ZÁZRAKY SVÄTÉHO PATRIKA

Svätý Patrik je katolícky svätý a patrón ĺrska. Zo všetkých svätých je mu pripisovaných najviac vykonaných zázrakov, medzi nimi aj tieto :

Jedného dňa zlodej ukradol kozu patriacu Patrikovi a zjedol ju. Keď bol obvinený, muž to poprel, až kým sa z jeho brucha nezačal ozývať zvuk zjedenej kozy. Potom mužovi vyrástla na tvári brada kozy.

Je zaznamenané, že Patrik vzkriesil mŕtvych najmenej 33-krát. V jednom prípade zomreli dve dcéry dublinského kráľa a kráľ, ktorý počul o Patrikových zázračných schopnostiach, ho povolal. Kráľ sľúbil Patrikovi, že ak dokáže priviesť dievčatá späť k životu, stane sa kresťanom. Patrik vzal ruky dievčat a apeloval na Boha. Náhle sa pohrebná komora naplnila svetlom a dievčatá vstali zo smrti. Kráľ zachoval svoje slovo a dal sa pokrstiť.

Jeden z prvých zázrakov, ktoré možno pripísať Patrikovi, sa stal pri jeho krste, keď prišiel slepý muž menom Gormus po tom, čo mal sen, že ho Patrik dokáže vyliečiť. Držiac Patrika za ruku, urobil na zemi znamenie kríža a zrazu vypukol zo zeme prameň čerstvej vody. Gormus si umyl oči vodou a jeho zrak bol okamžite obnovený.

Počas svojho dospievania bol Patrik unesený, odvezený do Írska a predaný do otroctva pohanskému náčelníkovi. Po šiestich rokoch v zajatí k nemu prišiel anjel vo sne a ukázal mu miesto, kde bolo pochované zlato. Patrik na to miesto prišiel, získal zlato, pričom niektoré zdroje hovoria, že si za to kúpil svoju slobodu, iné hovoria, že utiekol späť do Škótska. V oboch prípadoch sa stal kňazom a neskôr biskupom. Nakoniec sa vrátil späť do Írska a začal svoju službu.

https://smithapplebyhouse.org/forgotten-miracles-of-saint-patrick/

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick