TVAR NAŠEJ ZEME

Plochá Zem nie je zreteľne podporovaná bibliou, a už vôbec nie vedeckými pozorovaniami. Na základe vedeckých pozorovaní sa dá zistiť zakrivenie Zeme, a to skrze geodetické merania, alebo i skrze výhľad z lietadla, či z héliového balóna. Niekedy síce nastanú určité výchylky, kedy je zakrivenie trebárs o 30% menšie, než aké by malo byť pri guľatej Zemi, to sa však dá vysvetliť refrakčným indexom. V prípade plochej Zeme by sme tiež mali dobrým ďalekohľadom dovidieť z kontinentu na kontinent. To sa však nikdy nedeje ! I tými najlepšími ďalekohľadmi je možné vždy dovidieť len zopár desiatok kilometrov, teda do hranice pokiaľ to zakrivenie ešte dovoľuje.

V prípade biblických veršov sa uvádzajú tieto :

1 : Zem ma končiny, čo je možné len na plochej Zeme

Skutky apoštolov 13:47

"Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme."

Poznámka : Lenže končiny Zeme mohli byť myslené v zmysle Zemskej výšky a nie šírky. V prípade zemskej výšky by išlo o končiny vrchov. Končiny Zeme by teoreticky mohli byť aj na guľatej Zeme v zmysle oddeľovania územia.  Aj kontinenty majú svoje končiny pri pobrežiach, aj štáty majú svoje končiny pri hraniciach..

__________________

2 : Skutky apoštolov 13:47

"Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme."

Poznámka : Lenže končiny Zeme mohli byť myslené v zmysle Zemskej výšky a nie šírky. V prípade zemskej výšky by išlo o končiny vrchov. Končiny Zeme by teoreticky mohli byť aj na guľatej Zeme v zmysle oddeľovania územia. Tak napríklad končiny polgule je rovník. Končiny severnej pologuli Severný pol, a Južnej pologule zas Južný pol. Aj kontinenty majú svoje končiny pri pobrežiach, aj štáty majú svoje končiny pri hraniciach..

Evanjelium podľa Matúša 4:8

"A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu"

Poznámka : Vtedajší ľudia poznali len malú časť územia dnešnej Zeme. Preto keď Matúš hovorí  "všetky kráľovstva sveta" má na mysli, že z vrchu bolo vidno len všetky kráľovstvá jemu známeho sveta. Geografická znalosť vtedajších ľudí bola značne v plienkach. Tí študovanejší z Izraelitov, poznali územia aj niekoľko tisíc kilometrov od svojho domova. Pre tých ktorí boli neštudovaní, ako napríklad mýtnik Matúš, však len zopár stoviek kilometrov od ich obydlia tvorilo celý im známy svet, územia za týmto im známym svetom už nepoznali.

__________________

3 : Zjavenie apoštola Jána 1:7

"Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen."

Poznámka : Výraz "uvidí ho každé oko" sa nemusí vzťahovať na jeho zjav na oblohe. Môže sa vzťahovať na posledný súd kedy budú pred ním pred súdnou stolicou stáť všetci ľudia. A teda Ježiš sa zjaví na oblohe, a následne zostúpi na zemský povrch, zhromaždí všetkých ľudí a začne súdiť. A teda "prichádza s oblakmi" je jedna udalosť, zatiaľ čo "uvidí ho každé oko" je opis inej udalosti časovo oddelenej od prvej udalosti. Aby z veršu nevyhnutne vyplývalo, že Ježiša uvidí každé oko na oblohe, muselo by byť napísané niečo typu "uvidí ho každé oko na oblohe".

Druhé možné vysvetlenie je také, že Ježiša síce uvidia všetci na oblohe, ibaže Ježiš sa v jednej chvíli zobrazí na všetkých častiach guľatej Zeme, a teda na viacerých miestach súčasne v tú istú dobu. Pre Ježiša ako Boha určite nie je nemožné, zjaviť sa na viacerých miestach súčasne v rovnaký čas.

_____________________

4 : Zjavenie apoštola Jána 7:1

"1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom."

Poznámka : 4 uhly nemusí mať len štvorcový povrch, ale aj guľový povrch.