1 : Kto je správny kresťan ? 


3 : Ktorá cirkev je tá správna / neomylná ? 


4 : Rozpory učenia RKC s Tradíciou


5 : Adventisti/SJ/Mormoni 


6 : "Teologické Rozpory" v Novom Zákone 

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/prazdna-stranka2/


7 : "Vedecké rozpory" v Novom Zákone 

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/vedecke-rozpory-v-novom-zakone/


8 : Historické rozpory v Novom Zákone