KRESŤANSKÝ EXORCIZMUS

Neuveriteľné aké silné je Božie slovo, ako zlí duchovia z ľudí vychádzajú pri mene Ježiš, to vidíme na týchto videách, kedy v mene Ježiš, zlí duchovia z ľudí vychádzajú, a tí sa začínajú mykať, padať, smiať sa, nekontrolovateľne triasť. Je to zcela biblické, pretože démoni keď vystupujú z človeka, ten človek sa začne triasť a nekontrolovateľne mykať Lk 9:39-42. Keď démoni ucítia príchod Božej sily začnú človekom triasť a mykať všetkými možnými spôsobmi Lk 9: 39-42

Evanjelium podľa Lukáša 9:39-42

""Učiteľ, prosím ťa, pozri sa na môjho syna, je to moje jediné dieťa! 39 Hľa, zmocňuje sa ho duch, z ničoho nič kričí, hádže ním, až mu ide pena; ťažko ho opúšťa a týra ho. 40 Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli....... 42 Ako prichádzal Ježiš, zlý duch ho zhodil a zmietal ním. Ježiš nečistému duchu pohrozil, chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi."