ARGUMENTY PROTI BUDHIZMU

Budhizmus je dnes jedno z 5 svetových náboženstiev, vzniknuté v 6 storočí pred n.l ktoré dnes vyznáva 300-500 miliónov ľudí. Problémy s budhizmom sú nasledovné :

1 : V súčastnosti sa v budhizme nedejú žiadne zázraky, či znamenia a ani z histórie nepoznáme verejne známe zázraky, znamenia, ktoré by sa v budhizme mali odohrať.

2 : Celý budhizmus stojí na výpovedi jediného svedka - Buddhu

3 : Budhizmus je podobne ako hinduizmus ľahostajný k šíreniu budhistickej viery. Budhizmus nemá vo svojom učení príkaz na šírenie budhistickej viery. Vari je Boh ľahostajný k šíreniu svojho náboženstva ???

4 : Budhizmus podobne ako hinduizmus učí, že človek sa reinkarnuje až dovtedy dokiaľ nedosiahne v určitom živote stav "dokonalosti". Ak dosiahne stav "dokonalosti" potom sa už viac nereinkarnuje, ale vstupuje do neba.

Problém je však ten, že dosiahnúť počas života "stav dokonalosti" vôbec nie je jednoduché, a len mizivému % ľudí sa to podarí. V podstate 30 ročný človek ktorý žil hriešnym životom, aj keby od okamihu čo prijal budhistickú vieru začal robiť pokánie a stane sa budhistickým mníchom nemá šancu stať sa "dokonalým", lebo jeho minulosť je natoľko zničená, že ani asketický život jeho dušu neočistí natoľko aby si v tomto živote zaslúžil stav "dokonalosti". Takýto človek si teda svojimi skutkami bude môcť vytvoriť len lepšie podmienky na dosiahnutie stavu "dokonalosti" v budúcom živote.

Praktizovať budhizmus sa v tomto živote teda neoplatí, pretože je len minimálna šanca, že človek dosiahne v tomto živote stav "dokonalosti". A kebyže ho aj človek nedosiahne, tak má stále možnosť dosiahnúť tento stav "dokonalosti" v budúcom živote. Z toho množstva budúcich životov je isté, že sa to človeku raz podarí, na čo sa o to pokúšať v tomto živote a vzdať sa tak ostatných náboženstiev, ktoré ponúkajú oveľa istejšiu cestu spásy ?

5 : V budhizme neexistuje peklo, preto aj ak by mal budhizmus pravdu a my v neho neuveríme neskončíme v pekle na večné veky. Je preto oveľa výhodnejšie a lepšie vyberať si tie náboženstva v ktorých peklo existuje.