PÁPEŽ FRANTIŠEK AKO ANTIKRIST 2/2

2 list Solúnčanom 2: 1-17
"1 Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, 2 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. 3 Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. 5 Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? 6 A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. 7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. 8 Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; 9 toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. 11 A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť."
___________________________
verš 3 : "Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad" -

Pánovmu dňu bude podľa apokalyptických predstáv predchádzať všeobecný odpad od viery Lk 18, 8; 1 Tim 4, 1; 2 Tim 3, 1-5; 1 Jn 2, 18; 4,3; 2 Pt 3,3 a zjavenie "človeka neprávosti", čiže Antikrista 1 Jn 2, 18. Všeobecný odpad od viery nastal v 4 storočí, kedy sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom a pápežstvo začalo získavať na sile, čo viedlo k rozšíreniu jeho náuky do celej Rímskej ríše a následne jeho prijatie mnohými kresťanmi, čo spôsobilo ich odpadnutie od viery. Odpadnutie od viery by sa však dalo napasovať aj na 21 storočie. Vieme o tom že ešte v 19 storočí bol v Európe takmer každý človek kresťanom. Dnes v 21 storočí sú kostoly, ale i pastorské zbory poloprázdne, je ich málo. Len málo ľudí sa dnes v EU hlási a aj úprimne vyznáva kresťanstvo. Ten masívny odpad od kresťanskej viery nastal predovšetkým v 20 a 21 storočí.

"a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia" -
A teda antikrist - Pápež František

___________________________
verš 4 : "4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva" -

A teda Antikrist bude heretikom. To by veľmi sedelo na pápeža Františka a jeho diabolský ekumenizmus

"takže sa posadí v Božom chráme" -

Boží chrám tu predstavuje telo veriaceho kresťana 1 Kor 3:16. A teda antikrist sa "posadí" - bude sa snažiť panovať nad telom kresťana. To by dnes sedelo na pápežstvo, ktoré sa snaží vládnuť, panovať a privlasťňuje si učiteľskú a riadiacu moc nad všetkými kresťanmi.

"a bude sa vydávať za Boha" -

Bude sa robiť bohom na Zemi. Pápežstvo si vždy privlastňovalo moc a tituly, ktoré patrili len Kristovi, a teda sa ako keby naozaj hralo na Boha. Je však možný aj iný výklad, keďže v králickom preklade sa verš prekladá ako "takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh." - ak je tento preklad správny, potom by pápež svojim správaním pripodobňoval Boha. To by nemuselo byť ďaleko od pravdy, keďže dobre vieme, že pápež František nosiace drahé rúcho, bývajúci vo Vatikánskom paláci, privlasťnujúci si učiteľskú a riadiacu činnosť nad všetkými kresťanmi, ktorému sa súčasne veriaci zvyknú kľaňať a skandovať naozaj svojim správaním pripomína Boha.

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/53/2-list-soluncanom-kapitola-2/cesky-kralicky/

__________________________

9 verš : "9 toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou" -

pápežstvo má dnes moc nad celou katolíckou cirkvou po celom svete.

" a znameniami" -
Z pápežstva dnes poznáme len jediného pápeža, ktorý prišiel s obrovskými znameniami. Je ním pápež František. Písal som o tom v tomto článku 

https://paranormalnejavy1.webnode.sk/papez-frantisek-ako-antikrist-1-2/

Preto len v krátkosti :
1 : Jeho priezvisko BERGOGLIO dáva v tabuľke ASCII hodnotu 666
2 : Pri jeho nástupe dva krát udrel blesk do baziliky, pričom blesk je symbol príchodu Antikrista v biblii
3 : Je posledným pápežom na Malachiášovom zozname, pričom sa verilo že posledný pápež na zozname bude Antikrist
4 : Antikrist bude 8 kráľom - František je 8 Vatikánskym kráľom - pápežom
5 : Numerologické 13tky v pápežových dátumoch
6 : Najviac heretický pápež
7 : Františkove gestá ukazujúce hodnotu 666

"a klamnými zázrakmi " 

https://www.standardmedia.co.ke/world/article/2000183426/the-healing-pope-list-of-miracles-performed-by-pope-francis

https://blog.magiscenter.com/blog/the-eucharistic-miracle-overseen-by-archbishop-bergoglio-now-pope-francis

"Performing miracles is nothing new to Pope Francis. Last March, authorities attested that he turned the dried blood of St. Gennaro into liquid in Naples, Italy" 
__________________________
10 - 12 verš : "10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. 11 A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť."

Verš hovorí len o tom, že Antikrist bude celosvetovo známym, a zvedie do záhuby mnohých ľudí, čo by znova sedelo na dnešného pápeža Františka.


PROTIARGUMENTY : 

Dostal som od jedného katolíka podnet k tomu, že pápež František nemôže byť Antikristom, keďže Antikrist má údajne podľa 2 Sol 2:7 nastúpiť až PO parúzii, a teda vytrhnutí všetkých veriacich na Zemi do neba, pričom na Zemi majú údajne zostať len tí zlí ktorým bude vládnuť Antikrist a to sa pri Františkovi nestalo. Dávam tu preto screen našej diskusie - zvýrazneným písmom sú citácie katolíka na ktoré som reagoval :