Veda a kresťanstvo/veda a biblia 

Veda a kresťanstvo/biblia nie sú v rozpore, ale vzájomne sa dopĺňajú. Postupne budú pribúdať jednotlivé články na tieto témy :

1 : Veľký tresk je nezmysel

4 : Vedecké "rozpory" v biblii - vysvetlenie

https://paranormalnejavy1.webnode.sk/vedecke-rozpory-v-biblii/

5 : Celosvetová potopa sa naozaj stala 

6 : Tvar našej Zeme. Je naša Zem plochá ? 

7 : Náš vesmír je malý 

8 : Vyvrátenie evolúcie 

10 : Vek Zeme / vesmíru

11 : Krútenie Zeme neexistuje

12 : Vznik života na Zemi