LEVITÁCIA KŇAZOV

Levitácia je vznášanie osoby tesne, alebo vysoko nad zemou bez vlastného pričinenia. Z historických kresťanských spisov máme viacero záznamov o levitácii katolíckych cirkevných predstavených :

1 : V 13 storočí bol Svätý František z Assisi videní znášať sa vo výške 1,3 až 1,8 metra nad zemou.

2 : V 18 storočí sa Svätý Alfonzus z Liguori počas kázania vo Foggii vzniesol tesne nad zemou, pred očami mnohých svedkov.

3 : Ortodoxná tradícia popisuje svätého Jána Wonderworkera (1896-1966) vznášajúceho sa tesne nad zemou, počas modlitby.

Existuje veľa odkazov na levitáciu v náboženských zdrojoch. Napríklad kniha Levitácia, ktorú napísal Olivier Leroy, sa týka 230 katolíckych svätých, ktorým bola táto schopnosť pripísaná. Medzi nich patril i známy Ignác z Loyoly - zakladateľ františkánov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Saints_and_levitation