MALACHIÁŠOVE PROROCTVÁ

Malachiášove proroctvá je zoznam budúcich proroctiev o pápežoch Ríma, pripisované autorovi Malachiášovi. Jedná sa o zoznam 112 krátkych fráz v latinčine. Každá z fráz v krátkosti popisuje charakteristiku jedného z rímsko-katolíckych pápežov. Proroctvá začínajú Celestýnom II. (Zvoleným do úradu r. 1143) a končiac posledným (pravdepodobne neskôr pridaným) pápežom, menovaným ako "Peter Rímsky" - Petrus Romanus, ktorého pontifikát skončí zničením Ríma. Niektorí datujú vznik Malachiášovho proroctva do 12 storočia. Skeptici však radia vznik proroctva až do konca 16 storočia.

Proroctvá sú neobyčajné predovšetkým tým, že vznikli pred začiatkom panovania jednotlivých pápežov, a vo veľa prípadoch neobyčajne sedia na charakteristiky a vlastnosti jednotlivých pápežov.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Proroctv%C3%AD_svat%C3%A9ho_Malachi%C3%A1%C5%A1e