666 vo svete

Číslo 666 je v kresťanstve chápané ako satanské číslo, pretože číslo satana - šelmy, dáva v biblii hodnotu 666 Zjv 13:18. A skutočne, toto číslo je naozaj číslom satana, je to niečo ako satanova pečať. Satan docielil to, aby sa v svetových veciach, s ktorými prichádzajú ľudia denno denne do kontaktu nachádzala satanova pečať - číslo 666. Z tejto pečate ktorá je umiestnená v daných veciach následne prúdi zlá energia, zlí démoni ktorí sa snažia vstúpiť do človeka a ovládnuť ho a podnecovať k hriechu a bezbožnosti. Čím častejšie sa človek dostáva do kontaktu s vecami kde sa vyskytuje satanova pečať, tým je väčšia pravdepodobnosť že do neho vstúpia zlí duchovia a ovládnu ho. Nie je preto žiadným prekvapením, že tí ľudia ktorí sa v maximálnej možnej miere vyhýbajú materiálnemu svetu, sú najčastejšie tí, ktorí hrešia čo možno najmenej - mnísi, mníšky. Snažiť sa minimalizovať kontakt s vecami kde sa nachádza satanova pečať + modlitba, príležitostný pôst, denno denné čítanie Božieho slova - Biblie, je najlepšou formou ochrany pred príchodom zlých duchov.

SVÉTOVÉ VECI SO SATANOVOU PEČAŤOU S KTORÝMI 99% ĽUDÍ PRICHÁDZA DENNO DENNE DO KONTAKTU : Niektoré písmena a znaky dávajú v niektorých abecedách určité významy. Keďže ako kresťan verím tomu, že výlučne pomocou biblie sa dá rozpoznať pôsobenie satana vo svete, pričom viem, že biblia je napísaná v hebrejčine a hebrejčina bol prvým jazykom na svete a jazykom Izraela - vyvoleného národu Boha, a jazykom prorokov i NZ apoštolov, ale i Ježiša, budem sa preto držať výlučne biblického jazyka - hebrejčiny. Skrze Hebrejskú abecedu a znaky teda budem tiež hľadať v neviditeľnom zmysle skryté číslo 666. 

1 : Každý dnes kupuje produkty ktoré sú dnes označené čiarovými kódmi. Hoci majú čiarové kódy rozdielne číslice, jedno majú spoločné, a tým je identifikátor 666.

2 : Dnes už takmer každý má doma internet a surfuje na internete cez webové stránky. WWW je však hebrejským ekvivalentom pre 666

V hebrejskej abecede má písmeno "V" hodnotu 6. Len dodám, že písmeno "W" v staroveku neexistovalo, začalo existovať až niekedy v 16 storočí, kedy vzniklo z písmena "V". Písmeno "V" ktoré má hodnotu 6 poslúžilo pre vznik písmen "W", písmeno "W" je teda odvodené z písmena "V". Aj vzhľadom k tomuto viaceré numerické tabuľky neuvádzajú hodnotu 6 len pri písmene "V" ale aj pri písmene "W", ako napríklad aj táto tabuľka :

3 : Prehliadač Google ktorý dnes používa na internete takmer každý v sebe skrýva 666.

4 : Dnes takmer každý druhý človek vlastní telefon alebo počítač od značky Apple. Logo Apple však ukazuje obhryznuté jablko, pričom obhryznuté jablko je v biblii symbolom hriechu skrze ktorý prišiel satan a hriech na Zem. Spoločnosť Apple tiež predstavila novú platobnú metodu, pri ktorej sa bude zobrazovať číslo 666.

5 : Veľa ľudí si z času na čas príležitostne zahraje ruletu. Súčet 36 čísel rulety od 1 po 36 však dáva dokopy hodnotu 666 !

6 : Uhlík, ktorí dnes viac či menej obsahujú takmer všetky kovové a drevené výrobky a materiály sa skladá z 6 protónov, 6 elektrónov a 6 neutrónov - 666. Uhlík dáva v latinčine názov carboneum. Výraz carboneum dáva v tabuľke ASCII hodnotu 668.

C+A+R+B+O+N+E+U+M = 67+65+82+66+79+78+69+85+77 = 668

https://sk.wikipedia.org/wiki/ASCII

Oxid uhličitý CO2 sa skladá z 1 atómu uhlíka a z 2 atómov kyslíka. Ak odpočítame od uhlíka teda jeho čísla v tabuľke ASCII 668, 2 atómy kyslíky dostaneme 668-2 = 666 ! Uhlík je dnes najväčšou príčinou globálneho otepľovania, spôsobuje nárast teploty na Zemi. Vplyvom jeho zvyšovania sa planéta prehrieva a vznikajú tiež požiare. Je nedýchateľný, pri vdýchnutí spôsobuje dýchacie problémy. Uhlík nesie všetky znaky pekelného ohňa ten tiež vytvára teplo, požiare a je nedýchateľný....... Uhlík je takisto predobrazom skazy - pekla. Tak ako uhlík je predobrazom skazy našej Zeme vplyvom otepľovania a znečisťovania našej planéty, tak isto bude peklo obrazom skazy nespasených duší, ktoré bude tiež "otepľovať, spaľovať" a znečisťovať - nečístí duchovia démoni v pekle trýzniaci ľudské duše.

7 : Keď si pozriete logo Nasa, to červené "V" extrémne pripomína hadí jazyk. Navyše spojením dvoch takýchto "V" sa dá veľmi ľahko vytvoriť satanský pentagram. Z výrazu NASA vieme prehodením písmen vytvoriť slovo SA...AN . Z toho "V" znaku vieme zmenou sklonu a rozdelením vytvoriť písmeno "T". Z toho sa už potom ľahko vytvorí slovo SATAN.

Výraz NASA znamená NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. Ak si zoradíme 26 písmen abecedy, pričom ich číselné hodnotenie dáme inverzne, a teda Z= 1, A = 26, potom spočítaním hore uvedeného výrazu dostaneme satanské číslo 666 !!!

Výraz "NASA" v hebrejčine, teda v jazyku biblie skrze ktorého sa dajú odhaľovať skryté satanské kódy, znamená "vzniesť" dvíhať sa, byť pozdvihnutý, vyvýšený, povyšovať sa.... Toto sú presne znaky satana. Bol to on ktorý sa VZNIESOL až na nebesia, chcel zvrhnúť Boha a prirovnať sa Bohu. Je to on kto sa neustále POVYSUJE nad Boha !

8 : Väčšina ľudí vlastní jedno z aut značiek Alfra Romeo, Toyoty, Wolkswagenu alebo Audi. Alfra Romeo síce v sebe neskrýva 666 ale za to zobrazuje hada ktorý útočí na kríž - kresťanstvo. Logo Toyoty v sebe skrýva hlavu satana a tvar hadieho oka. Logo Wolkswagenu, a Audi v sebe skrýva 666.

9 : Izrael je dnes významnou turistickou krajinou a to obzvlášť pre kresťanov. Vlajka Izraela sa skladá z Dávidovej hviezdy ktorá v sebe obsahuje 666.

10 : Dnes už vlastní počítač alebo internet na mobile takmer každý. Až 74% počítačov má nainštalovaný operačný systém Windows. V Loge Windowsu sa pritom skrýva 666.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

11 : Energeťáky sú dnes populárnym nápojom u mládeže. Známy energeťák Monster Energy však v sebe skrýva 666

12 : Svetová zdravotnícka organizácia má v logu obmotaného hada na palici, pričom obmotaný had predstavuje znak 666

13 : Známe osobnosti dnes do televíznych prenosov často krát vysielajú znaky 666.

14 : Dnes veľa ľudí pozerá či hrá hokej. V hokeji sú na ľade 6 hráči na jednej strane, 6 hráči na druhej strane, 2 tréneri a 4 rozhodcovia čo dáva spolu tri šestky.

15 : Mcdonald a Pepsi Cola sú dnes dve najrozšírenejšie potravinárske produkty na svete. Logo Mcdonaldu otočené nahor, nielenže dáva písmeno "W" ktoré dáva v hebrejskej abecede číslo 6, ale sa aj skladá z dvoch "V" pričom písmeno "V" predstavuje takisto v hebrejskej abecede číslo 6. Dokopy teda ide o číslo 666.

16 : Stačí obrátiť plechovku Pepsi Coly nahor a uvidíme prvé tri písmena ukazujúce číslo 666. A nielen to, hneď za týmito písmenami nasleduje písmeno "S", ktoré nápadne pripomína tvar hada. V podstate ide teda o skryté posolstvo - 666, had. Had je podľa biblie satan Zjv 12:9

______________________


666 v menej známych svetových spoločnostiach a veciach s ktorými neprichádzame denno denne do kontaktu, ale ktoré sú však celosvetovo rozšírené :

17 : Súčet všetkých mincí japonského jenu dáva hodnotu 666

18 : Súčet prvých 6tich rímskych číslic dáva hodnotu 666

19 : Súčet druhej mocniny prvých 6 prvočísel dáva hodnotu 666

20 : Fox news dáva hodnotu 666

21 : Adobe Reader v sebe skrýva znaky 666

22 : Známa USA federálna spoločnosť Intelcenter má v logo 666

23 : Logo Heinekenu obrátené nahor v sebe skrýva hodnotu 666

24 : Logo Vodafonu v sebe skrýva 666

25 : Celosvetovo známa spoločnosť Lucius v sebe skrýva hodnotu 666

26 : Logo Allianzu v sebe obsahuje tri hebrejské znaky ktoré dávajú dokopy 666

27 : Globálna spoločnosť Mccormick má 3 rovnaké znaky rovnako ako má Monster Drink, ktoré dávajú dokopy hodnotu 666

https://www.mccormickcorporation.com/

28 : Logo mesta Ottawy v sebe skrýva 666

https://www.3v-tech.com/en/about-us/global-presence

29 : Logo HSBC sa skladá z lichobežníka ktorý má 6 strán, ktorý sa skladá z 6 trojuholníkov a v ktorom je ukrytých 6 "V" - ramená trojuholníkov.

30 : Globálna spoločnosť 3V Sigma skrýva hodnotu 666. Ako sme si už ukazovali, V má v hebrejskej abecede hodnotu 6, takže 3V rovná tri krát po 6 a teda 666. Sigma je grécke písmeno, ktoré má tvar hada. V tomto logu je sú teda skryté nielen 666 ale aj had.

https://www.3vsigma.com/en/part-of-3v-group

31 : Celosvetovo známa Spoločnosť Weinstein company sa skladá z 3 "V" pričom písmeno V dáva v hebrejskej abecede číslo 6 a teda dokopy 666.

32 : Logo Procter Gamble v sebe obsahuje 666

33 : Spoločnosť At¥t v sebe skrýva rovnaký satanský znak 666 ako Procter Gamble. 

34 : Tento istý znak v sebe skrýva tiež známa kozmetická spoločnosť "Cleanandclear".

35 : Logo Welly v sebe ukrýva tri krát číslo 6 a teda 666

36 : Názov "Hellmansu" v sebe obsahuje výraz "Hell" a "man", a čo znamená pekelný muž - diabol.

37 : Logo Frontier Airlines v sebe obsahuje 666

38 : Logo Tour de France v sebe obsahuje tri "e" ktoré po obrátení nahor ukazujú 666

39 : Logo webexu skrýva 666. Stačí obrátiť písmena "e" zospodu nahor, a písmeno W dáva v hebrejskej abecede tiež hodnotu 6.

40 : Dove v sebe skrýva 666. Písmeno "V" dáva v hebrejskej abecede hodnotu 6

41 : Známy energy drink "Hell energy" síce neobsahuje 666 ale zato ukazuje satana.

42 : Kinder bueno v sebe skrýva 666

43 : Celosvetovo rozšírená odevná spoločnosť Odlo v sebe skrýva 666

https://www.s-ge.com/en/company/odlo-international-ag

44 : Celosvetovo rozšírená ťažiarská spoločnosť "engie" v sebe skrýva 666

https://en.wikipedia.org/wiki/Engie#International

45 : Celosvetovo rozšírená obchodná spoločnosť Etoro v sebe skrýva 2 rohy ktoré symbolizujú diabla.

46 : Planéty našej slnečnej sústavy Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto sú pomenované podľa rímskych bohov.

_____________________

47 : Známy mliečny drink Muller milch v sebe skrýva 666

_____________________

48 : Logo urýchlovača častíc Cernu, obsahuje 666

___________________

49 : Vrcholom všetkého bol satanistický rituál, ktorý predznamenával otvorenie Gotthardského železničného tunela (najdlhší tunel sveta). Tu sa satan naozaj previedol – obnažovanie, sodomia, polonahé okrídlené dievča v démonickej maske, sex pred kamerou, vševidúce (satanovo) oko… Naozaj bizarný pohľad! Treba ešte podotknúť, že tomuto obradu sa prizerala nemecká kancelárka Angela Merkelová a ďalší významní politici.

__________________

Výraz "Vicarius Filli Dei" zvykli mať pápeži napísaný na svojich korunách. Tento výraz má v latinskej abecede hodnotu 666. Niekto by však mohol namietnúť že v latinskej abecede písmeno "U" nemalo hodnotu 5. To je síce pravda, samotné písmeno "U" nemá v latinskej abecede žiadnu hodnotu, ibaže treba si uvedomiť, že písmeno "U" neexistovalo v latinskej abecede pred rokom 1500. Pred rokom 1500 sa namiesto písmena "U" používalo písmeno "V", čiže pred rokom 1500 stál nápis "VICARIVS" namiesto "VICARIUS". Písmeno "U" sa začalo prvý krát používať až po 16 storočí, a v niektorých slovách kde sa používalo písmeno "V" bolo nahradené písmenom "U". Človek hovoriaci po latinsky sa volá Latinčan a po grécky sa povie Lateinos a v gréckej abecede má hodnotu 666. Podotýkam, že latinčina bol jazyk, ktorý používala ako svoj úradný jazyk RKC.

https://www.dictionary.com/e/theletteru/

_____________________

Hoci dnes existuje menej než 500 celosvetovo známych spoločností, či vecí, predsa sa satanské číslo 666 viditeľne alebo skryto nachádza až v 48 z nich, a to je niečo čo je štatisticky vylúčené pokiaľ by malo ísť len o náhodu !!! A to som ešte určite nevypísal všetky ! Neskúmal som logá všetkých 500 celosvetovo známych spoločností... ak by som tak spravil, je možné že by som našiel číslo 666 ešte v ďalších tuctoch z nich ! Náročky som však analyzoval iba logá a veci s ktorými som prišiel do kontaktu, a ktoré sú CELOSVETOVE známe. Naschvál som sa vyhol analyzovaniu log lokálne známych spoločností, aby ma azda niekto neobvinil, že som to číslo 666 hľadal všade možne a na veľmi veľkej štatistickej vzorke.

____________________


Skúšal som hľadať číslo 666 nielen v svetových spoločnostiach a veciach, ale aj v menách svetových osobností. Našiel som si stránku s výpisom TOP 500 svetových osobností počas histórie a na základe najznámejšej počítačovej tabuľky ASCII v jednotlivých menách hľadal súčet ich mien : 

číslo 666 sa nachádza v menách až 5 z 500 najznámejších ľudí. A to je niečo čo je extrémne nepravdepodobné, pokiaľ by malo ísť len o "náhodu".

https://www.reddit.com/r/history/comments/jl0tet/the_top_500_most_influential_people_of_alltime/

Pravdepodobnosť javu si vieme vypočítať cez binomickú pravdepodobnosť : 


Protiargumenty :

1 : Niektorí tvrdia, že 666 nemusí byť správne číslo, ktoré sa nachádza v Zjv 13:18, pretože niektoré rukopisy obsahujú namiesto čísla 666 číslo 616.

Poznámka : V prvom rade veľká väčšina rukopisov obsahuje číslo 666. Za druhé, Ireneus nám dáva svedectvo, že aj v jeho časoch väčšina rukopisov obsahovala číslo 666, a boli to tie najdôveryhodnejšie a najstaršie rukopisy, zatiaľ čo číslo 616 obsahovali len tie novšie rukopisy, a tie ktoré sfalšovali niektorí podvodníci :

Ireneus z Lyona : "Hovorí tiež: "A dá znak na čelo a na bojovú ruku, aby nikto nemohol kupovať ani predávať, iba ak ten, kto má znak mena šelmy alebo číslo jeho mena a číslo je šesťstošesťdesiatšesť", čiže šesťkrát sto, šesťkrát desať a šesť jednotiek. [Podáva to] ako zhrnutie celého toho odpadnutia, ktoré sa udialo počas šiestich tisícok rokov.......... Kapitola XXX. - Aj keď sme si istí, pokiaľ ide o číslo mena Antikrista, nemali by sme dospieť k unáhleným záverom, pokiaľ ide o samotné meno, pretože toto číslo je možné priradiť k mnohým menám. Dôvody, prečo je tento bod vyhradený Duchom Svätým. Antikristova vláda a smrť. Taký je teda stav prípadu a toto číslo sa nachádza vo všetkých najschválenejších a najstarších kópiách [Apokalypsy] a tých mužov, ktorí videli Jána tvárou v tvár vydávať svoje svedectvo [o tom].............- neviem, ako to, že sa niektorí pomýlili pri bežnom spôsobe reči a poškodili stredné číslo v názve, odpočítajúc od neho sumu päťdesiat, takže namiesto šiestich desaťročí budú mať, že je len jedna. Prikláňam sa k názoru, že sa to stalo vinou prepisovačov, ako sa to už bežne stáva, keďže aj čísla sa vyjadrujú písmenami; takže grécke písmeno, ktoré vyjadruje číslo šesťdesiat, bolo ľahko rozšírené na písmeno Iota Grékov.] Iní potom dostali toto čítanie bez skúmania; niektoré vo svojej jednoduchosti a na vlastnú zodpovednosť využívajúc toto číslo vyjadrujúce jedno desaťročie; zatiaľ čo niektorí sa vo svojej neskúsenosti odvážili hľadať meno, ktoré by malo obsahovať chybné a falošné číslo. Teraz, pokiaľ ide o tých, ktorí to urobili jednoducho a bez zlého úmyslu, môžeme slobodne predpokladať, že Boh im udelí odpustenie. Ale čo sa týka tých, ktorí kvôli márnej sláve ustanovujú s istotou, že mená obsahujúce falošné číslo majú byť prijaté, a tvrdia, že toto meno, na ktoré sami narazili, je meno toho, ktorý má prísť; také osoby nevyjdú bez straty, pretože doviedli do omylu seba aj tých, ktorí sa im zverili."

https://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book5.html