1 : Kto je správny kresťan ? 


3 : Ktorá cirkev je tá správna / neomylná ? 


4 : Rozpory učenia RKC s Tradíciou


5 : Adventisti/SJ/Mormoni 


6 : "Teologické Rozpory" v Novom Zákone 


7 : "Vedecké rozpory" v Novom Zákone 


8 : Historické rozpory v Novom Zákone 


9 : "Prorocké rozpory" v Novom Zákone


10 : Reinkarnácia v biblii


11 : Argumenty proti islamu


12 : Argumenty proti hinduizmu 


14 : Argumenty proti RKC 

15 : Koľko ľudí bude spasených ?

16 : Ako byť spasený / Ako skončiť v nebi