Obrana kresťanskej viery / Argumenty voči kresťanstvu/Námietky voči kresťanstvu

1 : Vzkriesenie človeka nie je možné. Ak telo človeka zhorí na popol, alebo ho zožerú červy, už sa viac nebude dať obnoviť. V prípade vzkriesenia "duše - vedomia", vedomie človeka sa nachádza v mozgu, no po smrti človeka mozog sa rozloží, neuróny v ktorých sa nachádza vedomie človeka zaniknú, a tým pádom vedomie človeka navždy zanikne bez možnosti obnovy. Preto je posmrtný život a vzkriesenie z vedeckého hľadiska vylúčené.

Komentár : Čo sa týka tela v ktorom kresťania vstanú, tak nevstanú vo svojom pôvodnom tele, ale v novom tele, v tele duchovnom, ktoré Boh pre nich vytvorí 1 Kor 15: 41-44. Do tohto duchovného tela bude následne umiestnená ľudská duša dotyčného človeka - vedomie. Čo sa týka obnovenia vedomia, tak v ľudskom tele sa nachádza nehmotná duša. Táto nehmotná duša v ľudskom tele nahráva všetky ľudské myšlienky a vedomie človeka. Vedomie, myšlienky a osobná identita človeka sa teda nenachádzajú len v mozgu, ale aj v duši človeka. Počas ľudského života sa vedomie a myšlienky prejavujú v ľudskom mozgu, no po smrti sa prejaví Boží mechanizmus v tele človeka ktorý mozog vypne, a dušu vypustí z tela. Táto duša následne putuje k Bohu, nesúca so sebou všetky myšlienky, pocity, identitu a vedomie dotyčného človeka, ktoré počas jeho života spracovala, skopírovala a nahrala z mozgu. Táto duša nesúca so sebou celú informáciu, vedomie dotyčného človeka, bude pri vzkriesení umiestnená do nového duchovného tela.

__________________

2 : Prečo sa satan nepodriadi Bohu a nerobí pokánie, ale namiesto toho, neustále hreší a rúha sa proti Bohu a to i napriek tomu, že vie, že Boh existuje a že ho za to čakajú muky v ohnivom jazere Zjv 20:10 ?

Komentár : Satan bol do pekla odsúdený už pri prvotnom hriechu kedy zviedol Adama a Evu aby zjedli jablko zo stromu života. Po tomto hriechu, bol nad satanom vynesený definitívny rozsudok - peklo, bez možnosti nápravy. Preto satan aj kebyže teraz robí pokánie, už by mu to nijako neprospelo, rovnako ako nijako neprospeje pokánie tomu, kto zomrie a robí pokánie na druhom svete. Toto platí nielen o satanovi, ale aj o démonoch. Démony sú padlí anjeli, ktorí sa v minulosti vzbúrili proti Bohu.

Na otázku, prečo sa satan a démoni vzbúrili proti Bohu - ich stvoriteľovi, ak vopred vedeli, že vzbura ich bude stáť peklo, a že proti Bohu nebudú mať žiadnu šancu, by odpoveďou mohlo byť to, že satan a démony síce poznali, že sa idú búriť proti Stvoriteľovi, no v tom čase ešte nevedeli, že Stvoriteľ je všemocný Boh, a že trest za nevydarenú vzburu bude peklo.

___________________

3 : Nedáva zmysel, prečo by sa Boh sám seba v podobe Ježiša bolestivo ukrižoval, aby odpustil hriechy ľudstvu, ak mohol odpustiť hriechy ľudstvu ľusknutím prstu. Bolo by to jednoduchšie a hlavne bezbolestné.

Poznámka : Ukrižovanie bolo bolestivé, no bola to len jednorázová udalosť. Boh sa nechal ukrižovať preto, lebo nám svojim ukrižovaním chcel vyjadriť to, ako veľmi mu záleží na ľudstve a ako veľmi ho chce zachrániť, že je za neho ochotný aj trpieť. Aj dnes sa najlepšie vyjadruje láska k tomu druhému, ak dotyčný je ochotný kvôli tomu druhému človeku aj trpieť.

A napokon, Božie ukrižovanie slúžilo aj na to, aby nám všetkým išlo príkladom - ak Boh mohol podstúpiť ukrižovanie pre ľudstvo, tak o čo viac by mali ľudia pre Boha znášať prenasledovanie, nepohodlie a nepríjemnosti ? Boh nám svojim ukrižovaním dáva motiváciu a odhodlanie znášať pre Boha prenasledovanie, problémy a ťažkosti tu na Zemi.

___________________

4 : Biblický príbeh o potope sveta sa veľmi podobá na Sumerský príbeh o potope, ktorý je však starší než ten biblický. To teda znamená, že biblický príbeh tak ako ho opisuje biblia sa nestal, iba čo biblisti prevzali Sumerský príbeh o potope.

Komentár : Najprv si uveďme rozdiely a podobnosti medzi týmito dvoma príbehmi :

Takže ako vidíme, v niečom sa príbehy podobajú, v inom zas líšia. V hlavnej kostre sa príbehy podobajú, líšia sa vo vedľajšej kostre. Nevyzerá to na odpisovanie, ale skôr na opis jednej a tej istej udalosti, ibaže každý príbeh to opísal inak. Tým pádom hlavná kostra zostane podobná, ale tá vedľajšia sa líši. Je to podobné ako keď dvaja ľudia zažijú jeden a ten istý príbeh. Na začiatku sa budú zhodovať v hlavnej i vedľajšej kostre, no ak sa rozhodnú príbeh zapísať až po storočiach, budú si z udalosti pamätať len tie hlavné udalosti, kým tie vedľajšie udalosti si bude každý pamätať inak.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh_flood_myth

__________________

5 : Ak dal Boh vytvoriť bibliu, prečo ju nenapísal jednoducho a jasne, ale napísal ju takým spôsobom, že sa dá vyložiť na tisícky rôznych spôsobov, čoho dôkazom je dnes aj tisícka rôznych denominácií, každá s iným výkladom biblie ?

Komentár : Biblia nie je napísaná tak, že by sa dala vyložiť na viacero spôsobov. Pokiaľ človek vykladá nestranne a nezaujato, a pri biblickom výklade používa logické dedukcie, dospeje k jedinému správnemu výkladu, ako jeden človek, tak i viacero ľudí, ktorí sa budú týmto riadiť. To že dnes existuje tisícka rôznych denominácií nie je dôkazom, že by bola biblia vykladateľná na tisíc rôznych spôsobov, ale je to dôkazom toho, že ľudia sa pri výklade biblie neriadia nestrannosťou, ale pridávajú si, odoberajú z nej, alebo prekrúcajú v nej učenie podľa svojich chúťok. A keďže dnes každý človek má iné chúťky, tak sa to ukáže aj v biblickom výklade. Druhým problémom je, že ľudia pri biblickom výklade nepoužívajú logické dedukcie. O tom ako bibliu vykladať nezaujato a s logickými dedukciami som písal a ukazoval tu :

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/ako-vykladat-bibliu/

https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/2-kto-je-spravny-krestan/

______________________

6 : Ako môže byť kresťanstvo od Boha keď biblia neobsahuje žiadne vedecké presnosti, pričom obsahuje množstvo vedeckých nepresností ?

Komentár : Ide o mýtus. V skutočnosti kresťanstvo obsahuje veľa vedeckých presností, zatiaľ čo vedecké nepresnosti, ktorými je obviňované, v skutočnosti nepresnosti nie sú, čo ukazujem tu : https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/vedecke-rozpory-v-biblii/

____________________

7 : Prečo sa dnes nedejú v kresťanstve zázraky ? Prečo Boh nepotvrdzuje kresťanstvo zázrakmi, znameniami, vyplnenými proroctvami ?

Komentár : V skutočnosti v kresťanstve sa zázraky, znamenia, vyplnené proroctvá dejú, čo ukazujem tu : https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/1-zazraky-a-znamenia-v-krestanstve/

____________________

8 : Ako by kresťanstvo mohlo byť od Boha, keď jeho Cirkev ktorú založil - RKC, žije v obrovskom prepychu, vykonávala inkvizíciu, upaľovala čarodejnice, dejú sa v nej pedofílne škandály ?

Komentár : Boh RKC nezaložil. RKC nemá nič spoločné s Kristovou Cirkvou. RKC vedie diabol a nie Boh. Bohu nepatrí RKC, ale len malé množstvo protestantských cirkví, sú dnes tie, ktoré sú cirkvou Kristovou, ktoré si Boh prial mať.