TVAR NAŠEJ ZEME

Naša Zem má niekoľko vlastností. Čo sa týka otáčania našej Zeme, naša Zem sa neotáča ale je nehybná. To súhlasí s biblickým opisom Zeme ako i s vedeckými pozorovaniami. Rovnako tak hviezdy sú len malé telesá blízko Zeme, a slnko sa otáča okolo Zeme. Toto súhlasí s biblickým opisom Zeme ako i s vedeckými pozorovaniami, ktoré sú podrobne dokazované tu : https://paranormalnejavy1.webnode.sk/ostatne-clanky/

V prípade plochej Zeme, tam je to ale už o niečom inom. Plochá Zem nie je zreteľne podporovaná bibliou, a už vôbec nie vedeckými pozorovaniami. Na základe vedeckých pozorovaní sa dá zistiť zakrivenie Zeme, a to skrze geodetické merania, alebo i skrze výhľad z lietadla, či z héliového balóna. Niekedy síce nastanú určité výchylky, kedy je zakrivenie trebárs o 30% menšie, než aké by malo byť pri guľatej Zemi, to sa však dá vysvetliť refrakčným indexom. V prípade plochej Zeme by sme tiež mali dobrým ďalekohľadom dovidieť z kontinentu na kontinent. To sa však nikdy nedeje ! I tými najlepšími ďalekohľadmi je možné vždy dovidieť len zopár desiatok kilometrov, teda do hranice pokiaľ to zakrivenie ešte dovoľuje.

V prípade biblických veršov sa uvádzajú tieto :

1 : Zem ma končiny, čo je možné len na plochej Zeme

Skutky apoštolov 13:47

"Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme."

Poznámka : Lenže končiny Zeme mohli byť myslené v zmysle Zemskej výšky a nie šírky. V prípade zemskej šírky by išlo o končiny vrchov. Končiny Zeme by teoreticky mohli byť aj na guľatej Zeme v zmysle oddeľovania územia. Tak napríklad končiny polguľe je rovník. Končiny severnej pologuli Severný pol, a Južnej pologule zas Južný pol. Aj kontinenty majú svoje končiny pri pobrežiach, aj štáty majú svoje končiny pri hraniciach..

________________

2 : Zem je opisovaná ako zemekruh a nie ako zemeguľa

Žalmy 97:4

"Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa."

Poznámka : Ak by autor opisoval zemekruh ako celú Zem vrátane jej výšky, dlžky a šírky, potom by naša Zem bola opisaná ako valec, kedže povrch by bol vo forme kruhu, no hĺbka vo forme valca. Pravdepodobne teda autor opisoval výlučne zemský povrch, a ten by aj v prípade guľe mal tvar kruhu, pretože povrch guľe - jeho obvod, má tvar kružnice - kruhu.

_________________

3 : V biblii sa píše o tom, že Baltazár mal sen kedy z vysokého stromu bolo možno vidno celú Zem, čo by bolo možné len na plochej Zemi a nie na Zemi guľatej.

Kniha proroka Daniela 4:8

"Strom vzrastal a mohutnel, jeho výška siahala do neba a bolo ho vidieť až na koniec celej zeme."

Poznámka : Závisí od toho čo myslel autor pod pojmom "celej zeme". V Dan 8:19 sa uvádza, že ten strom bol Baltazár, a končiny Zeme bola jeho vláda. Baltazár však vládol len určitej časti Zeme - územiu. Ak mal teda autor pod pojmom "zem" na mysli túto časť územia, potom by to vyjadrovalo jeho výraz "celej Zeme".