VYVRÁTENIE EVOLÚCIE

Stvorenie verzus evolúcia je večne omieľaná téma, no ktorá z týchto dvoch je bližšie k pravde ?

ARGUMENTY PROTI EVOLUCII :

1 : Keďže v dávnej minulosti nikto z nás nežil, a neexistovali fotoaparáty, kamery, neexistuje jediný očitý, kamerový, či fotografický dokaz že v dávnej minulosti dochádzalo k evolúcii

2 : Ak by evolúcia bola pravdivá, videli by sme dnes prechodné vyvíjajúce sa druhy k inému druhu. Dnes by sme videli v prírode poloopice, rôzne vtákojaštery a iné prechodné druhy... Nič takého však dnes nevidíme... ako je to možné ? Zvieratá sa už viac nevyvíjajú k iným druhom ?

3 : Ak by evolúcia bola pravdivá, všetko by bolo zložené z niečoho až donekonečna. To sa však nedeje. Najmenšie častice neživej hmoty sú kvarky, a tie už nie sú vytvorené z ničoho ! V živej hmote je najmenšia častica bunka, tá sa potom ešte skladá so zopár menších častíc, ale nejde to takto donekonečna, tiež to má svoj limit. To teda podporuje stvorenie a vyvracia evolúciu. Ak by bola evolúcia pravdivá nemohli by najmenšie častice živej a neživej hmoty vzniknúť z NIČOHO, ale museli by sa postupne neustále vyvíjať z NIEČOHO....

4 : Ak by evolúcia bola pravdivá potom by dochádzalo k veľmi pomalej premene z jedného druhu na druhý. Takže by existovali jednotlivé 1/2 druhy, 1/3 druhy, 1/4 druhy atd... To by však bolo pre vyvíjajúceho sa živočícha nevýhodou, pretože buď je živočích dokonale prispôsobený prostrediu, alebo vymrie. Živočích ktorý by bol spolku vták a spolku plaz, by nemal dominanciu ani v plazoch, ani vo vtáctve, takže by vymrel.

5 : Evolúcia učí že vtáci sa vyvinuli tak, že zemské zvieratá začali skákať zo stromov až im časom narástli krídla. Ok, že jednému zvieraťu zrazu zašibalo a pravidelne skákalo zo stromu je jedná vec, je však pravdepodobné, že tisícka generácii tohto zvieraťa robila túto nezmyselnú vec stále dookola ? No nie je.

6 : Ak by evolúcia bola pravdivá, potom by sa z ryby vyvinul postupom času Tyranousarus Rex či Bronchosaurus.. To je naozaj myšlienka, ktorá sa nedá ani len hypoteticky v mysli predstaviť. A mucha a ostatný hmyz sa vyvinul z čoho ? A ako sa vyvíjalo vedomie ? To sú dnes otázky na ktoré evolucionisti nevedia dať odpoved aby tým nevyvrátili svoje hypotézy.

7 : Ak je evolúcia pravdivá, prečo nachádzame dinosaurie kosti na zemskom povrchu a často krát vo veľmi dobrom stave ? Prečo sa nenachádzajú dinosaurie kosti kilometre hlboko ?

__________________________________

ARGUMENTY EVOLUCIONISTOV :

1 : Zakrpatené orgány ako slepé črevo, kostrč, mandle atd... podporujú evolúciu. Tieto orgány dakedy plnili funkciu, ale vplyvom evolučnej zmeny ich nahradili novšie orgány, a tieto staré zanikli. Podobne je to aj s odpadovou junk DNA kde 98% DNA neplní žiadnu funkciu. V prírode pozorujeme často krát nanič dizajn, ľudské telo a zvieracie telá sú veľmi zraniteľne voči rôznym ochoreniam a zraneniam, navyše sa v nich pravidelne vyskytujú rôzne DNA vady a genetické choroby. To je skôr znakom tvorby nedokonalej prírody než znakom tvorby Boha.

Komentár : Toto všetko je dôsledkom Adamovho hriechu. V rajskej záhrade pred hriechom, mala DNA 100% funkciu, neexistovali vtedy nepotrebné zakrpatené orgány, ani choroby či genetické poruchy. Ľudské a zvieracie telá boli vtedy dokonalé. Po Adamovom hriechu však prišla na svet smrť a tým pádom i celá deštrukcia DNA a rôzne nedokonalosti do sveta.

_____________________

2 : 96% Zhoda v DNA medzi človekom a šimpanzom je dôkazom, že človek sa vyvinul zo šimpanza.

Komentár : Nie je to dokaz. Ako hore na obrázku vidíme, s mačkou máme totiž až 90% zhodu v DNA. Znamená to teda, že opica sa hneď vyvinula z mačky ? No asi sotva.... s banánom máme až 60% zhodu v DNA, s muchou 61%, s kravou 80%, s myšou až 85% ! Aby sa z myši stal človek, musela by sa myš transformovať desiatky krát cez rôzne druhy. Ako je teda možné že s človekom zdieľa až 85% DNA ? To by budilo dojem, že sa myš stačí 2-3 krát transformovať cez jeden dva tri druhy a už bude ako človek.... krava detto.

Proste a jednoducho, ak by evolúcia bola pravdivá, tak medzi jednotlivými zvieratami a človekom by boli oveľa vyššie rozdiely v DNA. Deje sa však presný opak, čo je skôr dôkazom stvorenia než evolúcie. Paradoxne, argument ktorý používajú evolucionisti je dôkazom stvorenia a nie evolúcie.

_____________________

3 : Skameneliny dokazujú, že v minulosti prebiehalo k evolúcii

Komentár : Tu je približný obrázok ako to vyzerá s tými skamenelinami. Približný je preto, lebo v skutočnosti to nie je takto pekne postupne, ale je to medzi sebou viac premiešané. Zvieratá v jednotlivých obdobiach sa nachádzajú aj v iných obdobiach, v ktorých by sa nachádzať nemali.

Ako vidíme, skameneliny nepodporujú evolúciu, keďže v mezoiku vidíme veľké a vyvinuté zvieratá, no v cenozoiku sú zase menšie a menej vyvinutejšie zvieratá, a nie stále väčšie a vyvinutejšie ako by to teória evolúcie vyžadovala. Evolucionisti v snahe zachrániť tento paradox siahajú po neoveriteľných hypotézach typu "padol meteorit, a všetci zahynuli a život išiel oznovu. Lenže dinosauri sa nevyskytujú len v mezoicu, ale aj v cenozoiku a dodnes ich vidno na zemskom povrchu a často krát vo veľmi dobrom stave ! To globálne vymretie dinosaurov pred 65 milionmi rokov akosi moc nepodporuje...

Ďalej, v Protozeraicu a Archeanu okrem pár rias nevidíme žiadne živočíchy, kým v Cambrianu sa z ničoho nič objavujú vysoko komplikované tvory ako trilobity, hlavonožce, rôzne druhy rýb a pŕhlivce.

Niektoré z týchto tvorov boli vyvinutejšie než dnešné morské živočíchy !!! To teda skôr podporuje Stvorenie, než pomalú evolúciu... Ďalšími kvázi dôkazmi evolucionistov sú údajne skameneliny poloopíc ktoré ukazujú v múzeach.

Tieto skameneliny síce pripomínajú kosti poloopíc, lenže kde máte záruku že tieto kosti nie sú podvod ? Žijeme v 21 storočí, a je najľahšie dnes vytvoriť kosti ktoré budú pripomínať poloopičie kosti a dať ich do múzea. Len človek ktorý má slepú vieru v nejakú inštitúciu môže naivne veriť, že keď niečo predostrie nejaká inštitúcia, takže je to aj automaticky pravda. Vždy verte len tomu, čo sami objavíte / čo sami uvidíte / čo si viete sami vypočítať.

____________________

4 : Zem má miliardy rokov, a dlhé veky podporujú evolúciu a nie stvorenie.

Komentár : Odkiaľ vieme že Zem má miliardy rokov ? No podľa zisťovania množstva vlákien DNA ktoré sa nájdu v živočíšnej hmote, a podľa počtu rádioaktívnych izotopov v horninách. Problém je však zase ten istý, že bežný človek si nemá ako overiť, ako sa merali výsledky a čo sa vo výsledkoch našlo. Keď vám poviem že som pod mikroskopom našiel bránu do iných svetov, uveríte mi ? Nie, tak neverte ani im. Verte len tomu čo si viete na vlastné oči overiť / nájsť / vypočítať.

____________________

5 : Nedokazuje azda mikroevolúcia makroevolúciu ?

Komentár : Je pravda, že k mikroevolúcii v prírode preukázateľne dochádza. Zvieratá sa pred chladom zasrsťujú, človeku po opálení stmavne pokožka, baktérie vyvíjajúce rezistenciu voči antibiotikám, molice vyvíjajúce sa odolnosť voči pesticídom, stvrdnutie a zväčšenie zobáku Galapágskych piniek, atd... Znamená to však nevyhnutne to, že ak dochádza k mikroevolúcii bude dochádzať postupom času aj k makroevolúcii ? Nie nevyhnutne. Naša DNA totiž môže obsahovať "zákony", ktoré povoľujú len mikroevolúciu, nie však makroevolúciu.

Zoberme si to na príklade trička. Tričko sa môže skrčiť, roztrhnúť, zmeniť jeho farba, premoknúť, čo by sme mohli označiť tieto deje do mikroevolúcie, no nemôže sa z trička stať nohavice (makroevolúcia), pretože to jednoducho fyzikálne zákony nedovoľujú. V tomto prípade by teda fyzikálne zákony povoľovali len tričkovú mikroevolúciu, nie však jeho makroevolúciu. Podobne tak tomu kľudne môže byť aj v prípade živočíchov.
No keby aj teoreticky mikroevolučné zmeny viedli k makroevolučným zmenám, to by ešte neznamenalo, že k makroevolúcii dochádzalo aj v dávnej minulosti. Dalo by sa totiž uvažovať, že evolúcia začala platiť až po Adamovom hriechu. To by teda znamenalo že pred Adamovým hriechom Boh stvoril všetky stvorenia stvorením bez evolúcie. Po Adamovom hriechu však prišla na svet smrť a tým pádom aj evolúcia. Stvorené zvieratá a človek boli vyhnaní z raja, a začali podliehať smrteľným evolučným zmenám.