PRAVDA O UFO

Národné bezpečnostné agentúry študujú stovky nových správ o UFO, vrátane mnohých, ktoré podľa všetkého vykonávajú veľmi pokročilé manévre, informoval vo štvrtok najvyšší predstaviteľ národnej tajnej služby. Podľa správy riaditeľa národnej spravodajskej služby pre Kongres bolo k augustu minulého roka zhromaždených celkovo 510 "neidentifikovaných vzdušných javov" pozorovaných v chránenom vzdušnom priestore alebo v blízkosti citlivých zariadení. Z nich bolo zhromaždených 366 od zverejnenia predbežného hodnotenia v roku 2021 – nárast sa pripisuje "zníženej stigme" v súvislosti s podávaním správ a lepšiemu pochopeniu spravodajských a bezpečnostných hrozieb, ktoré tieto javy môžu predstavovať.

Viac ako polovica týchto nových pozorovaní – z ktorých väčšina pochádzala od pilotov námorníctva a letectva – vykazuje podľa správy "nepozoruhodné vlastnosti": 26 bolo charakterizovaných ako drony; 163 bolo označených ako balóny alebo "entity podobné balónom"; a šesť bolo opísaných ako "neporiadok".

Zostáva však 171 pozorovaní, z ktorých sa však zdá, že niektoré preukázali nezvyčajné letové vlastnosti alebo výkonnostné schopnosti, uvádza správa. O týchto neidentifikovaných entitách bolo poskytnutých niekoľko ďalších podrobností, hoci správa uvádza, že žiadne americké lietadlo sa nikdy nezrazilo s UFO a ich pozorovanie doteraz nespôsobilo žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. 12-stranová správa, ktorá neuvádza podrobnosti o tom, kedy k jednotlivým pozorovaniam došlo, je neutajeným súhrnom tajnej verzie, ktorá bola doručená Kongresu a ktorú si vyžadoval minuloročný zákon o autorizácii národnej obrany.

https://www.politico.com/news/2023/01/12/spy-agencies-report-hundreds-ufo-sightings-00077758

Poznámka : Áno, väčšina objektov, ktoré boli hlásené ako "neidentifikovateľné" sa podarilo identifikovať. Stále však zostalo 171 z 510 objektov a teda 33% objektov ktoré sa nepodarilo identifikovať, pričom niektoré z týchto 171 objektov vykazovali "nezvyčajné letové vlastnosti alebo výkonnostné schopnosti", teda schopnosti, ktoré nie sú typické pre pozemské stroje. Je tu teda veľký priestor, že ide o mimozemské technológie a posádky.

Od roku 2021 bolo hlásených 510 objektov, z ktorých sa až 33% nepodarilo identifikovať. To je vysoké číslo a obrovský nárast oproti ostatným rokom. Predchádzajúce roky sa totiž identifikácia neidentifikovateľných objektov pohybovala až na úrovni 92%, čiže len 8% neidentifikovateľných predmetov sa nepodarilo identifikovať.

https://www.sisyfos.cz/clanek/901-ufo

___________________

Téma "UFO" sa neberie na ľahkú váhu ani v americkom kongrese, kde sa o tomto tento rok diskutovalo

_________________

Fenomén UFO očividne nie je len nejaká novinárska kačica. V podstate odborníci, ktorí študujú fenomén UFO celý svoj život, sa dnes nazývajú "ufológovia". Po svete ich je stovky, a dokopy o "UFO" napísali už za tucty kníh. Prevažná väčšina ufológov ktorý skúmali javy "UFO" zastáva názor, že "UFO" nie je z tohto sveta, ale predstavuje mimozemské civilizácie.

_________________

KTO STOJÍ ZA UFOM ?

S veľkou pravdepodobnosťou je UFO reálny jav a nepredstavuje pozemské stroje. Ak ale UFO objekty nie sú pozemskými strojmi, čím potom sú ? Sú strojmi mimozemšťanov, alebo démonov ? Myslím, že za tým sú skôr démoni. Alebo prečo by technologicky vyspelí mimozemšťania mali potrebu neustále sa chaoticky zjavovať a vyvolávať tým chaos ? Prečo by mimožemšťania unášali ľudí (Únosy do UFO), a mrzačili dobytok (mrzačenie dobytka) ? Veľa opisov mimozemšťanov zo svedectiev unesených ľudí UFOM, opisovalo mimozemšťanov malého zrastu, s veľkými očami, ktoré pripomínali oči plazov. Takýto mimozemšťania pripomínajú skôr démonov než technologicky vyspelé civilizácie.

_______________

PROTIARGUMENTY :

Prečo sa zjavenia UFO strojov, únosy ľudí do UFO a mrzačenie dobytka dejú výlučne v USA a nie aj v iných častiach sveta ?

Poznámka : Nie je pravda, že by sa tieto udalosti diali len v USA. Je síce pravda, že vo vyše 90% prípadov sa dejú práve v USA, no vo zvyšných 10% prípadoch sa dejú aj v iných častiach sveta. Aj ostatné reportujú neidentifikovateľné predmety, ktoré sa nepodarí identifikovať, avšak v menšej miere než v USA. Čo sa však týka únosu do UFO a mrzačenie dobytka, tak toto sa nachádza v podstate až v 99% prípadoch výlučne v USA. Na otázku prečo je tomu tak, mám zaujímavú odpoveď. Vieme o tom, že v žiadnom inom štáte ako v USA neexistuje toľko protestantov a tým pádom i znovuzrodených cirkví. Až 42% obyvateľstva - 140 milionov sa hlási k protestantizmu, to je viac než kdekoľvek inde vo svete !  Satana to musí zrejme veľmi štvať, že USA je doslova baštou protestantizmu a znovuzrodených cirkví, a preto sa snaží USA škodiť všetkými možnými mierami a to predovšetkým skrze mrzačenie dobytka a únosov UFO. Robí to z 2 dôvodov :

1 : Z pomsty, pretože nemá rád protestantské znovuzrodené cirkvi

2 : Pokúšajú sa v USA navodiť nové náboženstvo, pokúša sa aby Američania prestali veriť v protestantizmus, ale začali veriť v mimozemšťanov a v UFO náboženstva. Vysokým počtom UFO zjavení v USA sa snaží zvýšiť vieru Američanov v existenciu UFO a v mimozemšťanov, a čím viac ľudí začne veriť v mimozemšťanov ktorí sa nám aktívne zjavujú a ktorí sa prezentujú ako technologickí vyspelí, tým viac ľudí začne veriť v nové náboženstvo - v technologicky vyspelých mimozemšťanov ktorí nás svojou vyspelou technologiou spasia a zachránia. Američania prestanú veriť v Krista, ale svoju dôveru umiestnia do mimozemšťanov. Mimozemšťania sa stanú ich spasiteľmi.

Našťastie, môžem prehlásiť, že UFO kult sa v USA zatiaľ nepresadiť. Američania zatiaľ odolávajú a mnoho z nich našťastie má ešte rozum ale i Ducha Svätého v sebe a neskĺzli z kresťanstva do UFO kultu.