666 A RKC

"V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť." - Zjavenie 13:18

Je možné, že výraz "spočíta" nadväzuje na prvú a najznámejšiu "počítačovú" tabuľku ASCII, ktorá je v anglickom jazyku ? Nie je bez zaujímavosti, že skrze túto tabuľku objavíme cez číselné hodnoty katolíckych výrazov v anglickom jazyku a teda v jazyku ASCII veľmi veľa 666. Ján hovorí "kto má ROZUM, nech spočíta". Ján nedefinuje akým sposobom máme spočítať 666, hovorí len, že pritom máme konať inteligentne a rozumne. Ak nejaká číselná tabuľka nesie vo svojom názve výraz "počíta" odvodený od Jánovho "spočíta", a ak táto tabuľka dáva extrémne veľa 666, v súvislosti so šelmou (RKC), čím poráža každú štatistickú nepravdepodobnosť, myslíte si, že je rozumné prehlásiť takúto tabuľku za tú ktorú mal na mysli Ján ? Ja myslím, že áno, že je to rozumná dedukcia.

Aby nejaký výraz mal v ASCII hodnotu 666 musí sa skladať z 9 znakov, pričom číselná hodnota náhodného 9 znakového výrazu sa v ASCII pohybuje od 620-720. Pravdepodobnosť, že náhodný slovný výraz bude mať presne 9 znakov je zhruba 1/6. Pravdepodobnosť, že 9 znakový výraz bude mať číselnú hodnotu presne 666 je 1/100, kedže číselná hodnota 9 znakových slov sa v ASCII pohybuje od 620-720. Tým pádom pravdepodobnosť, že náhodný slovný výraz bude mať v ASCII číselnú hodnotu 666 je len 1/100x1/6 = 1:600 !!! Hoci ide o malú pravdepodobnosť, napriek tomu nachádzame skrze katolícke výrazy a mená extrémne veľa 666.

Katolícke výrazy :

1 : Vacant see = V+A+C+A+N+T+S+E+E = 86+65+67+65+78+84+83+69+69 = 666 Katolícky výraz pre obdobie cirkvi bez pápeža

2 : Catholics = C+A+T+H+O+L+I+C+S = 67+65+84+72+79+76+73+67+83 = 666 Katolíci

3 : Pagan Rome = P+A+G+A+N+R+O+M+E= 80+65+71+65+78+82+79+77+69 = 666 Pohanský Rím, z neho sa vyvinula RKC, a jeho učenie prevzala RKC.

4 : II. God Papacy = II+G+O+D+P+A+P+A+C+Y = 2+71+79+68+80+65+80+65+67+89 = 666

V preklade "druhý Boh pápežstvo" dáva v počítačovej tabuľke ASCII hodnotu 666. Pápežstvo sa často krát hralo na Boha, takže sa na neho výraz "Boh pápežstvo" viac než hodí. Prečo bol však použitý výraz "Druhý" ? Nuž, pápežstvo sa totiž často krát označovalo ako "druhý" Boh, samo seba vnímalo ako zástupcu Boha na Zemi, preto ten výraz "druhý Boh" sa na pápežstvo viac než hodí.

5 : II. Catechist = II+ C+A+T+E+C+H+I+S+T = 2+67+65+84+69+67+72+73+83+84 = 666

V preklade "druhý katechét" katechét je katolícky výraz pre učiteľa náboženstva. RKC sa počas svojej histórie veľakrát označovala ako "učiteľ" všetkých cirkví. Tým zo seba robila po Bohu druhého duchovného učiteľa.

6 : II. Vicariate = II+V+I+C+A+R+I+A+T+E = 2+86+73+67+65+82+73+65+84+69 = 666

Vikariát je katolícky názov pre označenie moci nad určitou časťou územia. RKC sa počas histórie označovalo za Božieho zástupcu (Vicar of Christ), ktorý dostal od Boha Božiu moc na Zemi, Tým zo seba robila po Bohu druhého Vikariáta.

__________________


Katolícke mená pápežov :

1 : Adeodatus A+D+E+O+D+A+T+U+S = 65+68+69+79+68+65+84+85+83 = 666 pápežské meno 68 pápeža. 

2 : Tomacelli = T+O+M+A+C+E+L+L+I = 84+79+77+65+67+69+76+76+73 = 666 Rodné priezvisko pápeža Bonifáca IX

3 : Benedetto = B+E+N+E+D+E+T+T+O = 66+69+78+69+68+69+84+84+79 = 666 Rodné meno pápeža Bonifáca VIII.

4 : Bergoglio = B+E+R+G+O+G+L+I+O = 66+69+82+71+79+71+76+73+79 = 666 Rodné priezvisko pápeža Františka

5 : Alexander VI = A+L+E+X+A+N+D+E+R+VI = 65+76+69+88+65+78+68+69+82 + 6 = 666 Pápežské meno 214 pápeža

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes

________________

Záverom : Ako vypočítať pravdepodobnosť tohto javu ? Vieme si to vypočítať cez binomickú pravdepodobnosť. Predpokladajme, že existuje cez 400 pápežských mien (250 pápežov malo 1 hlavné meno, a u 150 pápežov poznáme tiež ich rodné mená). Predpokladajme dalej že existuje okolo 200 katolíckych výrazov, ktoré sa vzťahujú výlučne na katolícku cirkev. Máme teda dokopy 600 katolíckych výrazov. Ako vidíme, až v 11 z nich dochádza k číselnej hodnote presne 666 !!!

N =počet kombinačných výrazov = 600

x = počet výrazov ktoré dávajú číselnú hodnotu 666 = 11

p = pravdepodobnosť javu a teda ako sme si už hovorili 1/600

Ak si dosadíme binomický vzorec na výpočet pravdepodobnosti, a dosadíme hodnoty a použijeme kalkulačku dostaneme výsledok 8,53 miliardy !!! Podčiarknuté, pravdepodobnosť že z 600 výrazov, pri pravdepodobnosti 1/600 bude aspoň 11 z nich dávať hodnotu 666, je len 1: 8,53 miliardy !!! Pokiaľ by išlo len o štatistickú "náhodu" museli by sme vyhrať Jackpot. Nebude to teda skôr tým, že Boh to tak zariadil aby toľko veľa katolíckych výrazov dávalo hodnotu 666, a to preto aby sme nemali žiadne pochybnosti nad Božou inšpirovanosťou biblie a nad tým, že šelma s číslom 666 nemôže byť nikto iný než RKC ?!!!

Ostatní kresťanskí nepriatelia a číslo 666

Okrem RKC je tu aj iných 6 najväčších nepriateľov kresťanstva čo v sebe skrývajú číslo 666, sú nimi : pohanský Rím / evolúcia / Stalinov režim - stalinista / komunizmus / rock&rolls / Bob Marley

1 : Pohanský Rím prenasledoval a zabíjal ranných kresťanov až do Konštantínovho ediktu v roku 316

2 : Darwinova evolúcia vedie miliardy ľudí k odpadnutiu od viery v Boha. Božie stvorenie nahradilo "samo sa to spravilo".

3 : Na základe Stalinovej dohody po "oslobodený" Europy od Hitlerovského Nemecka, si Stalin nárokoval povojnovú kontrolu nad "oslobodenými" krajinami. Poľka Europy tak po vojne padla pod diktatúru Sovietskeho zväzu. Okrem iného Stalinov režim padol i do veľkej časti Azie. Tento režim prenasledoval kresťanov, mučil ich a zatváral do basy. Tento režim razil ateistickú ideologiu a robil všetko pre zničenie kresťanstva.

4 : Rocknrolls je hudba od satana. Velmi veľa rocknrolls spevákov sú satanisti, a pravidelne na verejnosti ukazujú satanské znaky - paroháča, a 666. Rocknrolls je obľúbená hudba satanistov.

5 : Bob Marley bol naznámejším populizátorom hudby Regge. Regge vzniklo v 60 rokoch na Jamajke. Samotné slovo reggae je pritom odvodené z jamajského "streggae", čo je výraz pre prostitútku. Slová Regge piesní vznikali pri húlení Marihuany !!! Všetci ich speváci sú narkomani, užívatelia Marihuany. Bob Marley bol tiež hulič marihuanny, ale aj Rastafarián. Prívrženci rastafariánstva uctievajú Hajilä Sillaseho I., niekdajšieho cisára Etiópie, ako božie prevtelenie a jeho narodenie považujú za druhý príchod Ježiša Krista na Zem. Regge piesne, zvlášť od Boba Marleyho, sú dnes najoblúbenejšou hudbou u ľudí ktorí požívajú Marihuanu a iné psychotropné látky !!!!

6 : Komunizmus - režim hlásajúci komunizmus - Stalinov režim.

__________________

Všetky týchto 6 subjektov je od satana čo ukazuje aj ich číslo :

P+A+G+A+N+R+O+M+E= 80+65+71+65+78+82+79+77+69 = 666

D+A+R+W+I+N+I+A+N = 68+65+82+87+73+78+73+65+78 = 669

S+T+A+L+I+N+I+S+T = 83+84+65+76+73+78+73+83+84 = 699

C+O+M+M+U+N+I+S+M = 67+79+77+77+85+78+73+83+77 = 696

R+O+C+K+&+R+O+L+L+S= 82+79+67+75+82+79+76+76+83 = 699

B+O+B+M+A+R+L+E+Y = 66+79+66+77+65+82+76+69+89 = 669

_________________

Ak číslo "9" otočíme nahor dostaneme číslo "6". Tým pádom všetky tieto čísla v sebe obsahujú tri šestky a teda 666.

pagan rome = pohanský Rím.

Darwinian = Darwinova. A teda Darwinova teoria je 666 teoria.

Stalinist = Stalinista - priaznivec Stalinovho režimu.

Communism = komunizmus  - Stalinov režim

Rock&Rolls = Rokenroly. Značka "&" sa zvykne používať medzi dvoma názvami a znamená "and" - "a".

Bob Marley - meno speváka

Myslím, že nie je náhoda že všetky títo 6 najväčší nepriatelia kresťanstva majú v tabuľke ASCII číslo 666. Pravdepodobnosť že sa tak stane je extrémne nízka !!!

1/600x1/100x1/100x1/100x1/100 = 1:60 miliárd !!!!!

____________________


666 V ISLAME 

Slovo Allah v hebrejskej kurzíve v sebe obsahuje 1 "V" a 2 "W". Ako vieme, tak nielen v Hebrejskej ale dokonca i v arabskej abecede obsahujú písmena "V" a "W" hodnotu 6. Tým pádom slovo Allah v sebe ukrýva tri šestky, a teda 666 !!!

https://en.wikipedia.org/wiki/Allah

________________

Aby toho nebolo málo, a aby neboli vobec žiadne pochybnosti, vidíme že aj v mene "Muhammad" sa nachádzajú skryté tri šestky - zvýraznené červenou farbou. Podotýkam, v tom výraze sa nachádzajú PRESNE tri šestky, ani o jednu menej, ani o jednu viac. Tri šestky ukazujú číslo 666 !!!!

https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF

________________

Poďme ďalej, počet veršov v Koráne je 6236

https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80yah

Ak vynásobime cifry v čísle 6236 dostaneme = 6x2x3x6= 216

Viete o tom že číslo 216 je tretia mocnina čísla 6 a teda 6x6x6 = 216 ?

_________________

Poďme ďalej, v Božej tabuľke ASCII ktorú nám skryto zjavil Ján v Zjv 13:18, dáva v jazyku ASCII a teda v angličtine výraz :

M+U+H+A+M+M+E+D+S = Mohamedi = 77+85+72+65+77+77+65+68+83 = 669

Azda netreba ani dodávať, že keď obrátime číslo "9" dostaneme "6", a teda 666

__________________

" 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby." Zjv 17: 11

Vieme o tom, že 8 kráľov, je 8 Vatikánskych kráľov a teda 8 Vatikánskych pápežov, a teda pápež František je tou šelmou, František je 8 Vatikánsky kráľ a jeho priezvisko BERGOGLIO v ASCII dáva 666.To je hlavné naplnenie tohto veršu. Ale tento verš može mať naplnenie aj v iných menej podstatných súvislostiach.

8 kráľov apokalypsy može byť vo vedlajšom význame aj 8 arabských kráľov. 8 arabských kráľov = VIII arab kings = VIII + A+R+A+B+K+I+N+G+S = 8+8+65+82+65+66+75+73+78+71+83 = 666 !!!