Veľký tresk je nezmysel

Sú len 3 možnosti ako vznikol náš vesmír

A : Vznikol v čase "t" Veľkým treskom - pomalou evolúciou

B : Existoval od večnosti

C : Vznikol v čase "t" rýchlym stvorením

_____________________

1 : Podľa všetkého vesmír nevznikol veľkým treskom - pomalou evolúciou. Ak by bola celá dnešná hmota stlačená do malého bodu o veľkosti hrášku, hustota bodu by bola tak silná, že by sa dávno zrútila do seba a vytvorila supermasívnu čiernu dieru, takže by nikdy k žiadnemu rozpínaniu stlačenej hmoty nedošlo....

Námietka : Pri veľmi vysokých teplotách je gravitácia odpudivá sila. 

Odpoveď : ak by mala pri vysokých teplotách gravitácia odpudivú silu nikdy by sa nemohla hmota vesmíru scvrknúť do veľkosti špendlíka o neprekonateľnej hustote a teplote.

______________________

2 : VT učí o tom že na počiatku VT bol celý vesmír zmrštený v bode o veľkosti hrášku. Mimo tohto bodu neexistoval ani ďalší priestor ani hmota. Následne došlo k výbuchu a došlo k vznikaniu nových priestorov a rozptyľovaniu stlačenej hmoty čím dochádzalo k jej ochladzovaniu. Tento argument má však niekoľko problémov a totiž ten že výbuch hmoty nevytvára nový priestor, a rozptyľovanie hmoty nevyvoláva jej ochladzovanie. Hmota sa ochladzuje tak, že svoje teplo prenesie na inú hmotu, lenže ak bola všetka hmota na počiatku stlačená v malom bode pričom iná hmota mimo tohto bodu neexistovala, nemohlo dochádzať ani k ochladzovaniu počiatočnej hmoty, pretože stlačená hmota nemala ako odovzdávať svoje teplo inej hmote, mohlo dochádzať len k jej rozptyľovaniu, to by však teplotu neznižovalo.

______________________

3 : Ak by bola teória VT pravdivá, videli by sme neustále vzďaľovanie všetkých galaxií od našej galaxii. Rozpínanie vesmíru by bolo ako balón na ktorý ak nakreslíte bodky a balón začnete fúkať všetky bodky sa od seba vzďaľujú. Lenže my pozorujeme, že nie všetky galaxie sa od nás vzďaľujú, ale niektoré sa dokonca údajne i približujú a to sa nedá nijako zladiť s inflačnou teóriou VT. Napríklad galaxia Androméda sa k nám približuje. Zatiaľ bolo údajne identifikovaných okolo 100 galaxií, ktoré sa k nám približujú :

https://www.spaceanswers.com/deep-space/apart-from-andromeda-are-any-other-galaxies-moving-towards-us

______________________

4 : VT učí že nastal výbuch a všetko sa od seba začalo vzďaľovať rýchlosťou svetla, no postupne sa rýchlosť spomaľovala a začala pôsobiť gravitácia čím dochádzalo k spájaniu elektrónov, protónov, neutrónov a k vzniku atómov. Problém je však ten, že aby dochádzalo k spájaniu neutrónov/protónov do atómov, a k spájaniu atómov na vznik galaxii, bolo by potrebné zmršťovanie vesmíru. Pokiaľ sa však vesmír neustále rozširoval, hoci pomalšie, nikdy by nedošlo k spájaniu atómov a mikroprvkov, lebo tie by sa od seba stále viac a viac vzďaľovali, hoci v pomalšom tempe a gravitácia by medzi nimi stále viac a viac klesala, takže by sa nikdy nepritiahli k sebe.

______________________

5 : Teória VT učí o tom, že stlačená hmota vybuchla a začala sa rozpínať. Lenže k počiatočnému výbuchu nemohlo ako dôjsť, keďže pred výbuchom údajne neexistovali ani chemikálie, ani atómy, takže tým pádom nemohlo dôjsť ani k chemickému či jadrovému výbuchu... Počiatočný vesmír teda nemal ako vybuchnúť. Kto mu dal rozbušku ? Darwin ?

______________________

6 : Otázne je tiež ako vznikla všetka tá počiatočná stlačená hmota. Ak by bol evolučný vývoj nášho vesmíru skrze VT pravdivý, potom by rovnaký meter, a teda evolúcia musela prebiehať aj na vzniku pôvodnej hmoty. E=Mc2 však tvrdí niečo iné, a totiž že hmota a energia (SAMOSTATNE) ani nevzniká, ani nezaniká, iba sa premieňa hmota na energiu a energia na hmotu. Ak teda hmota/energia SAMOVOLNE nevzniká, nemohlo dôjsť ani k jej SAMOVOLNEJ evolúcii pri jej vzniku. Tým pádom by hmota/energie existovala od večnosti, alebo od času "t" kedy ju stvorila nejaká vyššia bytosť, ktorá dokázala porušiť a byť nad prírodnými zákonmi. Lenže ak nedošlo k pomalej evolúcii hmoty/energie prečo by sme mali predpokladať že k pomalej evolúcii atómov, chemických prvkov, planét a galaxií dochádzalo ?

______________________

7 : Ak by vesmír vznikal evolučne, muselo by platiť že všetky prvky by boli zložené od najjednoduchšieho po najzložitejší. To sa však nedeje. Najmenšie častice sú kvarky, a tie sa už neskladajú z ničoho ! Nie sú tvorené z menších častíc, a tie zase z menších častíc až donekonečna ako by to teória vesmírnej evolúcie vyžadovala. Vyzerá to teda ako keby kvarky boli stvorené z ničoho, ako keby vznikli mávnutím čarovného prútika, ako keby boli nadpozemsky v okamžiku stvorené Bohom.

_______________________

Ak teda náš vesmír nevznikol evolučne v čase "t", musel byť stvorený Bohom v čase "t" za krátky okamih. Určite náš vesmír tak ako ho dnes poznáme nemohol existovať od večnosti, lebo ak by existoval od večnosti, bol by statický, nemenný, nepodliehal by zmenám. Slnko ktoré je nad našimi hlavami tu nebolo od večnosti, inak by už dávno dohorelo. Bolo stvorené v určitom čase "t". Ani náš mesiac neexistuje od večnosti, inak by bol už celý jeho povrch posiaty meteoritmi, čo však nie je. Ani naša Zem nemôže existovať od večnosti, inak by už na 100% bola pohltená okoloidúcou čiernou dierou, pretože všetko čo sa vo večnom vesmíre stať môže, sa aj stane. Náš vesmír preto neexistoval od večnosti, ale bol stvorený v čase "t", ako o tom hovorí Božie slovo :

Kniha Genezis 1:1

"Na počiatku stvoril Boh nebo a zem."

___________________________


Argumenty zástancov Veľkého Tresku : 

1 : Väčšina galaxií sa od nás vzďaľuje. To by potom znamenalo, že vesmír sa neustále nafukuje, a teda čím by sme išli ďalej do minulosti tým by bol vesmír menší a menší až do času kedy bol celý stlačený vo veľkosti hrášku a nastal výbuch.

Komentár : Rozpínanie vesmíru však VT nedokazuje, pretože niektoré galaxie sa k nám približujú. Za druhé, ak by sme aj dnes videli rozširovanie vesmíru, nie je isté či sa tak dialo aj v minulosti. Náš vesmír pripomína skôr pulzujúci vesmír. To by teda znamenalo, že istá časť vesmíru sa nafukuje, kým druhá časť vesmíru sa sťahuje. Po kontrakcii strana, ktorá sa nafukovala by sa začala sťahovať, a strana ktorá sa sťahovala by sa začala nafukovať. To by následne vysvetľovalo prečo sa niektoré galaxie k nám približujú, a iné sa vzďaľujú.