MUŽI Z GALILEI

Skutky apoštolov 1:11

" 9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať."

Poznámka : V Novom Zákone je len jedna zmienka o ľudoch ktorí sa pozerali na oblohu, boli nimi muži z Galilei. Je pozoruhodným znamením, že o pár storočí neskôr sa v 16 storočí narodil človek, ktorý sa volal Galileo Galilejský, čo je rovnaký názov využívajúci výraz "Galilea", pričom tento muž, bol prvým a najvýznamnejším mužom v stredoveku, ktorý tiež podobne ako muži z Galilei hľadel na oblohu, no tento o niečo dlhšie, a prišiel k veľkým astronomickým objavom.

V roku 1609 Galileo zostrojil ďalekohľad s objektívom priemeru 37 mm a s ohniskovou vzdialenosťou 980 mm. Okulár sa nezachoval, ale podľa zachovaných náčrtov mal mať priemer 22 mm a ohniskovú vzdialenosť 50 mm. Takýto ďalekohľad by mu poskytol 19,6-násobné zväčšenie[1], ale rozlišovaciu schopnosť najviac 3,2".[2] Napriek vhodnej pozícii Saturna (v roku 1610 podobnej ako bude v roku 2022) tento ďalekohľad ešte nedovolil Galileovi zreteľne rozoznať prstence, ktoré považoval za veľké mesiace. Prvý rozoznal hviezdy na Mliečnej ceste, ktorá sa javila voľnému oku len ako bledý pás. Pri pozorovaní ďalekohľadom sa ukázalo, že je to nesmierne množstvo hviezd. Začiatkom roku 1610 objavil štyri Jupiterove mesiace. Pozoroval slnečné škvrny. Z pohybu slnečných škvŕn usúdil, že Slnko sa otáča okolo vlastnej osi. Objavil fázy Venuše, ktoré svedčili, že Venuša obieha približne po kruhovej dráhe okolo Slnka a že rovnako ako Zem a Mesiac nevydáva vlastné svetlo, ale iba odráža svetlo slnečné. Prvý pozoroval na Saturne záhadné výstupky. Galilei nielenže objavoval nové a neznáme javy, ale ich aj využíval pre praktické ciele, napríklad pre námornú navigáciu. Jeho astronomické pozorovania boli veľmi užitočné pri zostavovaní tabuliek pre námornú plavbu.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Niektorí skeptici si myslia, že Galileo si dal označenie "Galileo Galilejský" až v čase svojich vedeckých úspechov, parafrázujúc tak mužov z Galiley, ktorí hľadeli na oblohu v Sk 1:11, no nie je to pravda. Galileo sa nazýval Galileo Galilejským už počas svojho narodenia, dávno predtým ako začal skúmať oblohu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei