VEDECKÉ "ROZPORY" V BIBLII

V kresťanskom svete dnes prevláda názor, že biblia je kniha teologická, nie vedecká. Preto je biblia neomylná v teologickej časti, nie však v časti vedeckej. Tento názor vznikol nie preto, že by tak písala biblia, ale preto, že údajne objavy dnešných vedcov sa nezhodujú s opisom sveta ako ho opisuje biblia. Keď sa teda títo "kresťania" majú rozhodnúť, či budú viac veriť tomu čo je napísané v Božom slove, alebo tomu čo údajne vyskúmali vedci, rozhodnú sa pre vedcov. Takýto názor však nie je biblický, keďže Písmo učí že celá biblia je Bohom inšpirovaná 2 Tim 3:16, a nielen určité teologické časti biblie 

2. list Timotejovi 3:16
"Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti"

Keďže biblia bola napísaná pod vedením Ducha Svätého, nutno brať celú bibliu aj vo vedeckej časti za neomylnú, pretože Boh sa vo vede mýliť nemôže. Vedecký opis v biblii je preto dnes nutné deliť do 4 kategórii :

A : VEDECKÝ OPIS SVETA V BIBLII O KTOROM DNES NIKTO NEPOCHYBUJE, ŽE JE SPRÁVNY :

1 : Biblia správne učí že Zem "visí na ničom", a teda nie je ničím priamo podopretá, vznáša sa teda vo vesmíre

Jób 26 : 6-7
"6 Podsvetie je pred ním obnažené, zhubca nie je zahalený pred ním. 7 Nad prázdnom on rozostiera sever, na nič zavesuje Zemeguľu"
_____________

2 : Biblia správne opisuje kolobeh vetra

Kazateľ 1 : 5-6
"5 Slnko vychádza a slnko zapadá a ženie sa späť na miesto, kde (zasa) vyjde. 6 Veje na juh a obráti sa na sever, v ustavičnom krúžení duje vietor a vietor sa vo svojom kolobehu opätovne vracia."
_____________

3 : Zrážanlivosť krvi u novorodenca dosahuje svoj vrchol ôsmeho dňa, potom klesá. Zrejme preto nie je žiadnou náhodou, že mužská obriezka sa diala presne v 8 deň Lv 12:3

Kniha Levitikus 12:3
"Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka"
______________

4 : Biblia správne popisuje kolobeh vody

Kniha Kazateľ 1:7
"7 Všetky rieky tečú do mora, a more sa nepreplňuje. Kde vyvreli, k tomu miestu tečú rieky späť, aby sa odtiaľ vydali na novú cestu."
______________

5 : Biblia správne opisuje, že náš vesmír mal svoj počiatok a teda že neexistuje od večnosti

Kniha Genezis 1:1
"Na počiatku stvoril Boh nebo a zem."
______________

6 : Biblia správne opisuje, že svet sa skladá z toho čo nie je voľným okom viditeľné - atómy. Atómy síce sú vidno mikroskopom, lenže biblia bola napísaná pre ľudí pred 2000 rokmi, a oni vnímali viditeľné veci len na základe zraku, keďže vtedy ešte neexistovali mikroskopy.

List Hebrejom 11:3
"Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné."
________________


7 : Biblia správne predpovedá, že každá hviezda má iný jas. To pritom nemusela byť v 1 storočí taká samozrejmosť. Hviezdy by mohli mať rovnaký jas, a dôvod prečo je vidieť jeden jas hviezdy silnejší než druhí by bol vzhľadom na ich rozdielnu vzdialenosť od Zeme.

Prvý list Korinťanom 15: 41
"41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom."
_______________

8 : Biblia správne predpovedá, že hlboko pod Zemským povrchom sa skrývajú obrovské zásoby vody - pramene.

Kniha Genezis 7 : 11
"11 V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty."
________________

9 : Biblia správne učí, že človek sa zbaví nečistôt najlepšie pri tečúcej vode. Tečúca voda totiž lepšie zmýva nečistoty, i baktérie než voda stojatá.

Levitikus 15:13
"A keď sa ten, kto má výtok, očistí od výtoku, napočíta si sedem dní na očistenie, vyperie si šaty a okúpe si telo v tečúcej vode; potom bude čistý."
__________________

10 : Biblia správne predpovedá, že aj vo veľmi hlbokých hĺbkach - na morskom dne, žijú morské živočíchy. Vedci si ešte pritom pred desiatkami rokov mysleli, že život na morskom dne nie je možný, keďže tu panuje obrovský tlak, tma a zima.

Žalmy 8: 7-9
"7 a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy: 8 ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú zver, 9 vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom."
» en.wikipedia.org/wiki/Deep_sea_c
...

__________________

11 : Biblia správne učí o nevyhnutnej životnej dôležitosti krvi v ľudskom tele

Levitikus 17:11
"11 Veď duša živočícha je v krvi a dal som vám ju pre oltár, aby ste ňou zmierovali svoje duše. Krv sprostredkuje zmierenie, lebo v nej je život..... 14 Lebo život každého stvorenia je v jeho krvi."
________________

12 : Biblia správne učí, že všetci ľudia pochádzajú od jedného človeka 1 Kor 15:22; Kaz 9:3

1. list Korinťanom 15:22
"Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi."

Kazateľ 9:3
"To je zlo, ktoré lipne na všetkom, čo sa deje pod slnkom; že všetko má rovnaký osud a aj srdcia Adamových synov sú plné zla, v ich srdciach (prebýva) nerozumnosť, pokým žijú. A čo bude potom? "(Pôjdu) k mŕtvym!"

Veda dnes potvrdzuje, že DNA u všetkých ľudí je si navzájom podobná na 99,9%. Takáto malá diverzifikácia by sa dala vysvetliť jedine tým, ak by všetci ľudia mali jedného spoločného predka.
» humanorigins.si.edu/multimedia/vide... 
                                                                                                      __________________


13 : Biblia správne učí o infekčnosti chorôb a nariaďuje voči ním úspešnú prevenciu šírenia choroby

Levitikus 13 : 45 - 52
"45 Malomocný, ktorý je napadnutý touto vyrážkou, nech chodí s roztrhnutým odevom, vlasy nech má voľne rozpustené, nech si zakryje bradu a nech volá: »Nečistý, nečistý! 46 Zostane nečistý dovtedy, kým bude mať vyrážku. Je nečistý, musí bývať osve, bude sa zdržovať mimo tábora..................52 Šaty, tkanú či plátennú, pletenú alebo súkennú látku alebo kožený predmet, nech je to čokoľvek, na čom sa ukázala škvrna, spáli, lebo je to nebezpečné malomocenstvo a taká (vec) sa musí úplne spáliť."
_________________

14 : Jeden z prvých odkazov na migráciu vtákov. Mnohé druhy bocianov, holubíc, žeriavov a lastovičiek sú sťahovavé.

Kniha proroka Jeremiáša 8:7

7 Kým ešte aj bocian na nebesiach zná svoje určené časy, a hrdlička, lastovička i zorav zachovávajú čas svojho príchodu; ale môj ľud nezná poriadku Hospodinovho. 

___________________

15 : Biblia správne posudzuje predpoveď počasia

Evanjelium podľa Matúša 16:2

"A on odpovedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa červenie nebo, 3 a ráno: »Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka.« Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia časov neviete!"
» www.scientificamerican.com/article/is-ther...
» hmn.wiki/sk/Middle_latit...
____________________

16 : Biblia správne učí, že žiadna hmota už ďalej nevzniká (iba sa premieňa)
"Tak boli DOKONCENE nebesia a zem a všetko ich vojsko." (1. Mojžišova 2:1)
______________________

17 : V roku 1993 juhokórejské výskumné centrum vykonalo vedeckú štúdiu porovnávajúcu 12 trupov rôznych tvarov s archou s objemom 1,5 milióna kubických stôp, ktorú postavil Noe. Zistili, že žiadny moderný dizajn nemôže prekonať Noemovu archu, respektíve vzhľadom na požadovaný objem mala Noemova archa z hľadiska stability najlepšie parametre "A takto ju postavíte: Archa má byť 300 lakťov dlhá, 50 lakťov široká a 30 lakťov vysoká." 1. Mojžišova 6:15)

____________________


18 : Biblia správne učí, že malé množstvo vína zlepšuje činnosť žalúdka, ako aj na celkové zdravie.

1. list Timotejovi 5:23

"Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína."

https://www.ctvnews.ca/health/red-wine-may-be-better-for-the-digestive-system-than-any-other-alcohol-1.4568918

_______________________


19 : Biblia veľmi správne učí, že muž je hlavou ženy a ženy majú byť podriadené mužovi. Tým biblia obhajuje patriarchát. A skutočne, aj realita nám ukazuje, že muži sú múdrejší a ctižiadostivejší než ženy a preto je logické, že práve oni by mali mať nadvládu, a IBA oni tvoriť všetky potrebné úrady. Nie je žiadnou náhodou, že vo všetkých TOP rankingoch šachistov, matematikov, fyzikov, astronómov, chemikov, vedcov, tvoria drtivé % práve muži, zatiaľ čo ženy len zanedbateľné %. To je jasný dôkaz, že muži sú múdrejší než ženy.

1. Petrov list 3:1

"Podobne ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien"

List Kolosanom 3:18

"Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!"

List Efezanom 5:23

"lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela."


MEDZI 2 KATEGÓRIU PATRIA RÔZNE JAVY V BIBLII V KTORÝCH DNEŠNÍ NEKRESŤANIA VIDIA ROZPORY AKO NAPRÍKLAD :
1 : Vzkriesenie človeka Sk 24:15
2 : Ježišove zázraky a zázraky apoštolov - nakŕmenie 12 tisíc ľudí 5 chlebmi Mk 8:19 / uzdravenie vkladaním rúk chorých Mk 6:5 / Ježiš kráčajúci po mori Mt 14:25 / Premena vody na víno Jn 4:46
3 : Magické tvory - Hovoriaci had Gn 3:1 / obri Gen 6:4 / drak Žalm 74:13 / Levitan Žalmy 104:26
4 : Zázraky v Sinaji - rozdelenie morskej hladiny Ex 14: 16-27 / padajúca manna na púšti Žalm 78:24 / Vytryskujúca voda zo skaly po udretí palice Nm 20:11
5 : Ako prežil Jonáš v bruchu veľryby tri dni a tri noci ? Jon 2:1
6 : Ako sa všetky zvieratá dostali do archy Gn 7: 14-15 / Ako sa všetky zvieratá zmestili do archy Gn 7: 14-15 ? / Ako sa zvieratá po potope dostali na kontinenty ?
7 : Ako je možné že patriarchovia žili stovky rokov ? Gn 5:18;11;14;17;20 ?
Atd, Atd.......

Hore uvedené javy dnešná veda a skeptici označujú za nemožné, pretože sa vymykajú prírodným zákonom. Nejde však o rozpory nezlučiteľné s realitou, pretože si treba uvedomiť, že pre Boha nie je nič nemožného, a že On sa nachádza aj nad prírodnými zákonmi, ktoré on stvoril a ktoré On dokáže "porušiť" keď ide stvoriť zázrak. Pre neho nie je problém svojou mocou vykonať zázrak, zhromaždiť zvieratá do archy, umožniť prežitie človeka v bruchu veľryby, stvoriť magické tvory, Vyvinúť ľudské orgány, ktoré by dokázali prežiť stovky rokov a mnoho iných vecí...


MEDZI 3 KATEGÓRIU PATRIA TIE BIBLICKÉ VERŠE, KTORÉ SA NA PRVÝ POHĽAD JAVIA AKO ROZPORY, ALE PO ICH BLIŽŠOM PRESKÚMANÍ A POCHOPENÍ ICH DOBOVÉHO KONTEXTU ČI ICH PREPOČÍTANÍ PRESTANÚ DÁVAŤ ROZPORY :

Medzi 3 kategóriu patria tie biblické verše, ktoré sa na prvý pohľad javia ako rozpory, ale po ich bližšom preskúmaní a pochopení ich dobového kontextu či ich prepočítaní prestanú dávať rozpory :

1 : Ako sa mohli Izraeliti rozrásť zo 70 na 600 tisíc za 400 rokov, ak Jozef prišiel do Egyptu v 19 storočí pred n.l a Exodus sa odohral v 15 storočí pred n.l ?

Exodus 1:5 ; 12 : 37
"5 Všetkých duší, vlastných Jakubových potomkov bolo sedemdesiat duší. Jozef bol už v Egypte. 6 Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé to pokolenie.............37 Nato sa Izraeliti pohli z Ramesesu do Sokotu, bolo ich asi šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí.

Komentár : Ak by bol populačný rast 3% ročne, populácia by sa každých 25 rokov zdvojnásobila. Za 400 rokov by došlo 16 krát k zdvojnásobneniu populácie, takže zo 70 ľudí by vzniklo 4,58 milióna ! Izraelitov však bolo 600 tisíc, a spolu s deťmi a so ženami dajme tomu že 2,4 milióna. A teda stačil by populačný rast menší než 3% ročne, čo by stačilo na rozmnoženie Izraelitov z 70 na 2,4 milióna. 3% rast, alebo menší je reálny, veď aj dnes vidíme v mnohých Ázijských či Afrických krajinách populačný rast pohybujúci sa okolo 3%.
_________________

2 : Ako mohli ľudia postaviť Babylonskú vežu vysokú až do nebies Gn 11 : 4-9 ?

Komentár : Babylonská veža nebola postavená do nebies, Boh totiž zakročil a stavbe krátko po jej vzniku zabránil 

Genezis 11 : 4-9
"4 Potom povedali: "Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!" 5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia, 6 a povedal: "Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. 7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!" 8 A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. 9 Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi."
___________________

3 : "Cesta z Egypta do Kanaánu trvala Izraelitom 40 rokov Ex 16:35, no takáto cesta by aj v tom čase netrvala dlhšie ako niekoľko týždňov."

Komentár : Je pravda, že Izraeliti putovali púšťou 40 rokov, no nebolo to preto, že by v nej neustále sami na základe vlastného navigačného systému blúdili, ale preto že ich Boh týmto potrestal za ich hriechy Nm 32:13; Nm 14: 28-35. Boh teda Izraelitom znemožnil aby našli správny smer z púšte skorej než za 40 rokov a ponechal ich 40 rokov trápiť sa v púšti.
____________________

4 : Netopiere sú podľa biblie vtáky Lev 11:13, 19

Komentár : To samozrejme nie je rozpor, iba rozdielne definície pre vtáctvo. My dnes zaradujeme do vtáctva zvieratá ktoré majú krídla, zobáky a kladú vajcia. V minulosti stačilo aby sa do vtáctva zaradili všetci tí ktorí majú krídla a požadovanú veľkosť. V podstate teda v minulosti bolo menej delení zvierat na jednotlivé poddruhy, a bolo to tak lepšie a prehľadnejšie.
____________________

5 : Biblia hovorí, že zajac je nečistý, pretože "prežúva", ale nerozdeľuje kopytá. Ale zajace nie sú prežúvavce a "neprežúvajú" Lev 11:5-6

Komentár : Neviem odkiaľ sa berie tvrdenie, že zajace nie sú prežúvavce, keď oni prežúvavce sú, pretože potravu prežúvajú.
» www.thesprucepets.com/train-rabbit-no...                                                                                                                       _____________________

6 : Ako mohli Absolonove vlasy vážiť 1,6 kilogramu ?

2. kniha Samuelova 14:26
"A keď sa ostrihal - strihal sa na konci každého roku, musel sa strihať, lebo mu boli ťažké vlasy -, vlasy z jeho hlavy vážili dvesto šeklov podľa kráľovskej váhy."

Komentár : 1 šekel je približne 8 gramov, takže 200 šeklov by bolo 1,6 kilogramu. Ako si dnes niektorí dávajú, umelé guličky do vlasov, tak isto si mohol dávať desiatky guličiek do vlasov aj Absolon, ibaže by to boli ťažké olovené guličky ktoré vážia 12 g / cm3.
____________________

7 : Ak trvalo 3 dni prejsť cez Ninive, Ninive by muselo mať približne 70 kilometrov do priemeru ! Jon 3:3

Kniha proroka Jonáša 3:3
"Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, bolo treba tri dni, aby sa prešlo cezeň."

Komentár : Tri dni boli potrebné na poprechodenie všetkých ulíc po meste. Jonáš poprechodil všetky ulice, keďže rozhlasoval Božiu správu celému Ninive ! Kto chcel poprechodiť a porozhlasovať celé posolstvo všetkým uliciam mesta, potreboval na to tri dni.
_____________________

8 : Ako mohol mať Abiáš tak silný hlas, že ho počulo až 1,2 milióna vojakov 2 Kr 13 : 3-5 ?

Druhá kniha Kroník 13 : 3-5
"3 Abiáš začal vojnu so štyristotisícovou armádou hrdinských bojovníkov, vyberaných chlapov, Jeroboam však viedol proti nemu do boja osemstotisíc vyberaných mužov, udatných hrdinov. 4 Abiáš sa postavil na vrchu Semeron, ktorý bol v Efraimskom pohorí, a hovoril: "Čujte ma, Jeroboam a celý Izrael: 5 Vy neviete, že Pán, Boh Izraela, dal naveky kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi; jemu a jeho synom zmluvou soli?!"

Komentár : Ak by bol 1 vojak na 1m2, tak 1,2 milióna vojakov by sa zmestilo na územie 1,2 km2, čo je územie o veľkosti štvorca 1x1,2km. Je možné že na každých tristo metrov bol jeden veliteľ, ktorý tlmočil Abiášovu zvesť vojsku. Takže Abiáš povedal svoj pokrik, ten bolo počuť do 300 metrov, a tí čo boli vo vzdialenosti 300 metrov od Abiáša pretlmočili čo hovoril Abiáš ďalšej časti vojska ktoré Abiášov hlas nepočulo, a takto to fungovalo až po koniec vojska.
____________________

9 : Keď bol Šalamún pomazaný za kráľa, ľud spieval a kričal tak hlasno, že to spôsobilo zemetrasenie?! 1 Kr 1 :39-40

Komentár : Prvá kniha kroník 1 : 39-40
"39 Kňaz Sadok vzal zo stanu roh s olejom a Šalamúna pomazal. Potom trúbili na trúbu a všetok ľud volal: "Nech žije kráľ Šalamún!" 40 Potom všetok ľud vystupoval za ním, ľudia hrali na flautách a radovali sa tak veľmi, že sa až zem pukala od ich jasotu"

Ide o nepochopenie veršu. Pukotanie zeme nespôsobilo hranie na hudobné nástroje, ale "radovanie sa", pričom do tohto radovania zrejme patrí poskakovanie, tanec. Zem bola zrejme veľmi vyschnutá, a dav veľký a silno poskakujúci.
______________________


10 : Biblia učí, že ďaleké a prehlboké veci sa nedajú odhaliť. Kaz 7:4. To však nie je pravda. Ponorkami totiž dnes odhaľujeme veci, ktoré sú kilometre pod morskou hladinou !

Komentár : Kazateľ 7 : 23-24
"23 Toto všetko som skúmal v múdrosti. Povedal som si: "Rád by som bol múdry!" - a ona sa odo mňa vzdialila. 24 Ďaleké je všetko, čo už bolo, a také hlboké, až prehlboké je to, kto to odhalí?"

Treba si uvedomiť, že biblia bola napísaná a adresovaná ľudom v staroveku, a teda nie pre novodobých čitateľov z 21 storočia, ale pre starovekých ľudí. A v staroveku skutočne platilo, že neexistovali ponorky a nikto z ľudí vtedy ešte neodhalil podmorské hlbiny, a teda to čo sa písalo v Kaz 7: 23-24 odrážalo vtedajšiu realitu.
_______________________

11 : Ježiš nemá pravdu, keď hovorí, že horčičné semienko je najmenšie semienko. Mt 13:31-32, sú aj menšie semienka.

Komentár : Evanjelium podľa Matúša 13: 31-32
"31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. 32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch."

Treba sa znovu pozerať na dobový kontext. Ježiš prednášal starovekým Izraelitom a v starovekom Izraeli skutočne bolo horčičné zrnko najmenšie zo všetkých zŕn.                                                               _____________________  


12 : Ježiš hovorí, že nikto nevie, odkiaľ vietor fúka. V tom sa však, samozrejme, mýlil. Smer a rýchlosť vetra sa dajú ľahko merať Jn 3:8

Komentár : Evanjelium podľa Jána 3:8
"Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha."

Treba si uvedomiť, že biblia bola napísaná a adresovaná ľudom v staroveku, a teda nie pre novodobých čitateľov z 21 storočia, ale pre starovekých ľudí. A v staroveku skutočne platilo, že neexistovali predpovede počasia smeru vetra a meteorológia tak ako ju dnes poznáme, takže vtedajší ľudia vtedy nedokázali odhadovať smer vetra. A teda to čo sa píše v Jn 3:8 odrážalo vtedajšiu realitu.
______________________

13 : Boh stvoril hviezdy, pravdepodobne všetky naraz v štvrtý deň stvorenia a "ani jedna nezlyhá" Iz 40:26 Ale dnes sa formujú nové hviezdy a staré hviezdy umierajú, rovnako ako to bolo posledných 13 miliárd rokov.
Izaiáš 40:26 " Zdvihnite oči a hľaďte, kto stvoril tieto veci, ktorý podľa počtu vyvádza ich vojsko: všetkých pomenúva podľa veľkosti svojej sily, lebo je silný v moci; ani jeden nezlyhá."

Komentár : Pravdepodobne ide o zlý preklad. V Roháčkovom preklade je text nasledujúci :

Izaiáš 40:26
"26 Pozdvihnite svoje oči k výšinám a vidzte, kto to všetko stvoril? Ten, ktorý vyvodí ich vojsko v plnom počte, volá ich všetky podľa mena. Pre množstvo vlády a preto, že je mocný a silný, NIKTORE NESMIE CHYBAT"

A teda je tu používaný výraz "niktore nesmie chýbať" čo dáva zcela iný význam vety a chápe sa to tak, že Boh pozná a stvoril všetky hviezdy, a v jeho stvoriteľskom pláne každá hviezda nesie svoju funkciu a dôležitosť a každú jednu hviezdu vytvoril preto lebo tak chcel.
_______________________

14 : Biblia sa zmieňuje o kruhu, ktorého rozmery by urobili Pí rovné 3 a nie 3,14.

Prvá kniha kráľov 7: 23-26
"26 : A urobil roztavené more, desať lakťov od jedného okraja k druhému , bol dookola a jeho výška bola päť lakťov, a tridsať lakťový rad ho obkolesoval dookola.

Komentár : výška a teda polomer je 5 lakťov, a obvod je 30 lakťov. Podľa vzorcu O = Pi x D
30 = Pi x 10
Pi = 30/10 = 3
Nejde však o rozpor, keďže biblia často krát čísla zaokrúhľuje, napr. Ex 12:37; Nm 1:41..
___________________

15 : Jakub hovorí, že už za jeho čias boli všetky zvieratá, vtáky, hady a morské tvory skrotené ľuďmi, čo nie je pravda !

Jakubov list 3:7
"7 Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, 8 no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže."

Komentár : Pod pojmom skrotenie sa tu nemyslí to, že by ľudia umiestnili reťaze na dané zvieratá, ale jednoducho to, že ľudia majú nadvládu nad každým zvieraťom na Zemi Gn 1:28
Genesis 1:28:
"...panujte nad rybami mora a nad nebeským vtáctvom a nad všetkým živým tvorom, ktorý sa hýbe na zemi."
___________________

16 : V Am 5:8 sa píše, že v súhvezdí Orionu je len 7 hviezd, čo nie je pravda, hviezd je tam oveľa viac.

Kniha proroka Amosa 5:8
"Hľadajte toho, ktorý robí sedem hviezd a Oriona a premieňa tieň smrti na ráno a zatemňuje deň nocou, ktorý volá po morských vodách a vylieva ich na tvár zeme: Jeho meno je PÁN:"

Komentár : Podľa všetkého ide o zlý preklad, v iných prekladoch sa píše :
Kniha proroka Amosa 5:8
"8 On stvoril Plejády a Orión, temnosť na ráno obracia a deň zatemňuje na noc; on privoláva vody mora a vylieva ich na povrch zeme, Jahve je jeho meno."

Výraz "Plejády" neoznačuje sedem hviezd, ale je výrazom pre "zoskupenie neurčitého počtu hviezd".
_____________________

17 : Pavol hovorí že evanjelium bolo v jeho čase hlásané až do končín Zeme po celej Zemi Rim 10:18

List Rímanom 10 : 16-18
"16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?" 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta."

Komentár : Ježiš bol ukrižovaný v roku 33 n.l, a list Rímanom bol napísaný okolo roku 54 n.l. To je doba 21 rokov od Ježišovho ukrižovania, čo je dostatočná dlhá doba, aby desiatky učeníkov aj s Božou pomocou prešli na dopravných prostriedkoch celý svet.                                                                                      _____________________

18 : Biblia označuje mesiac ako svetlo, no mesiac nie je zdrojom svetla, ale svetlo iba odráža od slnka Gn 1:16

Kniha Genezis 1:16
"16 A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy."
Nie je to rozpor, pretože biblia nepíše o tom že mesačné svetlo je zdrojom svetla, iba píše o tom, že to je svetlo, a to je naozaj pravda. Mesiac totiž naozaj na oblohe svieti ako svetlo.
______________________

19 : Ježiš lieči epileptického "blázna" tým, že "karhá diabla". Epilepsiu spôsobujú diabli. Lk 9:39

Evanjelium podľa Lukáša 9:39
"Hľa, zmocňuje sa ho duch, z ničoho nič kričí, hádže ním, až mu ide pena; ťažko ho opúšťa a týra ho."

Komentár : Epilepsiu skutočne spôsobujú zlí duchovia ako je vidno z biblie. A nielen epilepsiu ale aj ostatné choroby. Zlí duchovia sú neviditeľné duchovné entity v ľudskom tele, ktoré sa pochopiteľne nedajú zmerať hmotnými prístrojmi. Spôsobujú jednotlivé choroby narúšaním biologických pochodov v ľudskom tele.

____________________

20 : Biblia učí že človek rozmýšľa v srdci

Evanjelium podľa Lukáša 24:38
"On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?"

Komentár : Človek sa skladá nielen z hmotného teľa ale aj z nehmotnej duše. Táto nehmotná duša sa nachádza v srdci. V nej sa vytvára vedomie a myšlienky. Vedomie a myšlienky ďalej putujú zo srdca krvou do hmotného mozgu a v mozgu keďže je hmotný, sa dajú zmerať a prejavujú sa v ňom.
_____________________

21 : Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné. No, toto je jediné proroctvo, ktoré sa nikdy nesplní. Keďže Mesiac nemá vlastné svetlo, ale iba odráža svetlo slnka, nikdy nemôže svietiť ako slnko. A slnko nebude, aspoň nie, kým ho budú vidieť ľudia, svietiť 7-krát tak jasne ako teraz

Kniha proroka Izaiáša 30:26
"Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnca, svetlo slnca však bude sedemnásobné (ako svetlo siedmich dní) v deň, keď obviaže Pán zlomeninu svojho ľudu a dotlčené rany vylieči.

Komentár : Boh môže zosilniť jas svetla na 7 násobok, a súčasne môže docieliť toho, aby viac slnečných lúčov než zvyčajne dopadalo na mesiac, čo bude mať za následok zvýšenie mesačného jasu až na úroveň slnka.
_____________________

22 : Biblia učí, že more neprekročí svoju hranicu. To však nie je pravda, tsunami a globálne otepľovanie sposobujú vzostup morskej hladiny nad piesok.

Kniha proroka Jeremiáša 5:22
Či sa nebojíte mňa? - hovorí Pán. Či sa netrasiete predo mnou, ktorý som piesok určil moru za breh sťa hrádzu večnú, ktorú neprekročí ? Hoci sa vzpínajú, nezmôžu nič, jeho vlny hučia, a predsa ho neprekročia.

Komentár : Treba si uvedomiť, že existuje viacero Božích fyzikálnych zákonov. Jeden z Božích zákonov určuje, že vlny mora za štandardných podmienok neprekročia pevninu, toto je večne platný príkaz, ktorý je stále v platnosti a stále funguje. Potom však existujú ďalšie Božie fyzikálne zákony ako to, že morská hladina sa môže zvýšiť ak začne veľa pršať, alebo ak sa roztopia ľadovce či dôjde k tektonickým zlomom pri vzniku tsunami, alebo ak padne do mora meteorit. Tieto zákony sú však MIMO prvotného zákona o neprekročení morských vĺn za štandardných podmienok. Prekročenie morských vĺn pevninu teda nie je porušením prvého Božieho zákona ktorý zostáva navždy v platnosti a o ktorom sa píše v Jer 5:22, ale uplatnením iných Božích zákonov, ktoré dovoľujú zdvihnutie morskej hladiny pri určitých okolnostiach.
______________________


23 : Biblia učí, že Zem je plochá, pretože má končiny Sk 13:47, je opisovaná ako zemekruh Zalmy 97:4, z vysokého miesta je vidno celú Zem Dan 4:8

Skutky apoštolov 13:47

"Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme."

Poznámka : Lenže končiny Zeme mohli byť myslené v zmysle Zemskej výšky a nie šírky. V prípade zemskej šírky by išlo o končiny vrchov. Končiny Zeme by teoreticky mohli byť aj na guľatej Zeme v zmysle oddeľovania územia. Tak napríklad končiny polguľe je rovník. Končiny severnej pologuli Severný pol, a Južnej pologule zas Južný pol. Aj kontinenty majú svoje končiny pri pobrežiach, aj štáty majú svoje končiny pri hraniciach..

_____________________

Žalmy 97:4

"Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa."

Poznámka : Ak by autor opisoval zemekruh ako celú Zem vrátane jej výšky, dlžky a šírky, potom by naša Zem bola opísaná ako valec, kedže povrch by bol vo forme kruhu, no hĺbka vo forme valca. Pravdepodobne teda autor opisoval výlučne zemský povrch, a ten by aj v prípade gule mal tvar kruhu, pretože povrch gule - jeho obvod, má tvar kružnice - kruhu.

_________________

Kniha proroka Daniela 4:8

"Strom vzrastal a mohutnel, jeho výška siahala do neba a bolo ho vidieť až na koniec celej zeme."

Poznámka : Závisí od toho čo myslel autor pod pojmom "celej zeme". V Dan 8:19 sa uvádza, že ten strom bol Baltazár, a končiny Zeme bola jeho vláda. Baltazár však vládol len určitej časti Zeme - územiu. Ak mal teda autor pod pojmom "zem" na mysli túto časť územia, potom by to vyjadrovalo jeho výraz "celej Zeme".