KTO JE SPRÁVNY KRESŤAN?

OBSAH :

1 : Kto je správny kresťan / Rozpory v učení katolíckej cirkvi / Rozpory v učení RKC / Rozpory v učeniach katolíckej cirkvi / Rozpory v učeniach RKC


3 : Ktorá cirkev je tá správna / neomylná ? 


4 : Rozpory učenia RKC s Tradíciou