ARGUMENTY PROTI HINDUIZMU

Prečo povedať "NIE" hinduizmu ?

1 : V Hinduizme sa nevyskytujú žiadne celosvetove známe zázraky a žiadne zázraky, ktoré by boli vedecky skúmateľné. V hinduizme sa teda vyskytujú len lokálne neskúmateľné zázraky jednotlivcov a to k potvrdeniu pravosti daného náboženstva nestačí !

Niektorí hinduisti sa snažia poukázať na to že aj v hinduizme sa dejú zázraky poukázaním na "vznášajúci sa stĺp odporujúci gravitácii". Ako však vidíme z fotky, stĺp je malou časťou spojený so zemou, je to tam kde vidíme len "čiernu čmuhu", čo znamená že tam nie je voľný priestor a preto nie je vidno na druhú stranu a musí tam byť časť stĺpu.

________________

2 : Hinduizmus nemá zakladateľa, takže nikto nevie, kto učenie hinduizmu vlastne vytvoril, a kedy vlastne vzniklo.

________________

3 : Hinduisti majú miliónov rôznych Bohov. Je v tom obrovský chaos.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hinduizmus

4 : Medzi posvätné knihy hinduistov patria Védy, Bhagadavagíta a Upanishads. Bhagadavagíta má síce pôvodne len okolo 100 strán, no keďže mnohí jej komplikovanému textu nechápu, musel vzniknúť jej oficiálny preklad, a teda kniha o veľkosti 700 strán, v ktorej je každý jeden verš z Bhadavagíty podrobné vykladaný.

Védy : 4 knihy - 1638 strán

https://en.wikipedia.org/wiki/Vedas

Bhagadavagíta : okolo 700 strán

https://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita_(Sargeant)

Upanishads : 18 hlavných kníh = +- 180 strán

Ak si to všetko spočítame dostaneme 1638+700+180 = 2518 strán ! 2518 na pochopenie vysoko komplikovaných strán ! Náboženské vzdelanie v hinduizme je preto veľmi komplikované a to jednak pre obrovské množstvo hinduistickej literatúry, ktorú treba preštudovať a pre náročnosť pochopenia jednotlivých hinduistických kníh.

5 : Hinduizmus verí v reinkarnáciu, a teda v minulé životy, na ktoré sa dá spomenúť počas hypnózy. Problém je však ten, že až priveľa ľudí sa vo svojich minulých životoch vidí ako kráľmi, šlachticami, či inej mimoriadnej funkcie. To samozrejme naznačuje, že hypnóza nie je vstupom do minulých životov.

_______________

6 : Podľa zástancov hinduizmu je každá ľudská duša večná. To by potom znamenalo že počet ľudí a živočíchov bol v minulosti rovnaký ako je tomu dnes. Ibaže naša populácia je v súčasnosti podstatne vyššia než kedy v histórii. Pred 2000 rokmi Zem obývalo sotva 200 miliónov ľudí. Dnes je to 7 miliárd. A rovnako je to aj s počtom zvierat. V minulosti žilo oveľa viac zvierat a živočíchov než je tomu dnes. Predpokladá sa že okolo 99% živočíchov v minulosti vymrelo, alebo dodnes prežilo, ale ich počet sa v porovnaní s minulosťou znížil - tak napríklad ak v minulosti žilo na Zemi milión slonov, dnes žije na Zemi už len okolo 10 tisíc slonov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_evolutionary_history_of_life

______________

7 : Hinduizmus učí, že človek sa reinkarnuje až dovtedy dokiaľ nedosiahne v určitom živote stav "dokonalosti". Ak dosiahne stav "dokonalosti" potom sa už viac nereinkarnuje, ale vstupuje do neba.

Problém je však ten, že dosiahnúť počas života "stav dokonalosti" vôbec nie je jednoduché, a len mizivému % ľudí sa to podarí. V podstate 30 ročný človek ktorý žil hriešnym životom, aj keby od okamihu čo prijal hinduistickú vieru začal robiť pokánie a stane sa hinduistickým mníchom nemá šancu stať sa "dokonalým", lebo jeho minulosť je natoľko zničená, že ani mníšsky život jeho dušu neočistí natoľko aby si v tomto živote zaslúžil stav "dokonalosti". Takýto človek si teda svojimi skutkami bude môcť vytvoriť len lepšie podmienky na dosiahnutie stavu "dokonalosti" v budúcom živote.

Praktizovať hinduizmus sa v tomto živote teda neoplatí, pretože je len minimálna šanca, že človek dosiahne v tomto živote stav "dokonalosti". A kebyže ho aj nedosiahne, tak má stále možnosť dosiahnúť tento stav "dokonalosti" v budúcom živote. Z toho množstva budúcich životov je isté, že sa to človeku raz podarí, na čo sa o to pokúšať v tomto živote a vzdať sa tak ostatných náboženstiev, ktoré ponúkajú oveľa istejšiu cestu spásy ?

8 : V Hinduizme neexistuje peklo. Kto v tomto živote hreší ten sa narodí v budúcom živote ako napríklad dážďovka či zviera ktoré pôjde na porážku. V ďaľšom živote sa potom narodí ako človek v chudobnej rodine a v zločineckom prostredí, ktorý bude mať tým pádom vopred dané ťažšie podmienky ako dosiahnúť "stav dokonalosti", no predsa nebude ani v takomto živote pre neho nemožné stav dokonalosti "dosiahnúť".

Takže lepšie je si vybrať také náboženstvo v ktorom existuje peklo. Pretože ak je pravé náboženstvo to, v ktorom existuje peklo a človek ho odmietne, skončí v pekle na večné veky, no ak je pravé náboženstvo v ktorom peklo neexistuje, tak aj keď človek dané náboženstvo odmietne neskončí v pekle, ale bude mať v budúcnosti ďaľšie pokusy na nápravu.

_______________

9 : Hinduizmus je indiferentné náboženstvo. To znamená že hinduisti sú ľahostajní k šíreniu svojej viery. Preto dnes ani v histórii neexistovali misie, ktoré mali šíriť hinduistickú vieru do sveta, získavať učeníkov a konvertovať ostatných na hinduistickú vieru. Je azda Boh ľahostajný k šíreniu svojho náboženstva ?

10 : Hinduisti nemajú svojich ranných mučeníkov. Neexistuje niečo ako ranné hinduistické spisy, ktoré by potvrdzovali, že existovali ľudia, ktorí tak veľmi verili, že hinduizmus pochádza od Boha, že boli ochotní pre neho obetovať svoj život.

_______________


VZNIK HINDUIZMU :

Vznik hinduizmu sa delí do 3 základných etáp :

1 : Védska etapa (1500/1200 - 1000/800 p.n.l)

a : Príchod Árijcov do Indie.

b : Premiešavanie sa ich náboženských predstáv s predstavami pôvodného obyvateľstva

c : Vznik Véd - prvých písomných zdrojov hinduizmu

2 : sformovanie klasického hinduizmu ( 2 stor. p. n. l - 8. stor. n. l.)

a : Maurijská ríša - Podľa staroindických textou bol zakladateľ dynastie Maurjů Čandragupta najprv vyznávačom bráhmanizmu (dnešné učenie hinduizmu pochádzajúce z Véd) a až na sklonku života se priklonil k džinismu.

b : Návrat k Védam a brahmanizmu ( súčasné učenie hinduizmu) a odsunutie budhistických prvkov, ktoré mali v krajine hlavný náboženský vplyv.

c : Predstava že cestu spasenia môžu získať iba brahmani (hinduistickí mnísi) bola nahradená predstavou, že nielen brahmani, ale aj oddaní hinduisti, ktorí nepatria medzi brahmanov môžu v tomto živote získať spasenie (hoci oveľa ťažšie ako brahmani)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hinduismus

Poznámka : Ako teda vidíme, Hinduizmus nie je náboženstvo, ktoré by zo dna na deň spadlo z neba, ale postupne sa vyvíjalo a prispôsobovalo dobe, tak ako všetky človekom založené náboženstvá.