ČÍHOŠTSKÝ ZÁZRAK

"Číhošťský zázrak je udalosť, ku ktorej došlo v obci Číhošť na prelome rokov 1949 a 1950. Pri svätej omši na 3. adventnú nedeľu 11. decembra 1949 sa niekoľkokrát počas kázne miestneho farára Josefa Toufara údajne pohol asi pol metra vysoký kríž nad svätostánkom na hlavnom oltári miestneho kostola Nanebovzatia Panny Márie. Sám farár sa o udalosti dozvedel od farníkov až niekoľko dní neskôr. Rovnaký jav sa mal údajne opakovať na Narodenie Ježiša Krista a v pôstnom období, kedy už P. Toufar nežil (zomrel na Bulovke 25. februára 1950)."

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADho%C5%A1%C5%A5sk%C3%BD_z%C3%A1zrak