KVETY Z BRA

V dedine Bra v turínskej diecéze sa nachádza svätyňa "Matky Božej". Od samého začiatku jej existencie je tu možné pozorovať neobvyklý fenomén: kvitnutie divokých trniek na konci decembra. Aj keď je tu v tom čase sneh a mráz, toto kvitnutie uprostred zimy sa opakuje každý rok už viac ako 680 rokov čím stavajú spoločenské vedy pred nevysvetliteľnú záhadu.

Dreviny "prunus spinosa" (tŕnka) s tŕnistými vetvami, ktoré rastú v tamojšom okolí, kvitnú inde na svete raz ročne na jar. Pri miernejšom počasí v marci, pri nepriaznivejšom počasí v apríli. Podivuhodný jav kedy trnky vyrastajú cez zimu sa týka iba skupiny niekoľkých kríkov toho istého druhu, ktoré rastú pri dedine Bra pri svätyni "Matky Božej". Miesto javu je prísne vedecky skúmané vedcami z univerzity v Turíne. So skúmaním bolo začaté už v 16. storočí, ale do dnešného dňa jav zostáva záhadou. Bolo zistené, že kríky "prunus spinosa" od Svätyne sú botanicky ideálne zhodné s tými, ktoré rastú v tej istej obci aj v jej okolí na jar. Vedci potvrdzujú, že tu neexistuje žiadna geofyzikálna príčina alebo nejaké elektromagnetické prúdy, ktorých vplyvu by bolo možné pripísať neobvyklé zimné kvitnutie. Trnky rastú v tej istej pôde a navyše na severnej strane, kam sa teplo a slnečné pôsobenie dostávajú len v ohraničených expozíciách. Nejde o žiadnu záležitosť mikroklímy, ktorá by prispievala k zaisteniu tejto prírodnej anomálie Svätyne.

Pre veriacich je to však zjavné a čitateľné znamenie, ktoré potvrdzuje autentickosť zjavenia sa Matky Božej na tomto mieste 29. decembra 1336. V ten deň navečer mladučká pani Egidia Mathisová, ktorá bola v pokročilom tehotenstve a ktorá bývala na okraji obce Bra (provincia Cuneo v turínskej) ,išla domov. Keď prechádzala okolo kaplnky Panny Márie stojacej pri ceste, uvidela, ako sa na ňu rútia dvaja mladí žoldnieri so zámerom ju znásilniť. Egidia sa ako záchrany chytila ​​sošky Matky Božej a vzývala ju o pomoc. V tej, zdalo by sa, beznádejnej situácii náhle vytryskol zo sošky prúd nezvyčajne silného svetla, ktorý násilníkov ako oslepil, tak aj postrašil, že vo veľkej panike utiekli z miesta činu. Až potom sa objavila Matka Božia, ktorá Egidiu tešila a upokojovala, že nebezpečenstvo už minulo. Zjavenie trvalo niekoľko minút. Následkom hrozného zážitku Egidia hneď po skončení zjavenia porodila pred kaplnkou dieťa. Ovinula ho šálom as ťažkosťami sa dotiahla do najbližšieho stavania. Zvesť o tom, čo sa stalo, sa rozniesla rýchlosťou blesku. Cez neskorú hodinu sa zástupy ľudí zišli na mieste zjavenia k modlitbám. Rástli tam kríky divokých trniek, ktoré sa v jedinom okamihu pokryli bielymi kvetmi, aj keď to bolo 29. decembra a navyše uprostred mrazivej zimy.

Odvtedy to miesto zjavenia opakuje každoročne v ten istý deň - 29. decembra. Po mnohých rokoch bola na mieste zjavenia vybudovaná svätyňa. V jej kronikách ostali uchované zarážajúce fakty. Čítame v nich, že 29. decembra 1877 vetvy kríkov nerozkvitli. Prvé kvety sa objavili až 20. februára 1878 a potom v deň zvolenia nástupcu pápeža Pia IX. Vincenza Gioachima Pecchi, ktorý prijal meno Lev XIII. Rovnako 23. novembra 1973, keď bolo Plátno prvýkrát prezentované v televízii, kríky v Bra rozkvitli v tento deň a nie ako vždy až 29. decembra, a mali kvety cez celú zimu až do jari. Podobná situácia sa opakovala v roku 1978, keď bolo Plátno verejne vystavené a uprostred miliónov pútnikov bol aj krakovský arcibiskup Karol Wojtyła.

https://web.katolik.cz/feeling/4_2.htm#1