POHYBUJÚCE SA SOCHY

Fenomén pohyblivých sôch sa vyskytol v lete 1985 v Írsku, kde sa v niekoľkých rôznych častiach krajiny hlásilo, že sa sochy Panny Márie spontánne pohybujú. V Ballinspittle, grófstvo Cork, v júli 1985 pozorovateľ tvrdil, že videl, ako sa samovoľne pohybovala cestná socha Panny Márie. Podobné udalosti boli hlásené krátko potom v Mount Melleray, County Waterford, a na približne 30 ďalších miestach v krajine, pričom sa nejednalo výlučne o mariánske zjavenia. Niektoré z nich zahŕňali ďalšie božské postavy alebo svätých, ktorí sa objavili v škvrnách na stenách kostola atď. Až 100 000 ľudí navštívilo samotné miesto Ballinspittle. Katolícka cirkev však k týmto zázrakom zostala zdržanlivá a veľmi skeptická a miestny biskup vyhlásil celý fenomén za "ilúziu".

https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_statues