KRESŤANSKÍ MUČENÍCI

Počas histórie ľudstva existovali tisícky rôznych náboženstiev. 99,9% z nich buď vymreli, alebo sa nedokázali vo svete presadiť a dnes ich preto vyznáva ani nie 1% populácie. Kresťanstvo sa radí medzi tých 0,1% náboženstiev, ktoré nielen prežili, ale ktoré sa aj rozšírili do celého sveta. Je to takým malým zázrakom, že sa to podarilo práve kresťanstvu. A to platí 2 násobne, keď si uvedomíme že kresťanstvo bolo od svojho počiatku, až do milánskeho ediktu v roku 313 prenasledované a opovrhované a napriek prenasledovaniu sa nerozpadlo.

Spisy, ktoré učia o kresťanskom prenasledovaní, opovrhnutí, nepríjemnostiach spojených s kresťanstvom a mučeníctve sú nasledujúce :

1 : Novozákonné spisy : Skutky apoštolov 80, Zjavenie Jána 95; Prvý a druhý list Korinťanom 54; List Galaťanom 50-60; List Filipanom 50-60; Prvý a druhý list Solúnčanom 50-60 / Prvý a druhý list Timotejovi 50-60

2 : Pohanské spisy : Plínius mladší cisárovi Trajánovi 111 - 112 / Celsus 170 - 180 / Tacitus 115 / Suetonius 115

3 : Mimobiblické kresťanské spisy : Ignác Antiochijský 107 / Mučeníctvo Polykarpa 110-160 / Mathétov list Diognetovi 130 - 200 / Aristides 120-130 / Justín Martýr 150-160 / Octávius Minúcius Félix 160-250 / Hegesipus 165-175 / Athenagoras 175-180 / Irenej z Lyonu 185-190 / List z Viedne a Lyonu 178 / Skutky Petra 150-200 / Skutky Jána 150-20 / Skutky Pavla 150-200 / Skutky Ondreja 150-200 / Skutky Petra a Dvanástich 150-225

________________

Vývoj počtu kresťanov od roku 30 - 300 je nasledujúci :

__________________

Z pohanských spisoch :

1 : Plínius mladší cisárovi Trajánovi 111 - 112

"Mojou praxou, môj pane, je obrátiť sa na vás so všetkými záležitosťami, o ktorých mám pochybnosti. Lebo kto môže lepšie usmerniť moje váhanie alebo informovať moju nevedomosť? Nikdy som sa nezúčastnil súdnych procesov s kresťanmi. Preto neviem, aké trestné činy sa v praxi trestajú alebo vyšetrujú a v akom rozsahu. A ja som ani trochu neváhal, či by sa malo rozlišovať medzi veľmi mladými a vyspelejšími z dôvodu veku alebo bez rozdielu; či sa má udeliť milosť za pokánie, alebo ak bol človek kedysi kresťanom, nerobí mu dobre, že ním prestal byť; či sa má trestať samotné meno aj bez priestupkov, alebo len priestupky spojené s menom. Medzitým som v prípade tých, ktorí mi boli odsúdení za kresťanov, pozoroval nasledujúci postup: Vypočúval som ich, či sú kresťania; tých, čo sa priznali, som vypočúval druhý a tretí raz a vyhrážal sa im trestom; tých, ktorí zotrvali, som nariadil popraviť."

https://www.earlychristianwritings.com/text/pliny.html

2 : Celsus 175

"69. Iste nehovoríš, že keby Rimania v súlade s tvojím želaním zanedbávali svoje obvyklé povinnosti voči bohom a ľuďom a mali by uctievať Najvyššieho, alebo ho nazvať akokoľvek chceš, že by zostúpil a bojoval za nich, aby nepotrebovali inú pomoc ako jeho. Lebo ten istý Boh, ako vy sami hovoríte, odpradávna sľúbil toto a ešte oveľa viac tým, ktorí mu slúžili, a sami vidíte, ako pomohol im (židom) a vám (kresťanom) ! Namiesto toho, aby boli pánmi celého sveta, im nezostane ani ten kúsok zeme alebo dom; a pokiaľ ide o vás (kresťanov), ak niekto z vás prestúpi hoci aj v skrytosti, je vyhľadaný a potrestaný smrťou."

https://www.earlychristianwritings.com/text/celsus.html

3 : Suetonius 115

"Keďže Židia na popud Christa robili neustále nepokoje, vyhnal ich z Ríma." The Life of Claudius 25,4

https://www.earlychristianwritings.com/suetonius.html

4 : Tacitus 115

"To boli skutočne opatrenia ľudskej múdrosti. Ďalšou vecou bolo hľadanie prostriedkov na zmierenie bohov, a tak sa uchýlili k Sibylinským knihám, podľa ktorých sa modlili Vulcanus, Ceres a Proserpina. Aj Juno prosili matróny najprv na Kapitole, potom na najbližšej časti pobrežia, odkiaľ sa získavala voda na pokropenie vejára a obrazu bohyne. A tam boli posvätné hostiny a nočné bdenie, ktoré slávili vydaté ženy. Ale všetko ľudské úsilie, všetky prepychové dary cisára a zmierenia bohov nezahnali zlovestnú vieru, že požiar bol výsledkom rozkazu. V dôsledku toho, aby sa Nero zbavil hlásenia, upevnil vinu a uvalil tie najlepšie muky na triedu, ktorá bola nenávidená pre ich ohavnosti a ktorú ľud nazýval kresťanmi. Christus, od ktorého toto meno pochádzalo, utrpel za vlády Tiberia z rúk jedného z našich prokurátorov Pontia Pilata najvyšší trest a nanajvýš zlomyseľná povera, nateraz preverená, opäť prepukla nielen v Judei, prvý zdroj zla, ale dokonca aj v Ríme, kde všetky veci ohavné a hanebné zo všetkých častí sveta nachádzajú svoj stred a stávajú sa populárnymi. V súlade s tým boli najprv zatknutí všetci, ktorí sa priznali; potom, na základe ich informácií, bolo odsúdené obrovské množstvo ľudí, ani nie tak zo zločinu vypálenia mesta, ako skôr z nenávisti voči ľudstvu. K ich smrti sa pridal výsmech každého druhu. Pokryté kožou šeliem boli roztrhané psami a zahynuli, alebo boli pribité na kríže, alebo boli odsúdené na oheň a spálené, aby slúžili ako nočné osvetlenie, keď denné svetlo vypršalo

https://www.earlychristianwritings.com/tacitus.html