OTÁZKY O BOHU

1 : Prečo sa Boh neukáže verejne celému svetu aby tým bez pochýb dokázal svoju existenciu ?

Poznámka : Ak by sa Boh ukázal celému svetu verejne, už by nebola potrebná viera v Boha. Všetci by vedeli, že Boh existuje a tým pádom by prestala existovať i slobodná voľba človeka medzi výberom dobra a zla. Boh nám ponúka nebo, no na to aby sme získali nebo, musíme uveriť v Boha a podriadiť mu svoj život. Len vtedy ak Bohu podriadime svoj život, a znášame pre neho bolesti a utrpenia, hoci nemáme istotu o jeho existencii, len vtedy si zasluhujeme nebo. Ak by sme vedeli na 100% že Boh existuje, a napriek tomu konali dobré skutky a podriadili Bohu svoj život, potom by sme už nemali zásluhy dostatočne veľké na to aby nám Boh daroval nebo. Je totiž ľahké podriadiť život niečomu o čom vieme že existuje, no oveľa ťažšie a pre Boha oveľa cennejšie je podriadiť svoj život niečomu o čom nemáme istotu, že existuje.

________________


2 : Prečo Boh dopúšťa utrpenie a prečo zlí ľudia na Zemi často krát nie sú potrestaní ?

Poznámka : Ak by na Zemi neexistovalo zlo, a všetko zlo by bolo hneď tu na Zemi potrestané, bol by to 100% dôkaz Božej existencie nad nami a už by neexistovala viera a slobodná voľba - otázka č.1. Treba však upozorniť, že každé zlo bude skôr či neskôr potrestané, na druhom svete, pri poslednom Božom súde, kedy Boh spravodlivo potrestá všetkých hriešnikov.

________________


3 : Ak sa Boh nechce ukázať verejne a potvrdiť na 100% našu vieru, prečo aspoň nerobí miestne zázraky a znamenia, ktoré by boli dobrým dôvodom na predpoklad jeho existencie ?

Poznámka : Zázraky a znamenia sa aj v realite dejú. Jedným z nich je vyľadenosť nášho vesmíru https://paranormalnejavy1.webnode.sk/fyzikalne-konstanty-nevyhnutne-pre-zivot/

Ďaľším sú zázraky a znamenia, ktoré sa dnes dejú v kresťanstve

https://paranormalnejavy1.webnode.sk/1-zazraky-a-znamenia-v-krestanstve/

_________________


4 : Má Boh svoje vlastné náboženstvo ? Ak áno, ktoré z tých tisíciek náboženstiev je jeho ? Podľa čoho by sa to dalo rozlíšiť ?

Poznámka : Boh má svoje vlastné náboženstvo a je ním kresťanstvo, ktoré vychádza z judaizmu. Na svete dnes existujú/existovali tisícky náboženstiev, no drtivé % z nich vymreli. Je rozumné predpokladať, že tie náboženstva, ktoré vymreli neboli od Boha, pretože Boh by nenechal svoje náboženstvo vymrieť. Z tých náboženstiev čo sú, z tých sa dá vyfiltrovať to správne náboženstvo jedine tak, ak sa pozrieme v ktorom náboženstve sa dejú zázraky a znamenia. Nikto okrem Boha totiž nedokáže robiť zázraky a znamenia, preto je zrejmé, že náboženstvo v ktorom sa budú diať zázraky a znamenia, bude tým náboženstvom v ktorom sa vyskytuje Boh. A takým je dnes jedine kresťanstvo

https://paranormalnejavy1.webnode.sk/1-zazraky-a-znamenia-v-krestanstve/

________________


5 : Prečo stvoril Boh tak veľký vesmír, v ktorom je život len na tak veľmi maľom priestore a hmoty (0,000000....1%), pričom 99,99999999.....% vesmírnej hmoty a priestoru je nehostinných a neumožňuje život ? Žiaden tvorca takto netvorí.

Poznámka : Informácie o tom, že náš vesmír je obrovský desiatky miliárd svetelných rokov je mýtus. Nič tomu nenasvedčuje, pričom overiteľné výsledky nasvedčujú skôr tomu, že náš vesmír je neporovnateľne krát menší.https://paranormalnejavy1.webnode.sk/nas-vesmir-je-maly/

___________________


6 : Kto stvoril Boha ?

Poznámka : Boha nikto nestvoril, Boh je tu od večnosti. Niekto by však mohol namietnúť, že keď Boh môže existovať od večnosti bez toho aby bol stvorení, rovnako tak tomu môže byť aj v prípade nášho vesmíru, a teda náš vesmír by nepotreboval Stvoriteľa. To však podľa všetkého nie je pravda, pretože v našom vesmíre fyzikálne zákony nedovoľujú aby niečo vzniklo samo od seba z ničoho. Bráni tomu Einsteinova E = m x c2, ktorá hovorí o tom, že hmota a energia ani samo od seba nevzniká, ani nezaniká, ale iba sa už existujúca hmota a energia premieňajú, a to energia na hmotu a hmota na energiu. Nakoniec, vidíme to aj v realite, kedy žiadna nová hmota či energia samo od seba nevzniká, iba dochádza k premene už existujúcej hmoty/energie.

Fyzikálne zákony v našom vesmíre nedovoľujú samovoľný vznik z ničoho, no mimo nášho vesmíru v ktorom sa nachádza Boh môžu byť zcela iné fyzikálne zákony umožňujúce vznik z ničoho, a v tomto vesmíre je Boh večný, stvorený samovoľne.

__________________


7 : Vzkriesenie človeka nie je možné. Ak telo človeka zhorí na popol, alebo ho zožerú červy, už sa viac nebude dať obnoviť. V prípade vzkriesenia "duše - vedomia", vedomie človeka sa nachádza v mozgu, no po smrti človeka mozog sa rozloží, neuróny v ktorých sa nachádza vedomie človeka zaniknú, a tým pádom vedomie človeka navždy zanikne bez možnosti obnovy. Preto je posmrtný život a vzkriesenie z vedeckého hľadiska vylúčené.

Komentár : Čo sa týka tela v ktorom kresťania vstanú, tak nevstanú vo svojom pôvodnom tele, ale v novom tele, v tele duchovnom, ktoré Boh pre nich vytvorí 1 Kor 15: 41-44. Do tohto duchovného tela bude následne umiestnená ľudská duša dotyčného človeka - vedomie. Čo sa týka obnovenia vedomia, tak v ľudskom tele sa nachádza nehmotná duša. Táto nehmotná duša v ľudskom tele nahráva všetky ľudské myšlienky a vedomie človeka. Vedomie, myšlienky a osobná identita človeka sa teda nenachádzajú len v mozgu, ale aj v duši človeka. Počas ľudského života sa vedomie a myšlienky prejavujú v ľudskom mozgu, no po smrti sa prejaví Boží mechanizmus v tele človeka ktorý mozog vypne, a dušu vypustí z tela. Táto duša následne putuje k Bohu, nesúca so sebou všetky myšlienky, pocity, identitu a vedomie dotyčného človeka, ktoré počas jeho života spracovala a nahrala. Táto duša nesúca so sebou celú informáciu, vedomie dotyčného človeka, bude pri vzkriesení umiestnená do nového duchovného tela.

__________________


8 : Nedáva zmysel prečo by všemohúci Boh potreboval od človeka zvieracie obete na uzmierovanie hriechu Ex 29:36

Komentár : Boh nepotrebuje zvieracie ani potravinové obety. Izraelský ľud, ako i všetci ľudia v staroveku na blízkom východe boli zvyknutí prinášať svojim bohom zvieracie či potravinové obety. Bol to ich tradičný obľúbený rituál ktorým uctievali svojich bohov. Boh dal Izraelitom Mojžišovský Zákon. Mojžišovské zákony sa delia na dva druhy : Zákony, ktoré sú pre Boha nevyhnutné, a zákony, ktoré boli dané Izraelitom pre "tvrdosť ich srdca" Mt 19:8. Zákon zvieracích obiet bol daný Izraelitom pre "tvrdosť ich srdca". Boh teda urobil v Mojžišovskom zákone voči Izraelitom isté ústupky, a to preto aby ľahšie vytrvali v náboženskej viere. To teda znamená, že veci ktoré Bohu neprekážali, a Izraeliti boli na tieto veci zvyknutí a obľubovali ich, Boh dovolil a dokonca prikázal aby ich Izraeliti vykonávali. Medzi takéto zákony patrili napríklad zvieracie obety, či manželstvo s viacerými ženami, priepustný list manželke, atd.

PS : článok bude postupne dopisovaný