslo 666 bolo od počiatku kresťanstva spájané ako satanove číslo. Je len zvláštnou zhodou náhod, že priezvisko pápeža Františka BERGOGLIO, dáva v počítačovej tabuľke ASCII hodnotu 666 ?
B+E+R+G+O+G+L+I+O = 66+69+82+71+79+71+76+73+79 = 666 !!!
A = 65, B = 66, C = 67, D = 68, E = 69, F = 70, G = 71, H = 72, I = 73, J = 74, K = 75, L = 76, M = 77, N = 78, O = 79, P = 80, Q = 81, R = 82, S = 83, T = 84, U = 85 V = 86, P = 87 X = 88, Y = 89, Z = 90
https://sk.wikipedia.org/wiki/ASCII

__________________________


2 : Dvojnásobné udretie blesku do baziliky Sv. Petra počas abdikácie 7 Vatikánskeho "pápeža" Ratzingera

Pápež Benedikt ako 7 pápež štátu Vatikán abdikoval, a teda sa neočakávane (prvá abdikácia v RKC po 600 rokoch!) vzdal svojho pápežstva 11 februára 2013. To teda znamenalo že od tej chvíle 7 Vatikánsky pápež skončil v úrade a mal nastúpiť 8 vatikánsky pápež ( pápež František). Stala sa však zvláštna vec. Pár hodín po Benediktovom vyhlásení, udrel do baziliky sv. Petra dva krát po sebe blesk !
https://www.bbc.com/news/in-pictures-21427713

Evanjelium podľa Lukáša 10:18
"On im povedal: "Videl som satana PADAT Z NEBA AKO BLESK"

Poznámka : Dal nám týmto Boh znamenie ktoré hovorilo : "Teraz prichádza do Vatikánu antikrist"? Pripomeňme si, že v kresťanskom svete sa hlavne počas stredoveku dlho tradovalo to, že tesne pred koncom sveta vstúpi na post pápeža Antikrist. Aká je pravdepodobnosť, že zrovna v ten deň kedy odstúpil Benedikt udrie blesk do baziliky dva krát po sebe ? Vedci vypočítali rozmery baziliky a množstvo búrok, ktoré sa vyskytujú na území Ríma počas roka a došli k záveru, že pravdepodobnosť, že blesk zasiahne baziliku počas roka je 1:112. Avšak pozor, tu sa počíta len s jedným bleskom, no vieme že blesk udrel do baziliky nie raz, ale dva krát ! Takže tá pravdepodobnosť je 112x112 = 1: 12544. Treba však zarátať aj to, že ten blesk neudrel do baziliky v ľubovoľný deň, ale presne v ten deň kedy odstúpil Ratzinger, pričom takáto pravdepodobnosť je 1:365. Takže 12544x365 = 1: 4578560 !!! Pravdepodobnosť že blesk udrie baziliku 2 krát po sebe zrovna v deň kedy odstúpil Ratzinger je teda 1: 4,58 milióna, čo je naozaj pravdepodobnosť veľmi malá !!!

Mimochodom 11 februára 1939 vznikol štát Vatikán. A teda blesk udrel zrovna na 74 výročie založenia štátu Vatikán !!
____________________________

Mimochodom, nie je bez zaujímavosti že blesk z neba udrel znovu, no tento krát do sochy Krista v Brazílii. Najzvláštnejšie je však na tom to, že to bolo takmer presne na 10 výročie zásahu blesku Vatikánu.


3 : Posledný na Malachiášovom zozname

V katolíckom svete počas stredoveku dlhé obdobie kolovala myšlienka o tom, že tesne pred koncom sveta zasadne do Petrovej baziliky na miesto pápeža Antikrist. Mnohí tiež spájali Antikrista s posledným pápežom na Malachiášovom zozname pápeža. Je veľmi zaujímavé, že posledným pápežom na Malachiášovom zozname je "pápež" František !
František je posledným 112 pápežom na zozname Malachiášovho zoznamu ! Naozaj ide len o náhodu ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes

___________________________


4 : 8 kráľ

O šelme a teda Antikristovi sa tu hovorí ako o 8 kráľovi. To by sedelo na "pápeža" Františka, on je totiž 8 pápežom štátu Vatikán - 8 kráľom. Je tiež zaujímavé, že Písmo sa vyjadruje k 7 kráľovi - pápežovi ako o tom, ktorý bude smieť zostať len krátky čas. A skutočne, Benedikt pápežoval len 8 rokov, a išlo o prvého pápeža v cirkvi čo dobrovoľne abdikoval! vzťahovala sa táto abdikácia na výraz - "bude smieť zostať len na krátky čas" ?
___________________________


5 : Naozaj ide len o zhodu náhod v numerológii ?

František bol zvolený do pápežského úradu 13.3.2013 ( dve trinástky). V podstate dátum 13.3.2013 vzhľadom na to, že rok nemá 13 mesiacov je jediný dátum s najvyšším počtom nešťastných trinástiek ! Horší dátum by bolo azda už len 13.3.1313. Kňazskú vysviacku dostal František 13. decembra 1969. Arcibiskupom sa stal 28 februára 1998 a pápežom 13 marca 2013. Medzi 28 februárom a 13 marcom je rozdiel 13 dní !

V pápežovom mene MARIO BERGOGLIO, sa nachádza výraz "GOG" a "MAGOG" - spojením "MA" s "GOG". Gog a Magog boli dve krajiny, ktoré boli nepriateľmi Boha Ez 38:2; Zjv 20:8

A ešte jedna zaujímavosť : František je 266 pápežom. Ak si však spočítame číselné poradie prvých 8 pápežov štátu Vatikán dostaneme : 266+265+264+263+262+261+260+259 = 2100 !

Pekné guľaté číslo, čo poviete ? Náhoda ?

https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_(p%C3%A1pe%C5%BE)

________________________


6 : Najviac heretický pápež

Je náhoda, že pápež František je najviac heretický zo všetkých pápežov ? Nikdy neexistoval tak celosvetovo známy a heretický pápež ako František. To by sedelo na Antikrista, od ktorého by sa očakávalo že bude najznámejší a najviac heretický..

________________________


7 : Františkove gestá

Nielen Františkovo meno ale aj jeho gestá ukazujú Antikristovu hodnotu 666

____________________________


8 : Františkova hala a socha pri ktorých káže 

 Hala v ktorej máva František prednášky pripomínajúca hadiu hlavu

Socha pripomínajúca viac diabla než Krista s diabolským pozadím