ÚMRTIE RATZINGERA

Tento pápež so sebou niesol veľmi zaujímavé numerologické "náhody" a znamenia

1 : Jeden z mála pápežov čo sa dobrovoľne vzdal pápežstva - naposledy sa tak v RKC stalo až pred 600 rokmi !

________________

2 : Vzdal sa pápežstva 11 februára a teda v deň vzniku Vatikánu - vznik Vatikánu 11 február 1929

________________

3 : Zomrel 31.12 - Na Silvestra

________________

4 : V Benediktovom mene sa pozoruhodne ukrýval skrytý kód jeho úmrtia

Benedikt XVI = v tabuľke ASCII má jeho meno spolu s rímskymi číslami hodnotu 598

B + E + N + E + D + I + K + T = 66 + 69 + 78 + 69 + 68 + 73 + 75 + 84 = 582

582 + XVI = 582 + 16 = 598

https://sk.wikipedia.org/wiki/ASCII

598 je číslo, ktoré keď rozložíme a vynásobíme dostaneme 5 x 9 x 8 = 360 ! 360 je číslovka ktorou sa všade v administratíve zaokrúhľuje jeden rok. 360 deň je teda posledný deň v roku - Silvester !!! A práve Silvester, posledný deň v roku bol dátum Ratzingerovho úmrtia. Zaujímavá "náhoda".

________________

5 : Nemenej zaujímavé je tiež to, že Benediktove nástupnícke číslo XVI dáva hodnotu X + V + I = 16

Vatikán uviedol, že Ratzinger zomrel ráno o 9:34.

Sčítaním hodnoty 9:34 dostaneme 9 + 3 + 4 = 16 !

Ratzingerovo nástupnícke číslo XVI teda bolo predzvesťou dátumu jeho úmrtia !!!

Ak si to teda zhrnieme, tak na základe pápežovho mena Benedikt XVI sa dalo numerologicky zistiť nielen deň jeho úmrtia, ale aj čas jeho smrti !!! To je skutočne šokujúce a štatisticky extrémne nepravdepodobné, že ide o náhodu, zvlášť ak k týmto náhodám pripočítame aj ďalšie "náhody" ktoré sa k Ratzingerovi viažu.

https://www.topky.sk/cl/11/2441455/Zomrel-emeritny-papez-Benedikt-XVI---Toto-sa-bude-diat-po-jeho-smrti#disqus_holder

Na otázku prečo sa práve u Ratzingera udialo toľkoto znamení, je odpoveď tá, že to je preto, že Ratzinger bol pápež po ktorom nasledoval pápež František - šelma zo Zjavenia. Boh skrze Františka ukázal veľa znamení, čím nám všetkým dokázal, že práve František je šelma zo Zjavenia. Boh vykonal veľa znamení na Ratzingerovi preto, lebo Ratzinger spolupracoval s Františkom a odovzdal mu svoje pápežstvo. Títo dvaja pápeži sú teda ako keby spojené nádoby, Ratzinger je 7 kráľ apokalypsy "ktorý smie zostať len krátky čas Zjv 17:10". Tým, že Boh vykonal veľa znamení na 7 kráľovi apokalypsy, dokázal nám kresťanom aby sme sa presvedčili o tom, že práve Ratzinger je 7 kráľ apokalypsy, a tým pádom mohli zistiť kto bude 8 kráľ apokalypsy a šelma, a tou šelmou je pápež František, ktorý nastúpil po Ratzingerovi ako 8 kráľ apokalypsy. Ak teda Boh vykonal veľa znamení na Františkovi, preto aby sme mohli uveriť, že František je 8 kráľ apokalypsy - šelma, nie je potom vôbec na počudovanie, že viacero znamení vykonal aj na jeho predchodcovi Ratzingerovi, v tom, aby nám ešte viac uľahčil identifikovanie, kto je 8 kráľ apokalypsy - šelma.