Veda a kresťanstvo/veda a biblia 

Veda a kresťanstvo/biblia nie sú v rozpore, ale vzájomne sa dopĺňajú. Postupne budú pribúdať jednotlivé články na tieto témy :

1 : Veľký tresk je nezmysel

3 : Vedecké "rozpory" v biblii - vysvetlenie

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/vedecke-rozpory-v-biblii/

4 : Celosvetová potopa alebo lokálna potopa v biblii ?

5 : Biblický Exodus 

6 : Tvar našej Zeme. Je naša Zem plochá ? 

7 : Náš vesmír je malý 

8 : Evolúcia alebo stvorenie ?

10 : Obrana kresťanskej viery