KOLSKÝ VRT - ZVUKY PEKLA

Zhrňme si niekoľko faktov o Kolskom vrte :

1 : Vrt sa nachádza na ruskom poloostrove Kola blízko mesta Zapoljarnyj. Cieľom vrtu bolo skúmanie zemskej litosféry. Vrt bol zahájený v roku 1970, pričom posledný vrt sa skončil v roku 1994. Vrt sa skončil v hĺbke 12300 metrov.

2 : Jedným z hlavných cieľov projektu bolo dovŕtať sa až do hĺbky 15 tisíc metrov !

3 : Kolský vrt učinil stovky malých objavov a niekoľko veľkých objavov. V hĺbke 7 km dosiahla teplota hodnotu okolo vyše 100 stupňov celzia. To priviedlo vedcov v tom momente k zaujímavému nápadu - "stačí sem spustiť potrubie a čerpať teplo pre celý svet!"

4 : Pri 9 kilometri vrták narazil do horniny bohatej na vzácne kovy.

5 : Vedcov prekvapili vysoké podzemné teploty, pretože s tak vysokými teplotami nepočítali.


ÚDAJNÝ DÔVOD UKONČENIA VRTU :

1 : Vrtné práce boli v roku 1994 ukončené kvôli tomu, že teplota v hĺbke 12300 metrov dosahovala až 180°C, namiesto predpokladaných 100°C. Nástroje totiž neboli na tuto teplotu stavané a na nové skrátka nebol rozpočet. Kolský vrt je od roku 1994 opustený a vrt zapečatený. Toľkoto teda k oficiálnej verzii...


NEOFICIÁLNA VERZIA :

Existuje aj neoficiálna verzia priamo od svedkov, ktorí sa zúčastnili Kolského vrtu, prečo sa zastavil Kolský vrt. Tá hovorí o tom, že :

1 : V hĺbke 12300 metrov boli teploty už privysoké a rátalo sa preto s tým že sa vo vrte minimálne na určitý čas dokiaľ sa nevyrobia nové prístroje nebude pokračovať. Robotníci preto ešte pred ukončením vrtu chceli pustiť do diery mikrofón pre nahrávanie zvuku pohybu litosférických dosiek. Miesto pohybu dosiek však počuli bolestný ľudský krik. Nebol to krik a rev jedného človeka, ale stonanie miliónov ľudí.

Vedúci projektu vrtu Dimitrij Azzakov sa k tomu vyjadril nasledovne: "Ako komunista neverím v raj a Bibliu, ako vedec však teraz verím v peklo. Boli sme naozaj šokovaní týmto objavom. Spustili sme do diery mikrofón pre nahrávanie zvuku pohybu litosférických dosiek. Ale miesto pohybu dosiek sme počuli bolestný ľudský krik. Nebol to krik a rev jedného človeka, ale stonanie miliónov ľudí..."

Svedkovia naviac vypovedali, že nešlo len o tajomné zvuky, ale dokonca sa im pred očami zjavilo niečo nepopísateľného. Údajne išlo o svetieľkujúci plyn v tvare netopierích krídieľ. Daná nahrávka vrátane osobných výpovedí niektorých svedkov sa nachádza v tomto videu v čase 4:30 - 5:10. Po úniku nahrávky a informácií o desivých zvukoch sa správa rozniesla do celého sveta. Seriózne fínske a švédske médiá písali o tom, že "Rusi oslobodili z Pekla Diabla", BBC odvysielal zvukový záznam z Kolského vrtu, ktorý okamžite rozprúdil vášnivú debatu o tom, čo sa v Kolskom vrte skutočne stalo.


KTORÁ VERZIA JE TÁ SPRÁVNA ?

Ktorá verzia je teda správna ? Skeptici budú samozrejme tvrdiť, že tá ktorú zverejnila Sovietska vláda a ktorá hovorí o tom, že vrt bol ukončený vplyvom nedostatku financií.


PROTIARGUMENTY :

1 : Po oficiálnom ukončení Kolského vrtu z dôvodu nedostatku financií sa k projektu hlásilo niekoľko medzinárodných spoločností, z ktorých niektorým išlo o rozlúsknutie tajomstva záhadných hlasov a iným o vedecký geologický výskum, ktorý v histórii ľudstva nemal obdoby. A teda nie je pravda, že by neboli na projekt financie ! Záujemcov o financovanie bolo množstvo.

2 : Ako sme si už hovorili, Rusi ešte pred začatím Kolského vrtu si stanovili cieľ dosiahnúť hĺbku 15 km. V čase posledného vrtu sa nachádzali v hĺbke okolo 12300 metrov a boli teda len 2700 metrov od svojho vysnívaného cieľa. Prečo by sa ho len tak vzdali, keď boli k nemu tak blízko ?

Inak povedané, desiatky rokov sa prekopávali do Zeme len preto, aby to zo dna na deň vzdali ?

3 : Kolský vrt sa dal i ekonomicky využiť. Ak by na mieste vrtu postavili potrubie, dalo by sa na danom mieste čerpať podzemné teplo. Treba tiež pripomenúť že počas vrtu sa narazilo na niekoľko vzácnych hornín a kovov.

4 : Kolský vrt priniesol desiatky geologických objavov. Ak by sa vo vŕtaní pokračovalo, priniesli by sa ďalšie nové geologické objavy. Nemali azda Rusi o nové geologické objavy už záujem ?

5 : Mimochodom existujú aj ďalšie podobné príbehy podobné Kolskému vrtu... Slávny hĺbkový potápač Jacques Costeau ukončil svoju kariéru potom, ako v jednej hlbokomorskej jaskyni údajne počul hlasy stoviek stonajúcich ľudí. Podobný bol aj osud jedného z jeho spolupracovníkov. Ten skončil s potápaním po prieskume hlbokej priekopy v oblasti Bermudského trojuholníka, kde mal údajne podobné skúsenosti.


ARGUMENTY SKEPTIKOV :

Skeptici sa neustále snažia spochybniť existenciu pekla, a preto prišli s týmito argumentami

1 : Kolský vrt je dnes opustený, vrt je zapečatený a daný objekt nikto nestráži. Ak by sa na danom mieste skutočne nahrali zvuky pekla, nebolo by to miesto prísnejšie strážené ?

Poznámka : Nie, pretože ak by sa na danom vrte nepokračovalo, ale objekt by aj napriek tomu strážila armáda, bolo by to veľmi podozrivé. Takto sa vrt zapečatil a objekt sa vyprázdnil, a nikto ho dnes nestráži, čo samozrejme budí u skeptikov falošný pocit istoty, že na tom mieste sa v podstate nič neudialo. Ide teda o šikovný manéver ako vyvolať falošný pocit istoty. A ako sme si už povedali, vrt sa zapečatil, takže nie je možné aby doň nejaký okoloidúci návštevník začal vŕtať... vlk sa teda najedol a ovca zostala celá !

2 : Ak by sa v hĺbke 12 km nachádzalo peklo, išlo by o veľmi nízke položenie pekla....

Poznámka : Pravda je však tá, že nikto nevie ako hlboko sa nachádza peklo. Peklo sa môže nachádzať aj 50 kilometrov pod Zemou, no dozvuky z pekla by bolo počuť aj v hĺbke 12 km....

3 : Nahrávka zvukov pekla v čase 4:30 - 5:10 je falošná. Na základe analýzy zvuku sa prišlo na to, že ide o značne upravené hlasy z hororového filmu Baron Blood,

Poznámka : Podobnosť zvukov medzi danou nahrávkou a zvukmi vo filme Baron Blood určitá je, to však automaticky neznamená, že nahrávka je podvrh. Ba naopak, nedávalo by zmysel ak by niekto chcel sfalšovať zvuky pekla, a spravil by to tak extrémne nedôsledne, že by mierne upravil nahrávku Baron Blood. Takáto manipulácia by sa v priebehu pár dní odhalila ! Ak by dotyčný chcel sfalšovať nahrávky pekla, vytvoril by vlastnú nahrávku pekla, ktorá by nemala žiadnu zhodu s ostatnými nahrávkami pekla.


OTÁZKY : Prečo sa teda nahrávka z pekla tak veľmi podobá na nahrávku z hororového filmu Baron Blood ?

ODPOVEĎ : Pretože satan ovláda i hororový priemysel. Všetky krváky a horory to je satanove dielo. Sú to jeho filmy ktorých je on "neviditeľným" tvorcom. To dnes potvrdzujú i svedectvá bývalých okultistov, ktorí pracovali vo filmovom priemysle !

Nie je preto na počudovanie, keď satan používa vo svojich filmoch tie zvuky a výkriky, ktoré pochádzajú zo samotného pekla !

https://svetobeznik.info/kolsky-superhluboky-vrt-byl-oznacovan-jako-dira-do-pekla/

https://www.youtube.com/watch?v=SHbyRkklIhg&t=260s

https://www.cestovinky.cz/clanek/vyvrtali-rusove-diru-do-pekla-nejhlubsi-vrt-sveta-skryva-mnoha-tajemstvi

mimochodom veža Kolského vrtu sa nedávno zrútila, čo môže byť znamením zhora. Predsa len je veľmi zriedkavé aby sa nejaká stavba už po 45 rokoch sama od seba zrútila.