ABITÍNSKY MUČENÍCI

Svedectvo zo súdnych spisov, ktoré zozbieral dejepisec Baronius z roku 303 :

"V africkom meste Abitina, v ktorom z rozkazu pohanského cisára Diokleciána všetky kresťanské svätyne boli zborené, zhromaždili sa mnohí kresťania, muži i ženy, napriek cisárskemu zákazu v istom dome, aby tam Omšu svätú slávili. Boli tam však od pohanov vysliedení, zajatí a k cisárskemu sudcovi na verejné námestie odvedení. Na tom námestí boli tiež omšová kniha a iné posvätné knihy, ktoré pohania kresťanom odňali, s veľkou potupou do ohňa vrhnuté, avšak Boh zoslal náhle veľký lejak, ktorý oheň uhasil, takže knihy od spálenia boli uchované. To vydesilo sudcu tak, že zajatých kresťanov, tridsaťštyri mužov a sedemnásť žien, poslal vo vojenskom sprievode do mesta Kartágo k samému cisárovi".........................................................

Poznámka : Mučeníci sa pred cisárom priznali že omšu Svätú slúžili, za čo ich cisár dal zbiť a poslal do žalárov, kde boli celý čas bez jedla a pitia a bolestivou mučeníckou smrťou tak zomreli.